managed to v hay ving

Key takeaways

Động kể từ “Manage” là 1 trong những động kể từ thông thườn và thông thường được dùng thịnh hành nhập tiếp xúc hằng ngày. Tuỳ nhập tình huống, động kể từ “Manage” hoàn toàn có thể được xếp nhập những cường độ không giống nhau như A2, B1.

Bạn đang xem: managed to v hay ving

Xét về mặt mũi ý nghĩa sâu sắc, động kể từ “Manage” đem 6 ngôi trường hợp:

 • Quản lý (một đồ vật gi đó) nhằm trấn áp hoặc phụ trách móc một công ty, một group, một đội nhóm chức, khu đất đai,…

 • Thành công thực hiện 1 việc gì bại liệt, quan trọng đặc biệt này là việc khó khăn khăn

 • Thành công đạt được/ phát hành được đồ vật gi đó

 • Giải quyết một yếu tố, một trường hợp khó khăn khăn

 • Dùng với Money (tiền bạc)/time (thời gian)/information​ (thông tin)

 • Quản lý ai bại liệt / đồ vật gi bại liệt để giữ lại ai bại liệt / đồ vật gi bại liệt nhập tầm kiểm soát; nhằm hoàn toàn có thể ứng phó với ai bại liệt / đồ vật gi bại liệt.

Manage To V hoặc Ving? → Manage + To V.

Các cấu trúc không giống của động kể từ “Manage”:

 • Manage something

 • Manage with/without somebody/something

 • Manage on something

 • Manage with something.

Một số chú ý khi dùng động kể từ “Manage”:

 • Động kể từ “Manage” hoàn toàn có thể kèm theo với một vài trạng kể từ chắc chắn và tế bào mô tả cường độ tương đương ý nghĩa sâu sắc không giống nhau: effectively, efficiently, properly, nicely, perfectly well, very well, skillfully.

 • Các động kể từ hoàn toàn có thể kèm theo động kể từ “Manage”: be difficult to lớn, be easy to lớn, learn (how) to lớn, be able to lớn, can, have to lớn.

 • Người học cần chú ý sử dụng các cấu trúc “Manage” phù hợp và chính xác nhập các ngữ cảnh sự khác biệt.

Family words:

 • Management là danh từ

 • Managed, manageable, unmanageable là tính kể từ.

 • Manage là 1 trong những động kể từ có không ít nghĩa và trong những đường nét nghĩa, này lại được xếp nhập những loại kể từ không giống nhau, hoặc là A2 hoặc là B1.

Manage To V hoặc Ving?

Ví dụ:

 • At first, I didn't know exactly how we'd manage to lớn persuade the investors, but at the over of the day, we nailed it. (Lúc đầu, tôi ko biết đúng chuẩn công ty chúng tôi tiếp tục xoay trở nhằm thuyết phục căn nhà góp vốn đầu tư, tuy nhiên sau cùng, công ty chúng tôi tiếp tục thành công xuất sắc.)

 • We managed to lớn get to lớn the station in the nick of time. (Chúng tôi tiếp tục nỗ lực cho tới căn nhà ga đúng vào khi.)

 • How did you manage to lớn convince him into believing all of those things? (Bạn đã thử cơ hội này nhằm thuyết phục anh ấy tin yêu nhập toàn bộ những điều đó?)

 • She managed to lớn escape through the window. (Cô ấy tiếp tục xoay trở nhằm bay được qua loa hành lang cửa số.)

Ví dụ Manage To V hoặc Ving

Đáp án mang đến thắc mắc “Manage To V hoặc Ving?” đó là Manage + to lớn V. Đối với tình huống này, “manage” đem tức thị thành công xuất sắc thực hiện 1 việc gì bại liệt, quan trọng đặc biệt này là việc trở ngại.

Lưu ý: nhập tình huống này, “manage” được xếp nhập B1; một vừa hai phải là nội động kể từ, một vừa hai phải là nước ngoài động kể từ.

Các cấu hình không giống của Manage

Manage đem tức thị vận hành (một đồ vật gi đó) nhằm trấn áp hoặc phụ trách móc một công ty, một group, một đội nhóm chức, khu đất đai, v.v.

Lưu ý: nhập tình huống này, Manage được xếp nhập A2; một vừa hai phải là nội động kể từ, một vừa hai phải là nước ngoài động kể từ.

Ví dụ:

 • to manage a business/factory/bank/hotel/soccer team. (quản lý một công ty / xí nghiệp sản xuất / ngân hàng / hotel / team soccer.)

 • to manage a department/project. (quản lý một phần tử / dự án công trình.)

 • I think that Forestry Nicholas manages the whole forest. (Tôi cho là Lâm nghiệp Nicholas vận hành rừng.)

