how old are you trả lời

Key Takeaways

 • How old are you? là một trong thắc mắc được dùng thật nhiều vô tiếp xúc từng ngày với ý tức là chúng ta từng nào tuổi hạc.

  Bạn đang xem: how old are you trả lời

 • Cấu trúc câu hỏi: How old + to tướng be + S?

 • Cách vấn đáp How old are you? với lứa tuổi chủ yếu xác: S + to tướng be + số tuổi hạc + year(s) old

 • Người trình bày cũng rất có thể tránh mặt nói tới số tuổi hạc đúng mực một cơ hội nhã nhặn.

 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh về tuổi hạc tác: Baby, Infant, Toddler, Child, Teenager, Youngster, Adolescent, Adult, Elderly, Senior citizen, Centenarian, Young, Old, Middle-aged, Childhood, Youth và Puberty.

 • Một số trạng kể từ thông thường được sử dụng vô cơ hội vấn đáp How old are you?: Early, Mid và Late, Currently, Still, Already, Barely.

“How old are you” là gì?

How old are you? là một trong thắc mắc được dùng thật nhiều vô tiếp xúc từng ngày với ý tức là chúng ta từng nào tuổi hạc. Đây là thắc mắc về tuổi thọ của một người này cơ vô tình huống phen thứ nhất họp mặt để sở hữu tăng vấn đề về người cơ. How old are you? vô cùng phổ cập vô tiếp xúc giờ đồng hồ Anh và thông thường được dùng như 1 cơ hội trầm trồ quan hoài so với người đang được tiếp xúc với bản thân trình bày công cộng.

Việc biết tuổi hạc của những người không giống gom đưa đến một sự liên kết cá thể và là một trong phần cần thiết trong số cuộc truyện trò thứ nhất, gom đưa đến sự nắm rõ và thân thiết rộng lớn thân thích người xem. Trong khi, What is your age? cũng chính là thắc mắc dùng làm căn vặn về tuổi hạc của một đối tượng người tiêu dùng này cơ, song thắc mắc này sẽ không rất được yêu thích.

Cấu trúc tổng quan liêu của thắc mắc How old are you? là:

Nếu subject (chủ ngữ) là thứ bực nhị hoặc thứ bực tía số nhiều  thì động kể từ TO BE được sử dụng là “are”

Nếu subject (chủ ngữ) là thứ bực tía số không nhiều thì động kể từ TO BE được sử dụng là “is”.

Ví dụ:

 • How old are they? (Họ từng nào tuổi?)

 • How old is your cousin? (Anh chúng ta của công ty từng nào tuổi?)

Cách vấn đáp How old are you?

Không với cùng 1 quy tắc cố định và thắt chặt trong các công việc nên vấn đáp How old are you? vô tiếp xúc. Tùy nằm trong vô văn cảnh của cuộc truyện trò, người trình bày rất có thể vấn đáp trực tiếp nội dung được đặt câu hỏi - tức là lứa tuổi đúng mực của tớ. Tuy nhiên, trong vô số trường hợp xã hội, nếu như người được đặt câu hỏi ko cảm nhận thấy tự do thoải mái trong các công việc share lứa tuổi đúng mực của bạn dạng thân thích, câu vấn đáp rất có thể được kiểm soát và điều chỉnh nhằm tránh mặt kể thẳng vô tuổi hạc. Sau đó là những cơ hội vấn đáp theo đuổi tùy từng dự định của những người trình bày.

Cách vấn đáp số tuổi hạc chủ yếu xác

Để vấn đáp How old are you? ngay số tuổi hạc đúng mực, người học tập cần thiết nêu số tuổi hạc lúc này của tớ với cấu tạo sau:

S + to tướng be + số tuổi hạc + year(s) old

Lưu ý: 

 • Nếu subject (chủ ngữ) là thứ bực nhất  thì động kể từ TO BE được sử dụng là “am”.

 • Nếu subject (chủ ngữ) là thứ bực nhất số nhiều  hoặc thứ bực tía số nhiều thì động kể từ TO BE được sử dụng là “are”.

 • Nếu subject (chủ ngữ) là thứ bực tía số không nhiều thì động kể từ TO BE được sử dụng là “is”.

