năm 1920 nguyễn ái quốc đã

hint-header

Cập nhật ngày: 18-05-2022

Bạn đang xem: năm 1920 nguyễn ái quốc đã


Chia sẻ bởi: Nguyễn Lương Quận Hoàng Mai


Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đang được

Gửi phiên bản yêu thương sách của quần chúng. # An Nam cho tới hội nghị versailles.

B

xây dựng Hội Liên những dân tộc bản địa bị áp bức ở Á Đông

C

Gửi phiên bản yêu thương sách của quần chúng. # An Nam cho tới hội nghị versailles.

D

nhập cuộc gây dựng Đảng Cộng sản Pháp

Chủ đề liên quan

Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã

A

Thành lập Hội nước Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

B

xây dựng Hội Liên hiệp, những dân tộc bản địa bị áp bức ở Á Đông

C

gửi phiên bản yêu thương sách của quần chúng. # An Nam cho tới hội nghị Vécxai

D

hiểu Sơ thảo luận cương chuyến loại nhất về dân tộc bản địa và nằm trong địa của Lênin

Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc đang được

A

xây dựng Hội nước Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

B

gửi phiên bản yêu thương sách của quần chúng. # An Nam cho tới hội nghị Vécxai

C

xây dựng Hội Liên hiệp, những dân tộc bản địa bị áp bức ở Á Đông

D

hiểu Sơ thảo luận cương chuyến loại nhất về dân tộc bản địa và nằm trong địa của Lênin

năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đang được

A

xây dựng Hội nước Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

B

Đến Liên Xô nhập cuộc Hội nghị quốc tế Nông dân

C

xây dựng Hội Liên hiệp, những dân tộc bản địa bị áp bức ở Á Đông

D

hiểu Sơ thảo luận cương chuyến loại nhất về dân tộc bản địa và nằm trong địa của Lênin

Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đã

A

xây dựng Hội nước Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

B

Dự Đại hội chuyến loại V Quốc tế Cộng sản

C

xây dựng Hội Liên hiệp, những dân tộc bản địa bị áp bức ở Á Đông

D

hiểu Sơ thảo luận cương chuyến loại nhất về dân tộc bản địa và nằm trong địa của Lênin

Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc ko xây dựng Đảng nằm trong sản nhưng mà xây dựng Hội nước Việt Nam Cách mạng Thanh niên vì như thế

A

Yếu tố khách hàng quan liêu cho tới việc xây dựng Đảng vô sản ko chín muồi.

B

Điều khiếu nại xây dựng chủ yếu Đảng vô sản ở nước Việt Nam gần đầy đầy đủ

C

Thanh niên yêu thương nước nước Việt Nam không kiếm rời khỏi được tuyến phố cứu vãn nước đích.

Sự khiếu nại khắc ghi sự thay đổi nhập trào lưu cách mệnh của Nguyễn Ái Quốc kể từ công ty nghĩa yêu thương nước cho tới công ty nghĩa Mác Lênin và theo dõi tuyến phố cách mệnh vô sản là

A

gửi cho tới Hội nghị Vécxây phiên bản yêu thương sách của quần chúng. # An Nam

B

Sáng lập hội liên hợp những dân tộc bản địa nằm trong địa

C

Sơ thảo chuyến loại nhất, những luận cương về yếu tố dân tộc bản địa và nằm trong địa của Lênin

D

Bỏ phiếu nghiền trở thành việc tham gia quốc tế loại 3 và nhập cuộc gây dựng đảng nằm trong sản Pháp

Hoạt động cứu vãn nước của Nguyễn Ái Quốc trong mỗi năm 1921 1924 tăng thêm ý nghĩa gì?

A

Tìm rời khỏi tuyến phố cứu vãn nước đích đắn cho tới dân tộc bản địa nước Việt Nam

B

thống nhất những tổ chức triển khai nằm trong sản trở thành Đảng Cộng sản nước Việt Nam

C

những bước đầu sẵn sàng về tư tưởng chủ yếu trị cho việc thành lập của Đảng Cộng sản nước Việt Nam

D

thẳng sẵn sàng ĐK về cán cỗ tổ chức triển khai cho việc thành lập của Đảng Cộng sản nước Việt Nam

cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu Trung Quốc Trung Quốc nhằm thẳng

A

Tổ chức trào lưu vô sản hóa cho tới quần chúng. #.

B

thiết kế tổ chức triển khai cách mệnh, giải hòa dân tộc bản địa tự quần chúng. # nước Việt Nam

C

thiết kế tình cấu kết với cách mệnh, những nước chủ yếu quốc

D

Xuất phiên bản báo Thanh niên, tuyên truyền chuyển động cách mệnh.

Hội nước Việt Nam Cách mạng Thanh niên xây dựng năm 1925 được xem như là tổ chức triển khai.