 • We need people who are good at managing. (Chúng tôi có nhu cầu các người chất lượng tốt vận hành.)

 • She lacks experience of managing a coffee cửa hàng. (Cô ấy không tồn tại tay nghề vận hành một siêu thị cafe.)

 • The restaurant is managed by the Browns. (Nhà sản phẩm được vận hành vì chưng mái ấm gia đình Brown.)

 • A new approach is needed to lớn manage the hospitals. (Cần mang trong mình 1 cơ hội tiếp cận mới mẻ nhằm vận hành những cơ sở y tế.)

 • Investors are looking for someone to lớn manage the organization. (Các căn nhà góp vốn đầu tư đang được thăm dò người vận hành tổ chức triển khai.)

 • All applications are managed by AI. (Tất cả những phần mềm được vận hành vì chưng trí tuệ tự tạo.)

Manage đem tức thị thành công xuất sắc đạt được/ phát hành được đồ vật gi đó

→ Manage something

Lưu ý: nhập tình huống này, Manage là nước ngoài động kể từ. 

Ví dụ:

 • He managed a laugh despite his disappointment. (Anh ấy tiếp tục nỗ lực cười cợt bỏ mặc sự tuyệt vọng của tớ.)

 • Davies manages light humor without seeming silly. (Davies vận hành sự vui nhộn nhẹ dịu nhưng mà không tồn tại vẻ ngớ ngẩn.)

Manage đem tức thị xử lý một yếu tố, một trường hợp khó khăn khăn

Lưu ý: nhập tình huống này, Manage được xếp nhập B1; là nội động kể từ.

Ví dụ:

She's too old to lớn manage on her own any more. (Cô ấy tiếp tục vượt lên già nua nhằm hoàn toàn có thể tự động xoay sở được nữa.)

→ manage with/without somebody/something 

Ví dụ:

 • How bởi you manage without a car? (Làm thế này nhằm chúng ta xoay sở nếu như không tồn tại một con xe hơi?)

 • I can manage without a washing machine. (Tôi hoàn toàn có thể xoay sở nhưng mà ko cần thiết máy giặt.)

Manage sử dụng với Money (tiền bạc)/time (thời gian)/information​ (thông tin)  

Manage đem nghĩa là: nhằm hoàn toàn có thể sinh sống hoặc tồn bên trên nhưng mà ko cần phải có nhiều chi phí, tương hỗ, ăn ngủ,…

Lưu ý: Trong tình huống này, Manage được xếp nhập B1; là nội động kể từ.

Ví dụ:

 • There are so sánh many young families who are just about managing to lớn live in this country. (Có thật nhiều mái ấm gia đình trẻ em đang được xoay sở nhằm sinh sống ở giang sơn này.)

 • She was finding it difficult to lớn manage financially. (Cô cảm nhận thấy trở ngại trong công việc vận hành tài chủ yếu.)

→ manage on something 

Ví dụ:

 • He has to lớn manage on less phàn nàn £50 a week. (Anh ấy nên xoay sở với nút lộc bên dưới 50 bảng một tuần.)

 • He generally managed on five hours' sleep a night to lớn have more time for his final essay. (Anh ấy thông thường nỗ lực ngủ năm giờ đồng hồ từng tối để sở hữu nhiều thời hạn rộng lớn mang đến bài xích luận sau cùng của tớ.)

Manage sử dụng với Money

→ manage with something 

Ví dụ:

Everyone will have to lớn manage with less time and more pressure. (Mọi người tiếp tục nên xoay sở với không nhiều thời hạn rộng lớn và nhiều áp lực nặng nề rộng lớn.)

Manage đem nghĩa là: dùng gia tài, thời hạn, vấn đề,... một cơ hội phù hợp.

→ manage something

Ví dụ:

 • Please, don't teach má how to lớn manage my budget. (Xin chớ dạy dỗ tôi cơ hội vận hành ngân sách của tớ.)

 • We proudly introduce a computer program that helps you manage data efficiently. (Chúng tôi kiêu hãnh reviews một công tác PC giúp đỡ bạn vận hành tài liệu hiệu suất cao.)

Manage đem tức thị vận hành ai bại liệt / đồ vật gi bại liệt để giữ lại ai bại liệt / đồ vật gi bại liệt nhập tầm kiểm soát; nhằm hoàn toàn có thể ứng phó với ai bại liệt / đồ vật gi đó

Lưu ý: trong tình huống này, Manage được xếp nhập B1; là nước ngoài động kể từ.

Ví dụ:

 • Trying to lớn manage a disruptive child is a challenge for teachers and parents. (Cố gắng cai quản lý/kiểm soát một đứa trẻ em quậy đập là 1 trong những thử thách so với nhà giáo và cha mẹ.)