 • Nếu số tuổi hạc nhiều hơn thế 1 thì sử dụng “years old”, còn số tuổi hạc là 1 trong những thì sử dụng “year old”.

 • Có thể lược quăng quật “years old”.

 • Nếu em bé nhỏ bên dưới 1 tuổi hạc, rất có thể vấn đáp tuổi hạc vì chưng mon.

Ví dụ:

 • The child is one year old. (Đứa bé nhỏ này tròn trĩnh một tuổi)

 • I’m 27. (Tôi 27 tuổi)

 • We are 15 years old. (Chúng tôi 15 tuổi)

 • The baby is 6 months old. (Em bé nhỏ này được 6 mon tuổi)

image-alt

Cách tránh mặt việc vấn đáp số tuổi hạc chủ yếu xác

Một phương pháp để rời nên thể hiện số tuổi hạc và đúng là thể hiện câu vấn đáp ko rõ rệt với cùng 1 khoảng tầm tuổi hạc.

Ví dụ: Let's just say I'm in my twenties/thirties/etc. 

Dịch: Tôi đang được ở khoảng tầm lứa tuổi 20/30/vân vân.

Ngoài rời khỏi, người trình bày rất có thể vận dụng rất nhiều cách thức vấn đáp tránh mặt không giống những vẫn đáp ứng tính nhã nhặn, gom người căn vặn xem sét việc người được đặt câu hỏi không tồn tại ý ham muốn bật mí tuổi hạc một cơ hội tinh nghịch tế:

Cách nói

Ví dụ

Nghĩa

Hài hước

Old enough to tướng know better, young enough to tướng have fun!

Đủ già cả nhằm làm rõ rộng lớn, còn con trẻ nhằm phấn khởi vẻ!

Phản ứng đùa cợt

I stopped counting after 21!

Tôi ngừng điểm sau thời điểm đầy đủ 21 tuổi!

Nghi vấn ngược

Why bởi you want to tướng know?

Tại sao mình muốn biết vậy?

Bí ẩn

Ah, that's a secret I can't reveal!

Ồ, cơ là một trong kín tôi ko thể tiết lộ!

image-alt

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về tuổi hạc tác

 • Baby /ˈbeɪbi/ (n): Em bé nhỏ.

Ví dụ: The baby is sleeping. (Em bé nhỏ đang được ngủ.)

 • Infant /ˈɪnfənt/ (n): Trẻ sơ sinh.

Ví dụ: The hospital has a special unit for infants. (Bệnh viện với cùng 1 quần thể riêng rẽ mang đến con trẻ sơ sinh.)

 • Toddler /ˈtɒdlər/ (n): Đứa bé nhỏ (đi chập chững)

Ví dụ: Toddlers often start to tướng walk around their first birthday. (Đứa bé nhỏ thông thường chính thức lên đường sau kỳ ngủ sinh nhật loại nhất.)

 • Child /tʃaɪld/ (n): Đứa con trẻ.

Ví dụ: The playground is full of happy children. (Sân đùa chan chứa những đứa con trẻ sung sướng.)

 • Teenager /ˈtiːnˌeɪdʒər/ (n): Thanh thiếu hụt niên.

Ví dụ: The majority of teenagers adore listening to tướng pop music. (Đa số thanh thiếu hụt niên yêu thương quí nghe nhạc trẻ)

 • Youngster /ˈjʌŋstər/ (n): Thanh thiếu hụt niên.

Ví dụ: The school is organizing an sự kiện for the youngsters. (Trường đang được tổ chức triển khai một sự khiếu nại mang đến thanh thiếu hụt niên.)

 • Adolescent /ˌædəˈlesənt/ (n): Thanh thiếu hụt niên.

Ví dụ: Adolescent development involves physical and emotional changes. (Sự cải cách và phát triển của thanh thiếu hụt niên tương quan cho tới những thay cho thay đổi về thể hóa học và tư tưởng.)

 • Adult /əˈdʌlt/ (n): Người trưởng thành và cứng cáp.

Ví dụ: As an adult, you have more responsibilities. (Là một người rộng lớn, chúng ta có tương đối nhiều trách cứ nhiệm rộng lớn.)

 • Elderly /ˈɛldərli/ (adj): Người già cả.

Ví dụ: The elderly couple has been married for 50 years. (Cặp song già cả tiếp tục kết duyên được 50 năm.)

