Trường Mầm Non Trí Tuệ Việt 

Là trường Mầm Non tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi có nền giáo dục sâu sắc, toàn vẹn và dễ lĩnh hội, con em bạn sẽ được học trong môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh năng động và đầy hứng thú.

Xem thêm

Chương trình học

Chương trình học Trí Tuệ Việt gồm năm lĩnh vực chính là: Thực hành cuộc sống, giác quan, ngôn ngữ, toán học và văn hóa (bao gồm: Lịch sử, địa lý, nghệ thuật)

Xem thêm

Tin tức

Tin tức về Nhà trường, Thực đơn ăn của các con, Công văn trên Sở/Phòng … được cập nhật hàng ngày

Hình ảnh

Hình ảnh về hoạt động giảng dạy, hoạt dộng ngoại khóa, kỹ năng xã hội cho các con được cập nhật liên tục