biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc

Câu hỏi:

18/06/2019 178,470

Bạn đang xem: biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc

A.  Pha ban sơ của nước ngoài lực tuần trả thuộc tính lên vật.

Đáp án chủ yếu xác

B.  Biên chừng của nước ngoài lực tuần trả thuộc tính lên vật.

C. Tần số của nước ngoài lực tuần trả thuộc tính lên vật.

D. Hệ số lực cản (của quái sát nhớt) thuộc tính lên vật.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn A

Dao động chống bức: Là giao động chịu đựng thuộc tính của nước ngoài lực biến chuyển thiên tuần trả theo dõi thời hạn F = F0cos(wt + j) với F0 là biên chừng của nước ngoài lực.

  + Ban đầu giao động của hệ là 1 giao động phức tạp tự sự tổ hợp của giao động riêng biệt và giao động chống bức tiếp sau đó giao động riêng biệt tắt dần dần vật tiếp tục giao động ổn định lăm le với tần số của nước ngoài lực.

  + Biên chừng của giao động chống bức tăng nếu như biên chừng nước ngoài lực (cường chừng lực) tăng và ngược lại.

  + Biên chừng của giao động chống bức hạn chế nếu như lực cản môi trường thiên nhiên tăng và ngược lại.

  + Biên chừng của giao động chống bức tăng nếu như chừng chênh chéo thân ái tần số của nước ngoài lực và tần số giao động riêng biệt hạn chế.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con rung lắc lốc xoáy giao động điều tiết, Khi tăng lượng của vật lên 4 chuyến thì tần số giao động của vật:

A. tăng thêm 4 chuyến.

B. sụt giảm 4 chuyến.

C. tăng thêm gấp đôi.

D. sụt giảm gấp đôi.

Câu 2:

Một con cái rung lắc lốc xoáy bao gồm vật sở hữu lượng m và lốc xoáy có tính cứng k ko thay đổi, giao động điều tiết. Nếu lượng m=200g thì chu kì giao động của con cái rung lắc là 2s. Để chu kì con cái rung lắc là 1s thì lượng m bằng:

A. 200g

B. 100g

C. 50g

D. 800g

Xem thêm: chim sơn ca và bông cúc trắng

Câu 3:

Khi fake một con cái rung lắc đơn lên rất cao theo dõi phương trực tiếp đứng (coi chiều lâu năm của con cái rung lắc đơn ko đổi) thì tần số giao động điều tiết của chính nó sẽ:

A. giảm vì như thế vận tốc trọng ngôi trường thuyên giảm chừng cao.

B.  tăng vì như thế chu kì giao động điều tiết của chính nó hạn chế.

C. tăng vì như thế tần số giao động điều tiết của chính nó tỉ lệ thành phần nghịch ngợm với vận tốc trọng ngôi trường.

D.   không thay đổi vì như thế chu kì giao động điều tiết của chính nó ko tùy thuộc vào vận tốc trọng ngôi trường.

Câu 4:

Một vật nhỏ triển khai giao động điều tiết với phương trình x=10cos(4πt+π2) (cm) với t tính vì chưng giây. Động năng của vật tê liệt biến chuyển thiên với chu kì bằng:

A. 1,00s

B. 1,50s

C. 0,50s

D. 0,25s

Câu 5:

Một con cái rung lắc đơn sở hữu chiều lâu năm l, trong vòng thời hạn Δt nó thực hiện tại được 6 giao động. Người tao giảm sút chừng lâu năm của chính nó cút 16 centimet, cũng trong vòng thời hạn Δt như trước đó nó triển khai được 10 giao động. Chiều lâu năm ban sơ của con cái rung lắc là:

A. l = 25m.

B. l = 25cm.

C. l = 9m.

D. l = 9cm.

Câu 6:

Vật sở hữu lượng m treo vô lốc xoáy có tính cứng k. Kích quí cho tới vật giao động điều hoà với biên chừng 3cm, thì chu kì giao động của chính nó là T = 0,3s. Nếu kích ứng cho tới vật giao động với biên chừng vì chưng 6cm thì chu kì biến chuyển thiên của động năng là:

A. 0,15s

B. 0,3s

C. 0,6s

Xem thêm: thể tích của khối cầu

D. 0,423s