 • Senior citizen /ˈsiːniər ˈsɪtɪzən/ (n): Người cao tuổi hạc.

Ví dụ: The community center offers various programs for senior citizens. (Trung tâm xã hội hỗ trợ nhiều lịch trình dành riêng cho những người cao tuổi hạc.)

 • Centenarian /sɛnˈtɛnəriən/ (n): Người sinh sống cho tới 100 tuổi hạc.

Ví dụ: The local newspaper featured an interview with a centenarian. (Báo khu vực tiếp tục với cùng 1 cuộc phỏng vấn một người sinh sống cho tới 100 tuổi hạc.)

 • Young /jʌŋ/ (adj): Trẻ, tươi trẻ.

Ví dụ: She is a talented young woman (Cô ấy là một trong phụ phái nữ con trẻ tài năng.)

 • Old /oʊld/ (adj): Già.

Ví dụ: The old man shared stories of his hard youth. (Người con trai già cả này tiếp tục share những mẩu truyện về tuổi hạc con trẻ khó khăn của tớ.)

 • Middle-aged /ˌmɪdlˈeɪdʒd/ (adj): Trung niên.

Ví dụ: Many people start new hobbies in middle-aged. (Nhiều người chính thức sở trường mới nhất ở tuổi hạc trung niên.)

 • Childhood /ˈtʃaɪldhʊd/ (n): Tuổi thơ.

Ví dụ: Childhood memories stay with us forever. (Những kí ức kể từ tuổi hạc thơ ở lại với tất cả chúng ta mãi mãi.)

 • Youth /juːθ/ (n): Tuổi con trẻ.

Ví dụ: Youth is a time of exploration and self-discovery. (Tuổi con trẻ là thời gian tò mò và tự động tò mò.)

 • Puberty /ˈpjuːbərti/ (n): Tuổi mới lớn.

Ví dụ: Puberty brings about many physical changes in adolescents. (Tuổi mới lớn mang về nhiều thay cho thay đổi về thể hóa học mang đến thanh thiếu hụt niên.)

Cùng công ty đề:

Đoạn đối thoại với dùng “How old are you?”

Hội thoại 1:

Alex: Hi there! I'm new to tướng this school. What's your name?

Sarah: Hi! I'm Sarah. Nice to tướng meet you. What's your name?

Alex: I'm Alex. Nice to tướng meet you too, Sarah. How old are you?

Sarah: I'm 17 years old. How about you?

Alex: I'm 16. So, you're a junior, right?

Sarah: Yep, that's right. How about you?

Alex: I'm a sophomore. 

Dịch:

Alex: Chào bạn! Mình mới nhất cho tới ngôi trường này. quý khách thương hiệu là gì?

Sarah: Chào! Mình là Sarah. Rất phấn khởi được gặp gỡ chúng ta. quý khách thương hiệu là gì?

Alex: Mình là Alex. Rất phấn khởi được gặp gỡ chúng ta, Sarah. quý khách từng nào tuổi?

Sarah: Mình 17 tuổi hạc. Còn bạn?

Alex: Mình 16 tuổi hạc. Vậy chúng ta là SV năm tía, nên không?

Sarah: Đúng vậy. Còn chúng ta thì sao?

Alex: Mình là SV năm nhị. 

Hội thoại 2:

Robert: Good afternoon, Mr. Akiko. How old are you?

Akiko: Good afternoon, Mr. Robert. I’m currently 31 years old. What about you?

Robert: Well, I’m in my forties and I’m an office clerk. What bởi you do?

Akiko: I work as a chef in a famous restaurant.

Robert: That’s awesome.

Dịch:

Robert: Chào giờ chiều, ông Akiko. Ông từng nào tuổi hạc rồi?

Akiko: Chào giờ chiều, ông Robert. Hiện bên trên tôi 31 tuổi hạc. Còn ông thì sao?

Robert: Tôi đang được ở lứa tuổi 40 và là một trong nhân viên cấp dưới văn chống. Còn ông thì sao?

Akiko: Tôi thực hiện đầu nhà bếp vô một quán ăn phổ biến.

Robert: Thật ấn tượng.

Hội thoại 3:

Susan: Hello, Jolie. Nice to tướng meet you again. 

Jolie: Nice to tướng meet you too.