 • She manages wild animals better phàn nàn anyone I know. (Cô ấy vận hành động vật hoang dã hoang dại chất lượng tốt rộng lớn bất kể ai nhưng mà tôi biết.)

 • It is necessary to lớn teach students how to lớn manage stress. (Cần nên dạy dỗ học viên cơ hội vận hành stress.)

  Xem thêm: in the sustainable agriculture farmers try

 • How bởi skydivers manage these risks in practice? (Làm thế này nhằm vận khích lệ nhảy dù trên không vận hành những khủng hoảng rủi ro này nhập thực tế?)

Manage đem tức thị vận hành ai đó

Một số chú ý công cộng của Manage

Manage là 1 trong những động kể từ thông thườn và thông thường được dùng thịnh hành nhập tiếp xúc hằng ngày. Người học cần chú ý sử dụng các cấu trúc Manage phù hợp và chính xác nhập các ngữ cảnh sự khác biệt.

Động kể từ manage hoàn toàn có thể kèm theo với những trạng kể từ sau đây: effectively, efficiently, properly, nicely, perfectly well, very well, skillfully

Ví dụ:

 • “Need any help?” “No, thanks. I can manage it perfectly well.” (“Có cần thiết hùn gì không?” “Không, cám ơn. Tôi hoàn toàn có thể xoay sở chất lượng tốt.”)

 • Jack skilfully managed to lớn keep the aircraft on the runway. (Jack tiếp tục khôn khéo xoay sở để giữ lại máy cất cánh bên trên đường sân bay.)

Động kể từ manage hoàn toàn có thể kèm theo với những động kể từ sau đây: be difficult to lớn, be easy to lớn, learn (how) to lớn, be able to lớn, can, have to

Ví dụ:

 • They had to lớn manage to lớn find a place to lớn stay for a night. (Họ nên xoay sở nhằm thăm dò một điểm nhằm ở lại một tối.)

 • Can you manage another glass of wine? (Bạn hoàn toàn có thể tợp thêm 1 ly rượu nho nữa không?)

Động kể từ manage hoàn toàn có thể kèm theo với những giới kể từ sau đây: on, without

Ví dụ:

 • We couldn't have managed without your help. (Chúng tôi ko thể vận hành nếu như không tồn tại sự giúp sức của người sử dụng.)

 • They can manage the project on their own. (Họ hoàn toàn có thể tự động vận hành dự án công trình.)

Tham khảo thêm:

 • Fancy to lớn V hoặc Ving?

 • Plan To V hoặc Ving?

 • Hope to lớn V hoặc Ving?

Các family words của Manage

Managed /ˈmænɪdʒd/ (a): ​được triển khai hoặc bố trí với việc cảnh giác và trấn áp.

Ví dụ:

 • The money will be invested in managed funds. (Số chi phí sẽ tiến hành góp vốn đầu tư nhập những quỹ được vận hành.)

 • The company stated that they only used wood from managed forests. (Công ty bảo rằng bọn họ chỉ dùng mộc kể từ những vùng đồi núi được vận hành.)

→ Lưu ý: chỉ sử dụng trước danh kể từ như fund, forest,...

Management /ˈmænɪdʒmənt/ (n): 

→ B1: sinh hoạt kiểm soát một công ty hoặc tổ chức triển khai tương tự động (danh kể từ ko điểm được)

Ví dụ:

 • hotel/project management (quản lý hotel / dự án)

 • a management training course (một khóa giảng dạy cai quản lý)

 • The report blames bad management for this problem. (Báo cáo sập lỗi mang đến vận hành tồi tàn mang đến yếu tố này.)

 • Effective financial management is essential in doing business. (Quản lý tài chủ yếu hiệu suất cao là vấn đề quan trọng nhập sinh hoạt marketing.)

Một số chú ý công cộng của Manage→ B1: những người dân kiểm soát một công ty hoặc tổ chức triển khai tương tự

Ví dụ:

 • The management is/are considering closing the factory. (Ban vận hành đang được kiểm tra việc tạm dừng hoạt động xí nghiệp sản xuất.)

 • A new board and management team took over. (Một hội đồng cai quản trị và lực lượng vận hành mới mẻ tiếp tục tiếp cai quản.)

 • Most managements prefer to lớn avoid strikes. (Hầu không còn những căn nhà vận hành quí rời những cuộc làm reo.)

→ B1: hành động hoặc khả năng ứng phó với những người hoặc trường hợp một cơ hội thành công xuất sắc (danh kể từ ko điểm được)

Ví dụ:

 • Time management (quản lý thời gian)

 • Classroom management is a part of teachers’ responsibility. (Quản lý lớp học tập là 1 trong những phần trách móc nhiệm của nhà giáo.)

