đại học mỏ địa chất điểm chuẩn 2022

Giảng lối - Phòng học

Mục lục

  • Điểm chuẩn chỉnh của Trường Đại học tập Mỏ - Địa hóa học năm 2022
  • Điểm chuẩn chỉnh của Trường Đại học tập Mỏ - Địa hóa học năm 2023

Trường Đại học tập Mỏ - Địa hóa học vừa phải công thân phụ điểm chuẩn chỉnh năm 2022. Mức điểm trong năm này trong phòng ngôi trường xấp xỉ kể từ 15-23,5 điểm.

Bạn đang xem: đại học mỏ địa chất điểm chuẩn 2022

Ngành Công nghệ vấn đề (Chất lượng cao) sở hữu điểm chuẩn chỉnh tối đa ngôi trường, đạt 23,5 điểm. Kế cho tới là ngành Công nghệ vấn đề với nấc điểm chuẩn chỉnh là 23 điểm. Có 12/42 ngành giảng dạy sở hữu điểm chuẩn chỉnh chỉ tại mức 15 điểm.

Xem thêm: ví dụ về chí công vô tư

Xem thêm: in the sustainable agriculture farmers try

Chi tiết điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn Trường Đại học tập Mỏ - Địa hóa học năm 2022 như sau:

Nhập chú mến ảnh
Nhập chú mến ảnh

Điểm chuẩn chỉnh của Trường Đại học tập Mỏ - Địa hóa học năm 2023

Theo ghi nhân của Lao Động, nấc điểm chuẩn chỉnh xấp xỉ kể từ 15 cho tới 23,75 điểm.

Cụ thể điểm chuẩn chỉnh những ngành giảng dạy ngôi trường Đại học tập Mỏ - Địa hóa học như sau:

STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ phù hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1Kỹ thuật trắc địa - phiên bản đồ7520503A00, D01, C04, D1015Tốt nghiệp THPT
2Công nghệ nghệ thuật hoá học7510401A00, B00, D07, A0618.5Tốt nghiệp THPT
3Địa nghệ thuật xây dựng7580211A00, A01, D01, C0416Tốt nghiệp THPT
4Kỹ thuật địa vật lý7520502A00, A01, D07, A0418Tốt nghiệp THPT
5Kỹ thuật dầu khí7520604A00, A01, D01, D0718.5Tốt nghiệp THPT
6Tài chủ yếu - Ngân hàng7340201A00, A01, D01, D0723.25Tốt nghiệp THPT
7Địa hóa học học7440201A00, D01, D07, C0416Tốt nghiệp THPT
8Kế toán7340301A00, A01, D01, D0723.25Tốt nghiệp THPT
9Kỹ thuật tuyển chọn khoáng7520607A00, B00, D07, A0615Tốt nghiệp THPT
10Kỹ thuật môi trường7520320A00, B00, D01, C0415.5Tốt nghiệp THPT
11Kỹ thuật địa chất7520501A00, A01, D01, C0416Tốt nghiệp THPT
12Kỹ thuật xây dựng7580201A00, A01, D07, C0421Tốt nghiệp THPT
13Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D01, D0724Tốt nghiệp THPT
14Kỹ thuật cơ khí7520103A00, A01, D01, C0123.75Tốt nghiệp THPT
15Kỹ thuật điện7520201A00, A01, D01, C0120.5Tốt nghiệp THPT
16Tài chủ yếu - Ngân hàng7340201A00, A01, D01, D07, XDHB26.5Học bạ
17Địa hóa học học7440201A00, A01, A06, A04, XDHB18Học bạ
18Kế toán7340301A00, A01, D01, D07, XDHB26.5Học bạ
19Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D01, C01, XDHB27Học bạ
20Kỹ thuật dầu khí7520604A00, A01, D01, D07, XDHB19.5Học bạ
21Địa tin cậy học7480206A00, D01, C01, D10, XDHB19Học bạ
22Kỹ thuật địa vật lý7520502A00, A01, D07, A04, XDHB19.5Học bạ
23Kỹ thuật hoá học7520301A00, B00, A01, D0719Tốt nghiệp THPT
24Công nghệ nghệ thuật hoá học7510401A00, B00, D07, A06, XDHB20Học bạ
25Kỹ thuật mỏ7520601A00, A01, D01, C0117Tốt nghiệp THPT
26Kỹ thuật khí thiên nhiên7520605A00, A01, D01, D0718Tốt nghiệp THPT
27Kỹ thuật khí thiên nhiên7520605A00, A01, D01, D07, XDHB19.5Học bạ
28Quản lý công nghiệp7510601A00, A01, D01, D0720.75Tốt nghiệp THPT
29Công nghệ số nhập thăm hỏi thăm dò và khai quật khoáng sản thiên nhiên7520606A00, A01, D01, D0718Tốt nghiệp THPT
30Công nghệ số nhập thăm hỏi thăm dò và khai quật khoáng sản thiên nhiên7520606A00, A01, D01, D07, XDHB19.5Học bạ
31Kỹ thuật cơ khí động lực7520116A00, A01, D01, C0120.15Tốt nghiệp THPT
32Kỹ thuật địa chất7520501A00, A01, D01, C04, XDHB18Học bạ
33Xây dựng dự án công trình ngầm TP.HCM và khối hệ thống tàu năng lượng điện ngầm7580204A00, A01, D01, C0415Tốt nghiệp THPT
34Du lịch địa chất7810105D01, D07, C04, D1023Tốt nghiệp THPT
35Du lịch địa chất7810105D01, D07, C04, D10, XDHB20Học bạ
36kỹ thuật xây đắp dự án công trình giao phó thông7580205A00, A01, D01, C0415Tốt nghiệp THPT
37Địa nghệ thuật xây dựng7580211A00, A01, D01, C04, XDHB18Học bạ
38Kỹ thuật khoáng sản nước7580212A00, A01, D01, C0416Tốt nghiệp THPT
39Kỹ thuật khoáng sản nước7580212A00, A01, D01, C04, XDHB18Học bạ
40Đá quý Đá mỹ nghệ7520505A00, D01, C04, D1015Tốt nghiệp THPT
41Kỹ thuật trắc địa - phiên bản đồ7520503A00, D01, C04, D10, XDHB18Học bạ
42Quản lý khu đất đai7850103A00, A01, D01, C0419.5Tốt nghiệp THPT
43Quản lý khu đất đai7850103A00, A01, D01, C04, XDHB18Học bạ
44Địa tin cậy học7480206A00, D01, C04, D1016Tốt nghiệp THPT
45Quản lí cách tân và phát triển khu đô thị và bất động đậy sản7580109A00, D01, C04, D1022.5Tốt nghiệp THPT
46Quản lí cách tân và phát triển khu đô thị và bất động đậy sản7580109A00, D01, C04, D10, XDHB22Học bạ
47Kỹ thuật mỏ7520601A00, A01, D01, C01, XDHB18Học bạ
48Kỹ thuật tuyển chọn khoáng7520607A00, B00, D07, A06, XDHB18Học bạ
49Bảo hộ lao động7850202A00, B00, A01, D0117Tốt nghiệp THPT; An toàn, vệ sinh lao động
50Khoa học tập dữ liệu7480109A00, A01, D01, D0723Tốt nghiệp THPT
51Kỹ thuật cơ khí7520103A00, A01, C01, XDHB22.5Học bạ
52Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử7520114A00, A01, D01, C0122.95Tốt nghiệp THPT
53Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử7520114A00, A01, C01, XDHB25Học bạ
54Kỹ thuật cơ khí động lực7520116A00, A01, C01, XDHB20Học bạ
55Kỹ thuật điện7520201A00, A01, C01, XDHB24Học bạ
56Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hoá7520216A00, A01, D01, C0123.5Tốt nghiệp THPT
57Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hoá7520216A00, A01, C01, XDHB26.85Học bạ
58Kỹ thuật dù tô7520130A00, A01, D01, C0123.25Tốt nghiệp THPT
59Kỹ thuật dù tô7520130A00, A01, C01, XDHB25Học bạ
60Kỹ thuật xây dựng7580201A00, A01, D01, C04, XDHB19Học bạ
61kỹ thuật xây đắp dự án công trình giao phó thông7580205A00, A01, D01, C04, XDHB18Học bạ
62Xây dựng dự án công trình ngầm TP.HCM và khối hệ thống tàu năng lượng điện ngầm7580204A00, A01, D01, C04, XDHB18Học bạ
63Quản lý xây dựng7580302A00, A01, D01, C0419.5Tốt nghiệp THPT
64Quản lý xây dựng7580302A00, A01, D01, C04, XDHB19.5Học bạ
65Kỹ thuật môi trường7520320A00, B00, D01, C04, XDHB20Học bạ
66Quản lý khoáng sản và môi trường7850101A00, B00, D01, C0418Tốt nghiệp THPT
67Quản lý khoáng sản và môi trường7850101A00, B00, D01, C04, XDHB20Học bạ
68Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, D0723.25Tốt nghiệp THPT
69Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, D07, XDHB26.5Học bạ
70Quản lý công nghiệp7510601A00, B00, A01, D01, XDHB24.5Học bạ
71Hoá dược7720203A00, B00, D07, A0618Tốt nghiệp THPT
72Hoá dược7720203A00, B00, D07, A06, XDHB22Học bạ
73Quản lý tài liệu khoa học tập trái khoáy đất7440229A00, A01, D07, A0418Tốt nghiệp THPT
74Quản lý tài liệu khoa học tập trái khoáy đất7440229A00, A01, D07, A04, XDHB19.5Học bạ
75Khoa học tập dữ liệu7460108A00, A01, D01, D07, XDHB24.5Học bạ
76Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử7510301A00, A01, D01, C0122.5Tốt nghiệp THPT
77Robot và trí tuệ nhân tạo7520218A00, A01, D01, C0122.5Tốt nghiệp THPT; Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo
78Robot và trí tuệ nhân tạo7520218A00, A01, C01, XDHB26.85Học bạ
79Kỹ thuật hoá học7520301A00, B00, A01, D07, XDHB20.5Học bạ; Chương trình tiên tiến
80An toàn, Vệ sinh lao động7850202A00, B00, A01, D01, XDHB18Học bạ
81Đá quý Đá mỹ nghệ7520505A00, D01, C04, D10, XDHB18Học bạ