continue to v hay ving

Continue là 1 kể từ rất rất phổ biến, xuất hiện tại vô cả văn trình bày, văn ghi chép và cả vô game nữa. quý khách vẫn biết cấu hình Continue vô giờ đồng hồ Anh chuồn với động kể từ ở dạng này mới nhất là đúng đắn chưa? Bài ghi chép tại đây của Step Up tiếp tục trả lời cụ thể về cấu hình Continue, nằm trong coi tức thì nhé! 

1. Định nghĩa Continue

Continue là 1 động từ vô giờ đồng hồ Anh, đem tức thị nối tiếp (làm gì đó/điều gì đó).

Bạn đang xem: continue to v hay ving

Ví dụ:

 • If the rain continues, the concert will be cancelled. 
  Nếu trời nối tiếp mưa thì buổi hòa nhạc có khả năng sẽ bị bỏ. 
 • Linh continued drinking until she got drunk. 
  Linh nối tiếp tợp cho tới Khi say.
 • After a short break, we will continue the discussion.
  Sau Khi nghỉ ngơi một ít, tất cả chúng ta tiếp tục nối tiếp cuộc thảo luận nhé. 

cau truc continue

2. Cách dùng cấu hình Continue vô giờ đồng hồ Anh

Cấu trúc Continue vô giờ đồng hồ Anh hoàn toàn có thể chuồn nằm trong V-ing, danh kể từ, lớn V và cả tính kể từ nữa. Sau phía trên được xem là cách sử dụng cụ thể của cấu hình Continue. 

2.1. Continue + V-ing và Continue + lớn V

Continue + V-ing/to V

Ý nghĩa: nối tiếp thực hiện gì

Dù chuồn với V-ing hoặc lớn V thì mặt mày nghĩa cũng bất biến nha.

Ví dụ: 

 • She wants lớn continue studying this course.
  Cô ấy mong muốn nối tiếp học tập khóa huấn luyện này. 
 • He paused lớn think a little bit and then continued eating.
  Anh ấy giới hạn nhằm tâm lý một ít và tiếp sau đó nối tiếp ăn. 
 • Rap’s popularity continues lớn grow.
  Độ thông dụng của rap nối tiếp cách tân và phát triển. 

2.2. Continue + danh từ

Continue (with) + N

Ý nghĩa: nối tiếp điều gì 

Ví dụ:

 • Do you intend lớn continue (with) your studies?
  Cậu với lăm le nối tiếp việc học tập không?
 • They still want lớn continue the war.
  Họ vẫn mong muốn nối tiếp trận chiến. 
 • The cửa hàng continues these discounts until tomorrow. 
  Cửa mặt hàng nối tiếp chuỗi rời giá bán cho đến ngày mai. 

cau truc continue

2.3. Continue + tính từ

Trường hợp ý này sẽ không thông dụng và thông thường xuất hiện tại với một trong những tính kể từ chắc chắn.

Để chắc hơn thì chúng ta nên sử dụng cấu hình continue + lớn be Adj nha. 

Ví dụ:

 • The fighting has continued unabated for over 3 hours.
  Cuộc giao đấu vẫn nối tiếp ko suy rời vô 3 giờ đồng hồ. 
 • No matter how hard life gets, continue lớn be strong.
  Không nên biết cuộc sống trở ngại đi ra sao, hãy nối tiếp uy lực.
 • This book will continue lớn be useful lớn all staff in providing basic guidance. 
  Cuốn sách này tiếp tục nối tiếp hữu ích cho tới toàn bộ nhân viên cấp dưới trong những việc hỗ trợ chỉ dẫn căn phiên bản.