 • Diet plays a key role in the management of heart disease. (Chế chừng ăn uống hàng ngày đóng góp một tầm quan trọng cần thiết trong công việc trấn áp bệnh về tim.)

Manageable /ˈmænɪdʒəbl/ (a) có thể ứng phó hoặc kiểm soát

Ví dụ:

 • The debt has been discussed to lớn be at a more manageable level. (Khoản nợ và được văn bản xuống nút dễ dàng vận hành rộng lớn.)

 • It is important to lớn present new information in manageable chunks. (Điều cần thiết là nên trình diễn vấn đề mới mẻ bám theo từng phần hoàn toàn có thể vận hành được.)

Unmanageable /ʌnˈmænɪdʒəbl/ (a) không thể ứng phó hoặc trấn áp.

Ví dụ:

 • The costs involved had become unmanageable. (Các ngân sách tương quan tiếp tục trở thành ko thể vận hành được.)

 • There have been complaints about unmanageable levels of work. (Đã đem những câu nói. phàn nàn về sự cường độ lộn xộn nhập vận hành việc làm.)

Bài tập

Điền những kể từ tại đây nhập vị trí rỗng quí hợp: managing, manage on, managed, management, manage, managed to

1. The units in some areas are poorly maintained and badly____________

2. A volunteer group is ____________ the Cuc Phuong Nature reserve. 

3. The cửa hàng is now under new ____________.

4. Many people found it difficult to ____________ their weekly income during the outbreak of the COVID-19. 

5. The new law helps the state enable pension funds to lớn ____________ risks. 

6. Jack ____________ go to lớn school on time despite bad weather.

Đáp án: 

1. The units in some areas are poorly maintained and badly managed. (Các đơn vị chức năng nhập một vài nghành được giữ lại kém cỏi và vận hành kém cỏi.)

2. A volunteer group is managing the Cuc Phuong Nature reserve. (Một group tự nguyện đang được vận hành khu vực bảo đảm vạn vật thiên nhiên Cúc Phương.)

3. The cửa hàng is now under new management. (Hiện quán và được điều hành và quản lý vì chưng vận hành mới mẻ.)

4. Many people found it difficult to manage on their weekly income during the outbreak of the COVID-19. (Nhiều người cảm nhận thấy khó khăn vận hành thu nhập sản phẩm tuần của mình nhập thời hạn bùng trừng trị COVID-19.)

5. The new law helps the state enable pension funds to lớn manage risks. (Luật mới mẻ hùn đái bang tạo nên ĐK cho những quỹ hưu trí nhằm vận hành khủng hoảng rủi ro.)

6. Jack managed to go to lớn school on time despite bad weather. (Jack tiếp tục thành công xuất sắc đến lớp đích thị giờ mặc dù không khí xấu xa.)

Kết luận

Sau khi tác giả tiếp tục phân tách kỹ về ý nghĩa sâu sắc, các cấu trúc và cách sử dụng của động kể từ Manage, người sáng tác kỳ vọng người học tập hoàn toàn có thể ghi lưu giữ đáp án mang đến thắc mắc Manage To V hoặc Ving? và sử dụng chính xác các cấu trúc không giống của Manage nhằm hoàn toàn có thể tránh khỏi những lỗi sai về ngữ pháp. Tác giả đã tóm tắt lại các cấu trúc Manage như sau:

Cấu trúc của động kể từ Manage:

 • Manage To V hoặc Ving? Manage + To V

 • Manage something

 • Manage with/without somebody/something

 • Manage on something

 • Manage with something

Trích dẫn

Management. MANAGEMENT | Định nghĩa nhập Từ điển giờ đồng hồ Anh Oxford. (n.d.). Retrieved August 10, 2022, from https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/management 

Manageable. MANAGEABLE | Định nghĩa nhập Từ điển giờ đồng hồ Anh Oxford. (n.d.). Retrieved August 10, 2022, from https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/manageable 

Xem thêm: các chất điện li yếu

Unmanageable. UNMANAGEABLE | Định nghĩa nhập Từ điển giờ đồng hồ Anh Oxford. (n.d.). Retrieved August 10, 2022, from https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/unmanageable 

Manage. MANAGE | Định nghĩa nhập Từ điển giờ đồng hồ Anh Oxford. (n.d.). Retrieved August 10, 2022, from https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/manage

Managed. MANAGED | Định nghĩa nhập Từ điển giờ đồng hồ Anh Oxford. (n.d.). Retrieved August 10, 2022,fromhttps://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/managed