bài tập về câu tường thuật

Câu trần thuật (Reported speech) là 1 trong trong mỗi dạng ngữ pháp được dùng thịnh hành vô giờ Anh. Trong nội dung bài viết này, hãy nằm trong ELSA Speak thám thính hiểu lý thuyết, ví dụ minh họa và những dạng bài bác tập dượt câu trần thuật với đáp án cụ thể nhé!

Câu trần thuật vô giờ Anh

Giới thiệu câu trần thuật, câu con gián tiếp, trực tiếp

Câu trần thuật (Reported speech) hoặc thường hay gọi là câu con gián tiếp, được dùng nhằm thuật lại điều thưa của những người không giống. 

Bạn đang xem: bài tập về câu tường thuật

Kiểm tra vạc âm với bài bác tập dượt sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click vĩ đại start recording!

Recording... Click vĩ đại stop!

loading

Có nhì loại câu trần thuật là: 

Cách dùngVí dụ
Câu trần thuật thẳng (Direct speech)Thuật lại đúng chuẩn và khá đầy đủ ý nghĩa sâu sắc điều của những người thưa. 

→ Trích dẫn, dùng vệt ngoặc kép

She said: “I don’t lượt thích this dress.”

→ Cô ấy thưa rằng: “Tôi ko mến cái váy này”

He said: “I want vĩ đại go trang chính.”

→ Anh ấy thưa rằng: “Tôi mong muốn về nhà”

Câu trần thuật con gián tiếp (Indirect speech)Thuật lại điều thưa của một người không giống một cơ hội con gián tiếp

→ Không trích dẫn hắn nguyên vẹn, ko người sử dụng vệt ngoặc kép

She said she didn’t lượt thích that dress.

→ Cô ấy bảo rằng cô ấy ko mến cái váy bại liệt.

He said he wanted vĩ đại go trang chính.

→ Anh ấy bảo rằng anh ấy mong muốn về căn nhà.

Cách gửi câu thẳng quý phái con gián tiếp vô giờ Anh

Dưới đấy là 4 bước cơ bạn dạng Lúc gửi câu thẳng quý phái câu con gián tiếp:

Bước 1: Lựa lựa chọn động kể từ trần thuật phù hợp

Khi thực hiện dạng bài bác tập dượt câu trần thuật, bạn phải lựa lựa chọn động kể từ nhằm trần thuật sao mang lại phù phù hợp với ý nghĩa sâu sắc của câu. Một số động kể từ trần thuật thịnh hành vô giờ Anh là:

Động kể từ tường thuậtDịch nghĩa
Told, saidNói
AskedYêu cầu/Hỏi
DeniedPhủ nhận
PromisedHứa
SuggestedGợi ý, đề nghị

Ví dụ:

  • She told Maya that she had bought a new bag. (Cô ấy thưa với Maya rằng cô ấy tiếp tục mua sắm 1 cái túi mới)
  • William asked his son which shoes he liked best. (William căn vặn nam nhi mình yêu thích song giầy nào là nhất)
câu trần thuật vô giờ Anh

Bước 2: Lùi thì của động từ

Câu trực tiếpCâu con gián tiếp
Thì lúc này đơn

→ V1

→ Learn

Thì vượt lên trước khứ đơn 

→ V2,ed

→ Learned

Thì lúc này tiếp diễn

is/are V_ing

→ is/are learning

Thì vượt lên trước khứ tiếp diễn

→ was/were V_ing

→ was/were learning

Thì lúc này trả thành

→ have/has V2

have/has learnt

Thì vượt lên trước khứ trả thành

→ had V2

→ had leant

Thì lúc này hoàn thành xong tiếp diễn

→ have/has been V_ing

→ have/has been learning

Thì vượt lên trước khứ hoàn thành xong tiếp diễn

→ had been V_ing

→ had been learning

Thì vượt lên trước khứ đơn

→ V2,ed

→ learned

Thì vượt lên trước khứ trả thành

→ had V2

→ had learnt

Thì vượt lên trước khứ tiếp diễn

→ was/were V_ing

→ was/were learning

Thì vượt lên trước khứ hoàn thành xong tiếp diễn

→ had been V_ing

→ had been learning

Can/ may/ must

→ Hana said: “I can’t see them”

(Hana thưa rằng: “Mình ko thể thấy chúng ta.”)