3. Cụm kể từ chuồn với Continue vô giờ đồng hồ Anh

Cấu trúc Continue vô giờ đồng hồ Anh hoàn toàn có thể chuồn với một trong những giới kể từ sau:

 • continue with something: nối tiếp điều gì
 • continue as something/someone: nối tiếp với địa điểm nào 
  (Ví dụ: Minh will be continuing as chairperson.)
 • continue on one’s way: nối tiếp tuyến đường của mình
  (Ví dụ: After stopping for a quick drink, they continued on their way.)
 • continue by doing something: nối tiếp bằng sự việc gì
  (Ví dụ: He continued by saying about his childhood.

[MIỄN PHÍ] 1000 Khoá Phát âm IPA bên trên App Hack Não Pro – Nắm vững chắc 90% toàn bộ phiên âm cần thiết nhất vô giờ đồng hồ Anh chỉ với sau 4 giờ. Hơn 205.350 học tập viên vẫn mạnh mẽ và tự tin hé mồm vạc âm nhờ giành thủ 15 phút tự động học tập thường ngày.

4. Lưu ý Khi dùng cấu hình Continue vô giờ đồng hồ Anh

Cấu trúc Continue vô giờ đồng hồ Anh là 1 cấu hình ko khó khăn. quý khách chỉ việc ghi nhớ:

 • Continue + lớn V/V-ing đều đúng
 • Continue hoàn toàn có thể chuồn thẳng với danh từ
 • Lưu ý dùng Continue chuồn với tính kể từ nhằm không biến thành sai
 • Động kể từ Continue luôn luôn ở dạng ngôi nhà động
 • Dạng tính kể từ của Continue là Continued (tiếp tục cái vẫn có) hoặc Continual (lặp lại nhiều lần) hoặc Continuous (liên tiếp không biến thành ngắt quãng).
  Continual và Continuous hoàn toàn có thể dùng thay cho lẫn nhau vô phần đông tình huống.

cau truc continue 3

5. Bài tập luyện về cấu hình Continue vô giờ đồng hồ Anh

Sau phía trên hãy rèn luyện một ít về cấu hình Continue vô giờ đồng hồ Anh nhằm ghi lưu giữ kỹ rộng lớn nha. 

Bài tập

Hãy hoàn thiện nhì bài xích tập luyện siêu ngắn ngủn tiếp sau đây nhé. 

Bài 1: Chọn đáp án đích điền vô vị trí trống

1. The doctor says you can come home page Friday if you continue ______.

A. lớn improve
B. lớn improving
C. improve 

Xem thêm: how old are you trả lời

2. She forced herself ______.

A. improve
B. lớn improving
C. improving

3. You should ______ this course lớn finish your study. 

A. stop
B. continue
C. start

4. I’ve had ______ problems with this siêu xe.

A. continue
B. continuing
C. continual

5. The teacher was angry because a student ______ interrupted him. 

A. continual 
B. continually
C. continued

Bài 2: Tìm lỗi sai trong số câu sau:

1. Do you continue watch TV? 

2. I will continue lớn this discussion until you understand. 

3. Let’s continue lớn playing game! 

4. We continual improve and develop the trang web.

5. I can’t work with these continually interruptions. 

Cùng coi đáp án nhé. Nếu với gì không hiểu biết hãy comment tức thì bên dưới. 

Bài 1: 

1. A
2. C
3. B
4. C
5. B

Bài 2:

1. Do you continue watching TV? 

2. I will continue to this discussion until you understand. 

3. Let’s continue to playing game!/ Let’s continue lớn play this game! 

4. We continually improve and develop the trang web.

5. I can’t work with these continual interruptions. 

Xem thêm: từ ngữ chỉ sự vật

Trên đó là vớ tần tật kỹ năng về cấu hình Continue vô giờ đồng hồ Anh cụ thể và chuẩn chỉnh xác nhất nhằm chúng ta tìm hiểu thêm. Hy vọng nội dung bài viết sẽ sở hữu ích cho mình và khiến cho bạn không hề lầm lẫn khi sử dụng cấu hình Continue nữa! 

Step Up chúc bạn làm việc chất lượng tốt giờ đồng hồ Anh!