Susan: Oh, your baby is ví adorable. How old is she?

Jolie: She is nearly nine months old. 

Susan: And what is her name?

Jolie: Her name is Lisa.

Dịch:

Susan: Chào, Jolie. Rất phấn khởi được hội ngộ chúng ta.

Jolie: Mình cũng tương đối phấn khởi được gặp gỡ chúng ta. 

Susan: Ôi, em bé nhỏ của công ty thiệt đáng yêu và dễ thương. Em bé nhỏ tiếp tục từng nào tuổi hạc rồi?

Jolie: Cô ấy sát đầy đủ chín mon tuổi hạc.

Susan: Và thương hiệu cô ấy là gì?

Jolie: Tên cô ấy là Lisa.

Một vài ba trạng kể từ thông thường được sử dụng trong số cơ hội vấn đáp How old are you?

Sau đó là một vài ba trạng kể từ nhưng mà người học tập rất có thể dùng với mục tiêu nhấn mạnh vấn đề tuổi hạc của đối tượng người tiêu dùng được nhắc tới Khi vấn đáp mang đến thắc mắc “How old are you?”

image-alt

 • Early: đầu

Trạng kể từ này dùng làm nói tới đầu lứa tuổi này cơ.

Ví dụ: I’m in my early twenties. (Tôi ban đầu đôi mươi tuổi hạc.)

 • Mid: ở giữa

Trạng kể từ này dùng làm nói tới thân thích lứa tuổi này cơ.

Ví dụ: Jasmine is in her mid-thirties. (Jasmine đang được ở thân thích lứa tuổi 30)

 • Late: cuối

Trạng kể từ này dùng làm nói tới cuối lứa tuổi này cơ.

Ví dụ: My grandfather is in his late nineties. (Ông tôi đang được ở cuối lứa tuổi 90)

Ngoài rời khỏi, Khi vấn đáp mang đến thắc mắc “How old are you?”, người học tập cũng rất có thể sử dụng những trạng kể từ không giống tuỳ nằm trong vô văn cảnh.

 • Currently: hiện tại nay

Trạng kể từ này dùng làm nhấn mạnh vấn đề rằng tuổi hạc của những người trình bày đúng mực vô thời điểm đó, nó ko ám chỉ gì về vượt lên trên khứ hoặc sau này.

Ví dụ: I’m currently 25 years old. I may not have achieved all my goals, but currently, at 25, I’m focused on my career. (Tôi hiện tại đang 25 tuổi hạc. cũng có thể tôi ko đạt được toàn bộ tiềm năng, tuy nhiên lúc này, ở tuổi hạc 25, tôi đang được triệu tập vô sự nghiệp của mình)

 • Still: vẫn

Trạng kể từ này rất có thể ý niệm sự sửng sốt hoặc tương phản với việc nhận định rằng người trình bày rất có thể rộng lớn tuổi hạc rộng lớn. Nó ý niệm rằng mặc kệ sự mong ngóng hoặc yếu tố hoàn cảnh, tuổi hạc của những người trình bày vẫn chính là vậy.

Ví dụ: Despite all the responsibilities, I’m still 30 years old, trying to tướng enjoy life as much as possible. (Dù có tương đối nhiều trách cứ nhiệm, tôi vẫn chính là 30 tuổi hạc, nỗ lực tận thưởng cuộc sống đời thường phổ thông càng tốt)

 • Already: tiếp tục … rồi

Trạng kể từ này ý niệm rằng người trình bày rất có thể nom con trẻ rộng lớn đối với tuổi hạc thực tiễn của mình. Nó rất có thể đã cho chúng ta biết sự không tin hoặc sự sửng sốt trước một giả thiết về tuổi hạc của mình.

Ví dụ: I know I look quite youthful, but surprising as it may seem, I'm already 21 years old and trying to tướng be more mature. (Tôi biết bản thân nom khá tươi trẻ, tuy nhiên bất thần, tôi tiếp tục 21 tuổi hạc rồi và đang được nỗ lực trưởng thành và cứng cáp hơn)

 • Nearly: gần

Trạng kể từ này ý niệm rằng sinh nhật của người nào cơ chuẩn bị cho tới, thông thường được dùng Khi ai cơ vô cùng sát cho tới một tuổi hạc rõ ràng.