Could/ might/ must; had to

→ Hana said she could not see them.

(Hana bảo rằng cô ấy ko thể thấy chúng ta.)

Lưu ý cần thiết nắm: 

Ví dụNghĩa
Could, should, would, might, ought to

→ Không lùi thì

“You should drink some milk,” she said.

→ She said I should drink some milk.

Cô ấy bảo rằng tôi nên tợp một ít sữa
Câu thẳng kể thực sự minh bạch, chân lý

→ Giữ nguyên vẹn thì của động từ

“The sun rises in the east,” he said.

→ He said that the sun rises in the east.

Anh ấy bảo rằng mặt mày trời nẩy ở đằng Đông.

Bước 3: Đổi những đại kể từ, tính kể từ chiếm hữu, tân ngữ

Vị tríCâu trực tiếpCâu con gián tiếp
Chủ ngữIHe/ She
YouI/ We/ They
WeWe/ They
Tân ngữMeHim/ Her
YouMe/ Us/ Them
UsUs/ Them
Đại kể từ sở hữuMyHis/ Her
YourMy/ Our/ Their
OurOur/ Their
Đại kể từ sở hữuMineHis/ Hers
YoursMine/ Ours/ Theirs
OursOurs/ Theirs
Đại kể từ chỉ địnhThisThe/ That
TheseThe/ Those

Ví dụ 1: “Are you tired?” Jake asked.

→  Jake asked u if I was tired. 

→ Jake căn vặn tôi với mệt mỏi ko.

Ví dụ 2: My mèo has brown fur,” she said.

→ She said that her cat has brown fur. 

→ Cô ấy bảo rằng mèo căn nhà cô ấy với cỗ lông gray clolor.

Cách gửi câu thẳng quý phái con gián tiếp vô giờ Anh

Bước 4: Đổi lại những trạng kể từ chỉ thời hạn, địa điểm

Câu thẳng Câu con gián tiếp
NowThen/ At the time
TodayThat day
YesterdayThe day before/ The previous day
TomorrowThe following day/ The day after/ The next day
The day before yesterdayTwo days before
The day after tomorrowTwo days after/ In two days’ time
AgoBefore
This weekThat week
Last weekThe week before/ The previous week
Next weekThe following week/ The week after/ The next week
ThisThat
TheseThose
HereThere

Ví dụ 1: She said, “I’ll remind you vĩ đại water the plants tomorrow.”

→ She said she would remind u vĩ đại water the plants the next day. 

→ Cô ấy bảo rằng cô ấy tiếp tục nhắc tôi tưới cây vào trong ngày mai.

Ví dụ 2: “I went vĩ đại visit my grandparents last week,” Lily said.

→ Lily said she had gone vĩ đại visit her grandparents the week before

→ Lily bảo rằng cô ấy tiếp tục cho tới thăm hỏi các cụ vô tuần trước đó.

>> Xem thêm: câu thụ động quánh biệt

Bài tập dượt câu trần thuật vô giờ Anh kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng cao

1. Bài tập dượt gửi câu thẳng quý phái con gián tiếp

1. “What are you doing?” she asked u.

She asked u ………………………….

 2. “Close the door,” Anne said.

Anne told them ………………………….

3. “Will you come vĩ đại my party?” Linda said vĩ đại them.

Linda invited them ………………………….

4. “Are you going by bus?” my teacher asked.

My teacher wanted vĩ đại ………………………….

