theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức bầu cử cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử khi

(mamnontritueviet.edu.vn)

Theo Điều 69, Điều 71 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng quy lăm le nguyên lý, thời gian bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND những cấp như sau:

Bạn đang xem: theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức bầu cử cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử khi

* Nguyên tắc quăng quật phiếu

1. Mỗi cử tri đem quyền quăng quật một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và quăng quật một phiếu bầu đại biểu Hội đồng dân chúng tương ứng với mỗi cung cấp Hội đồng dân chúng.

2. Cử tri nên tự động bản thân, cút bầu cử, ko được nhờ người không giống bầu cử thay cho, trừ tình huống quy lăm le bên trên khoản 3 và khoản 4 Điều này; Khi bầu cử nên xuất trình thẻ cử tri.

3. Cử tri ko thể tự động viết lách được phiếu bầu thì nhờ người không giống viết lách hộ, tuy nhiên nên tự động bản thân quăng quật phiếu; người viết lách hộ nên đảm bảo kín đáo phiếu bầu của cử tri. Trường phù hợp cử tri vì như thế tàn tật ko tự động bỏ thăm được thì nhờ người không giống bỏ thăm vô hòm phiếu.

4. Trong tình huống cử tri xót nhức, già nua yếu ớt, tàn tật ko thể cho tới chống bỏ thăm được thì Tổ bầu cử đem hòm phiếu phụ và phiếu bầu cho tới khu vực ở, chỗ điều trị của cử tri nhằm cử tri nhận phiếu bầu và tiến hành việc bầu cử. Đối với cử tri là kẻ hiện giờ đang bị tạm thời giam cầm, người đang được chấp hành giải pháp tiến hành hạ tầng dạy dỗ cần thiết, hạ tầng cai nghiện cần thiết tuy nhiên trại tạm thời giam cầm, hạ tầng dạy dỗ cần thiết, hạ tầng cai nghiện cần thiết ko tổ chức triển khai điểm bỏ thăm riêng biệt hoặc cử tri là kẻ hiện giờ đang bị tạm thời lưu giữ tận nhà tạm thời lưu giữ thì Tổ bầu cử đem hòm phiếu phụ và phiếu bầu cho tới trại tạm thời giam cầm, căn nhà tạm thời lưu giữ, hạ tầng dạy dỗ cần thiết, hạ tầng cai nghiện cần thiết nhằm cử tri nhận phiếu bầu và tiến hành việc bầu cử.

5. Khi cử tri viết lách phiếu bầu, không có ai được coi, bao gồm member Tổ bầu cử.

6. Nếu viết lách lỗi, cử tri đem quyền thay đổi phiếu bầu không giống.

Xem thêm: bạo lưc học đường powerpoint

7. Khi cử tri bỏ thăm hoàn thành, Tổ bầu cử đem trách móc nhiệm đóng góp vệt “Đã quăng quật phiếu” vô thẻ cử tri.

8. Mọi người nên tuân theo gót nội quy chống bỏ thăm.

* Thời gian dối quăng quật phiếu:

1. Việc bỏ thăm chính thức kể từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối cùng trong ngày. Tùy tình hình khu vực, Tổ bầu cử hoàn toàn có thể đưa ra quyết định cho tới chính thức việc bỏ thăm sớm rộng lớn tuy nhiên ko được trước 5 giờ sáng sủa hoặc kết cổ động muộn rộng lớn tuy nhiên ko được quá 9 giờ tối cùng trong ngày.

2. Trước Khi bỏ thăm, Tổ bầu cử nên đánh giá hòm phiếu trước việc tận mắt chứng kiến của cử tri.

3. Việc bỏ thăm nên được tổ chức liên tiếp. Trong trường hợp có sự khiếu nại bất thần thực hiện con gián đoạn việc bỏ thăm thì Tổ bầu cử phải tạo lập tức niêm phong hòm phiếu, tư liệu tương quan thẳng cho tới cuộc bầu cử, đúng lúc report cho tới Ban bầu cử, mặt khác nên đem những giải pháp quan trọng nhằm việc bỏ thăm được nối tiếp.

Xem thêm: worth to v hay ving

(Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân)


Tổng số điểm của nội dung bài viết là: 00 tấn công giá

Click nhằm Review bài xích viết