Ví dụ: I can’t wait to tướng be considered an adult; I’m nearly 18 years old and excited about the opportunities ahead. (Tôi ko thể chờ đón được Khi được xem như là người trưởng thành; tôi sát cho tới tuổi hạc 18 và hồi hộp với những thời cơ phía trước)

 • Actually: thực ra

Trạng kể từ này được dùng Khi người không giống với sự hiểu nhầm về tuổi hạc của những người trình bày.

Ví dụ: You might have thought I was younger, but I’m actually 22 years old and trying to tướng pursue my dream. (Có lẽ chúng ta nghĩ về tôi còn con trẻ rộng lớn, tuy nhiên thực rời khỏi tôi tiếp tục 22 tuổi hạc và đang được nỗ lực theo đuổi xua niềm mơ ước của mình)

 • Just: vừa vặn mới

Trạng kể từ này ý niệm rằng lứa tuổi cơ không thật già cả và rất có thể được coi như kha khá con trẻ, tùy nằm trong vô văn cảnh hoặc cuộc truyện trò.

Ví dụ: I'm just 29 years old. I have accomplished a lot at this age; there’s still ví much I want to tướng achieve. (Tôi vừa vặn mới nhất 29 tuổi hạc. Tôi tiếp tục đạt được không ít điều ở tuổi hạc này; vẫn còn đó thật nhiều điều tôi ham muốn đạt được)

 • Barely: chỉ mới

Trạng kể từ này ý niệm rằng người trình bày vừa vặn đạt được lứa tuổi này cơ mới đây, rất có thể ý niệm một cảm xúc tươi trẻ hoặc thiếu hụt tay nghề.

Ví dụ: I might seem inexperienced, but I'm barely đôi mươi years old and eager to tướng explore different career paths. (Dù dường như như thiếu hụt tay nghề, tuy nhiên tôi mới chỉ đôi mươi tuổi hạc và hồi hộp tò mò những tuyến phố công việc và nghề nghiệp không giống nhau)

Exactly: chủ yếu xác

Trạng kể từ này nhấn mạnh vấn đề sự đúng mực trong các công việc nêu tuổi hạc của những người trình bày, không tồn tại sự nghi ngại hoặc sự ước tính này cả.

Ví dụ: No need to tướng guess; I'm exactly 35 years old, and I believe life is just beginning at this age. (Không cần được đoán, tôi và đúng là 35 tuổi hạc, và tôi tin yêu rằng cuộc sống đời thường mới nhất chỉ chính thức ở tuổi hạc này)

 • Recently: sát đây

Trạng kể từ này đã cho chúng ta biết rằng cột mốc tuổi hạc rõ ràng và đã được đạt cho tới ko lâu trước, nhưng mà ko nói đến những sự khiếu nại vượt lên trên khứ hoặc chân thành và ý nghĩa mang đến sau này.

Ví dụ: I turned 25 recently. Despite seeming quite youthful, I celebrated my 25th birthday with friends and family, just a couple of weeks ago. ((Gần trên đây, tôi vừa vặn mới nhất chan chứa 25 tuổi hạc. Mặc cho dù nom tươi trẻ tuy nhiên tôi tiếp tục tổ chức triển khai sinh nhật phen loại 25 nằm trong bạn hữu và mái ấm gia đình chỉ cách đó vài ba tuần.)

Xem thêm: từ ngữ chỉ sự vật

Tổng kết

Trên đó là nội dung bài viết chỉ dẫn cách vấn đáp How old are you?, hỗ trợ kể từ vựng về tuổi thọ và những trạng kể từ được sử dụng vô câu vấn đáp mang đến thắc mắc này. Hy vọng thông qua đó người học tập rất có thể áp dụng đảm bảo chất lượng vô kỳ đua gần giống vô tiếp xúc hằng ngày. Đối với những sỹ tử đang được sẵn sàng mang đến bài xích đua IELTS Speaking, những khóa đào tạo và huấn luyện kể từ ZIM Academy rất có thể là khí cụ hữu ích gom những sỹ tử rèn luyện hiệu suất cao rộng lớn.


Tài liệu tham ô khảo

“Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus.” @CambridgeWords, 19 July 2023, dictionary.cambridge.org/. Accessed 11 November 2023