5. “I don’t lượt thích this pink carpet,” she said.

She told u ………………………….

6. Nhung said: “She can not help you tomorrow.”

Nhung said ………………………….

7. “What would you vì thế if you passed the exam?” The professor asked u.

The professor asked u ………………………….

8. “Do you and your big brother go vĩ đại the same school?” Maya asked her friend.

Maya asked her friend ………………………….

9. “Give u the red cup,” Selena told him.

Selena asked him ………………………….

10. “Hurry up,” He said vĩ đại u.

He told u ………………………….

11. “You stole my phone, Alex!” said Lily.

Lily accused Alex ………………………….

12. “I want a xanh rờn jacket for my birthday,” she said.

She said that ………………………….

13. “Don’t forget vĩ đại turn off the light.” He said.

He reminded u ………………………….

14. “I should go trang chính vĩ đại vì thế my homework”, said Lily.

Lily told u ………………………….

15. “Stand up, Daniel,” he said.

He asked Daniel ………………………….

16. “She works in a station,” He said.

He said that ………………………….

17. “They have not eaten dinner”

He told u ………………………….

18. “I was brushing my teeth when Minh called,” he said.

He said ………………………….

19. “I will visit my grandparents tomorrow.”

He told u that ………………………….

20. Daniel said: “Where are you going on your vacation this week?

Daniel asked u ………………………….

21. “Are you serious?” she asked him.

She asked him ………………………….

22. “Can I meet you at the meeting?” He asked u.

He asked u ………………………….

23. “Dinner will be served after 6 m.m,” said my aunt.

My mother said ………………………….

24. “Are you going vĩ đại the restaurant?” she asked u.

He wanted vĩ đại know ………………………….

25. “Did you see the Black cat?” she asked u.

She asked u ………………………….

2. Dạng bài bác tập dượt ghi chép lại câu tường thuật

1. “Where is my phone?” he asked.

2. “What are you doing?” he asked.

3. “Has Emily talked vĩ đại Jessica?” my sister asked u.

4.  “Are you going vĩ đại bed?” she asked u.

5. “Did you lock the door?” she asked u.

6. “I could play the guitar when I was seven,” she said.

7. “I don’t lượt thích peanut butter,” he said.

8. “You should go vĩ đại school early,” Lily said.

9. “Will you help u, please?” Becky asked. 

10. ”Don’t play the guitar in this room,” the music teacher said.

11. ”What are they talking about?”

12. “I have just sent a letter vĩ đại Hoa,”  Bella said.

13. “Do you lượt thích listening vĩ đại music?” Alex asked.

14. “Which xe đạp vì thế you lượt thích best?” My brother asked u.

15. “Why don’t you help Jack?” Jenny asked her.

16. “Can I pick you up at 8 p.m?” she asked.

17.  “Where is the ideal place vĩ đại go camping?” Nhung asked.

18. “Hank, please don’t tell anyone your salary.” said Tom.

19. “I’ll Điện thoại tư vấn you tomorrow.” 

20. “When was your daughter born?” said the doctor vĩ đại Linda.

21. “Did Daniel send the book vĩ đại you?” He asked.

22. “Can I help you, David?” asked Harry.

23.  “Don’t tell her about it.” she said.

24. “Did you buy the red dress?” she asked u.

25. The boy asked, “Who made the noise?”

Bài tập dượt câu trần thuật dạng ghi chép lại câu

3. Bài tập dượt câu trần thuật trắc nghiệm

1. Lily said she was leaving for Hanoi _________.

A. next week                        

B. the week previous          

C. following week             

D. the following week

2. The teacher asked students_________ .

A. why did they slept                                  

B. why they were sleeping

C. why they sleep                                         

D. why were they sleeping

3. Daniel said that Tokyo _________ more lively phàn nàn Seoul.

A. is                                      

B. be                                    

C. was                            

D. were

4. Jack was pessimistic about the exam. I advised him _________.

A. no worry                           

B. not worry                         

C. no vĩ đại worry                 

D. not vĩ đại worry

5. He wanted vĩ đại know where they _________.

A. had lived

Xem thêm: cách mở bài nghị luận xã hội

B. lived

C. was lived

D. has lived

6. He asked u if I _________.

A. had seen that car

B. saw that car

C. has seen that car

D. see that car

7. Henry told u that he _________ trang chính after the sự kiện.

A. walked

B. had walked

C. walking

D. was walking

8. Leo asked her _________ .

A. what time does the meeting over            

B. what time the meeting end

C. what time the meeting ended

D. what time did the meeting end

9. My friend _________ u there’s been an accident on that street.

A. asked                                

B. said                                 

C. spoke                          

D. told

10. Jenny wonders _________ doing well at school.

A. whether her sisters are                          

B. if her sisters were

C. her sisters were                                     

D. her sisters are if

11. David asked Timmy why _________ the film on television the day before.

A. didn’t he watch                                     

B. hadn’t he watched

C. he doesn’t watch                                  

D. he hadn’t watched

12. She asked u if I _________ speak Vietnamese.

A. could

B. can

C. will

D. was

13. She wanted vĩ đại know what they _________.

A. doing

B. were doing

C. did

D. had been doing

14. The mother asked her son where _________.

A. was

B. is

C. had been

D. has been

15. Mimi wanted vĩ đại know if he _________.

A. was going vĩ đại the cinema

B. went vĩ đại the cinema

C. goes vĩ đại the cinema

D. had gone vĩ đại the cinema

16. Bloom asked where_________.

A. her book is

B. her book was

C. her book had been

D. her book had been being

17. The manager asked us what we_________.

A. talked about

B.had been talked about

C. were talking about

D. talking about

18. Max asked whether I _________ this game.

A. had played

B. have played

C. was played

D. played

19. My sister asked u how long I _________ vĩ đại study in America.

A. planned

B. was planning

C. had been planning

D. planning

20. Minh advised her husband _________ too much.

A. wasn’t drinking

B. don’t drink

C. had not drunk

D. not vĩ đại drink

21. She told u she _________.

A. didn’t finish her homework

B. hadn’t finished her homework

C. had not been finishing her homework

D. wasn’t finishing her homework

22. He says he _________ London the next week.

A. goes

B. was going to

C. is going to

D. had been gone

23. I told Nick that my parents would come there vĩ đại visit us _________.

A. the following day

B. tomorrow

C. yesterday

D. next day

24. Emma told u that she _________ anymore.

A. didn’t love me

B. not vĩ đại love me

C. wasn’t loving me 

D. would not be loving me

25. My dad said that he had done it the week before.

A. the following week

B. the week before

C. the next week

D. last week

bài tập dượt câu trần thuật dạng trắc nghiệm

>> Xem thêm:

  • Bài tập dượt câu bị động
  • Bài tập dượt câu ĐK loại 2

Đáp án chi tiết

1. Bài tập dượt gửi câu thẳng quý phái con gián tiếp

1. She asked u what I was doing.

2. Anne told them vĩ đại close the door.

3. Linda invited them vĩ đại come vĩ đại her các buổi tiệc nhỏ.

4. My teacher wanted vĩ đại know whether she was going by bus.

5. She told u that she didn’t lượt thích that pink carpet.

6. Nhung said she could not help u the next day.

7. The professor asked u what I would vì thế if I had had that scholarship.

8. Maya asked her friend whether she and her big brother went vĩ đại the same school.

9. Selena asked him vĩ đại give her the red cup.

10. He told u vĩ đại hurry up.

11. Lily accused Alex of stealing his phone.

12. She said that she wanted a xanh rờn jacket for her birthday.

13. He reminded u vĩ đại turn off the light.

14. Lily told u that she should go trang chính vĩ đại vì thế her homework.

15. He asked Daniel vĩ đại stand up.

16. He said that she worked at a station.

17. He told u that they hadn’t eaten dinner.

18. He said he had been brushing his teeth when Minh called.

19. He told u that he had visited his grandparents the following day.

20. Daniel asked u where I was going on my vacation that week.

21. She asked him if he was serious.

22. He asked u if he could meet u at the meeting.

23. My mother said that lunch would be served before 11 a.m

24. He wanted vĩ đại know if I was going vĩ đại the restaurant.

25. She asked u if I had seen the Black mèo.

2. Dạng bài bác tập dượt ghi chép lại câu tường thuật

1. He asked where his phone was.

2. He wanted vĩ đại know what I was doing.

3. My sister asked u if Emily had talked vĩ đại Jessica.

4. She wanted vĩ đại know if I was going vĩ đại bed.

5. He asked u if I had locked the door.

6. She said she could play the guitar when she was three.

7. He said that he didn’t lượt thích peanut butter.

8. Lily said that I should go vĩ đại school early.

9. Becky asked u vĩ đại help her.

10. The music teacher told us not vĩ đại play guitar in that room.

11. She asked u what they were talking about.

12. Bella told u that she had just sent a letter vĩ đại Hoa.

13. Alex asked u if I liked listening vĩ đại music.

14. My brother asked u which xe đạp I liked best.

15. Jenny wanted vĩ đại know why she didn’t help Jack.

16. She asked u if she could pick u up at 8 p.m.

17. Nhung asked where the ideal place vĩ đại go camping was.

18. Tom asked Hank not vĩ đại tell anyone about his salary.

19. I told him that I would Điện thoại tư vấn him the next day.

20. The doctor asked Linda where her daughter had been born.

21. He asked if Daniel had sent the book vĩ đại u.

22.  Harry asked David if he could help him.

23. She told u not vĩ đại tell her about it.

24. She asked u if I had bought the red dress.

25. The boy wanted vĩ đại know who was making the noise.

3. Bài tập dượt câu trần thuật trắc nghiệm

1. D2. B3. C4. D5. A
6. A7. B8. C9. D10. B
11. D 12. A13. B14. C15. A
16. B17. C18. A19. B20. D
21. B22. C23. A24. A25. B

Trên đấy là 70+ bài bác tập dượt câu trần thuật nhưng mà ELSA Speak tiếp tục tổ hợp được. quý khách hãy chịu thương chịu khó ôn luyện nhằm đạt thành phẩm cao trong những kỳ đua nhé.

Xem thêm: diện tích hình tứ giác

Ngoài rời khỏi, nhằm nâng lên chuyên môn giờ Anh một cơ hội trọn vẹn, các bạn hãy rèn luyện thông thường xuyên nằm trong App ELSA Speak. Đây là phần mềm luyện thưa giờ Anh số 1 toàn cầu, dùng A.I. nhằm phát hiện tiếng nói và sửa lỗi vạc âm tức thì tức tốc.

Học giờ Anh nằm trong phần mềm ELSA Speak

Đồng thời, qua loa +7.000 bài học kinh nghiệm, 25.000+ bài bác rèn luyện bên trên ELSA Speak, các bạn sẽ được nâng lên tài năng trọn vẹn, kể từ nghe, vạc âm, nhấn âm, đối thoại,… Nhờ việc ôn luyện những khuôn câu, các bạn còn rất có thể rèn luyện thêm thắt nhiều cấu hình, ngữ pháp không giống vô giờ Anh.

Chỉ với 10 phút rèn luyện thường ngày nằm trong ELSA Speak, chuyên môn nước ngoài ngữ của các bạn sẽ được nâng cao cho tới 40%. Vậy còn chần chờ gì nữa nhưng mà ko ĐK ELSA Pro nhằm xóa sổ “nỗi kiêng dè phú tiếp” giờ Anh tức thì hôm nay!