A

quá nhiều trong các công việc xây dựng Đảng

B

cách mệnh của giai cấp cho tư sản nước Việt Nam

C

Xem thêm: cách quy đồng mẫu số

chỉ dẫn cuộc cách mệnh vô sản ở nước Việt Nam

D

Cách mạng theo dõi khuynh phía dân công ty tư sản.

Hoạt động đa phần của Nguyễn Ái Quốc Sau Khi về Quảng Châu Trung Quốc Trung Quốc là gì?

A

Tổ chức và triển khai trào lưu vô sản hóa.

B

Mở lớp đào tạo và giảng dạy giảng dạy cán cỗ cách mệnh.

C

tổ chức triển khai chỉ dẫn cách mệnh, giải hòa dân tộc bản địa

D

xuất phiên bản kiệt tác “Đường Kách Mệnh”

Điểm khác lạ nhất thân thích tổ chức triển khai Hội nước Việt Nam Cách mạng Thanh niên và nước Việt Nam Quốc dân Đảng là

Từ năm 1928, trào lưu người công nhân nước Việt Nam trở nên cốt cán của trào lưu dân tộc bản địa nội địa tự sinh hoạt này của tổ chức triển khai Hội nước Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

A

xuất phiên bản báo Thanh Niên

B

Tổ chức trào lưu vô sản hóa.

C

Mở lớp giảng dạy đào tạo và giảng dạy cán cỗ.

D

xuất phiên bản kiệt tác Đường Kách Mệnh

Nguyễn Ái Quốc đang được những bước đầu bịa hạ tầng cho tới quan hệ thân thích cách mệnh nước Việt Nam với trào lưu giải hòa dân tộc bản địa bên trên trái đất Khi Người

A

Dự đại hội chuyến loại 5 của Quốc tế Cộng sản.

B

gửi phiên bản yêu thương sách của quần chúng. # An Nam cho tới hội nghị Vécxai

C

dự đại hội đại biểu cả nước chuyến loại 18 của Đảng Xã hội Pháp

D

Tham dự xây dựng Hội Liên hiệp, Thuộc địa.

Nội dung này ko phản ánh đích những hiến đâng của Nguyễn Ái Quốc so với Cách mạng nước Việt Nam trong mỗi năm 1911, 1930?

A

lần rời khỏi tuyến phố cứu vãn nước đích đắn cho tới dân tộc bản địa nước Việt Nam

B

biên soạn thảo Luận cương chủ yếu trị thứ nhất cho tới Đảng Cộng sản nước Việt Nam

C

Thống nhất những tổ chức triển khai nằm trong sản trở thành một đảng, có một không hai Đảng Cộng sản nước Việt Nam

D

sẵn sàng về chủ yếu trị, tư tưởng, tổ chức triển khai cho việc thành lập của chủ yếu Đảng vô sản ở nước Việt Nam

Tờ báo tự Nguyễn Ái Quốc thực hiện công ty nhiệm kiêm công ty cây viết nhập thời hạn sinh hoạt ở Pháp (1917 – 1923)?

Tôn chỉ của Hội Liên hiệp những dân tộc bản địa bị áp bức ở Á Đông (7/1925) là:

A

liên hệ với những dân tộc bản địa bị áp bức nằm trong thực hiện cách mệnh tấn công sụp đế quốc

B

tổ chức triển khai và chỉ dẫn quần bọn chúng đấu giành tấn công sụp đế quốc và tay sai

C

tấn công xua đuổi giặc Pháp, tấn công sụp ngôi vua, thiết lập dân quyền

D

liên hệ với những dân tộc bản địa nhằm thiết lập xã hội bình đẳng

Ý này không phải là nội dung của phiên bản tham ô luận nhưng mà Nguyễn Ái Quốc trình diễn bên trên Đại hội Quốc tế Cộng sản chuyến V (7/1924)

A

Vị trí kế hoạch của cách mệnh nằm trong địa

B

Mối mối quan hệ thân thích cách mệnh nằm trong địa với chủ yếu quốc

C

Vai trò chỉ dẫn của giai cấp cho người công nhân ở nằm trong địa

D

Vai trò của giai cấp cho dân cày ở những nước nằm trong địa

Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc xây dựng Hội Liên Hiệp nằm trong địa nhằm

A

kết nối cách mệnh nước Việt Nam với cách mệnh ở những nước nằm trong địa Pháp

B

thức tỉnh quần chúng. # làm việc bên trên phạm vi toàn thế giới

C

sẵn sàng về tổ chức triển khai, giảng dạy cán cỗ cho tới cách mệnh vô sản Việt Nam

D

tuyên truyền lí luận cách mệnh vô sản cho tới quần chúng. # làm việc chủ yếu quốc

“Muốn cứu vãn nước và giải hòa dân tộc bản địa không tồn tại tuyến phố này không giống là tuyến phố cách mệnh vô sản”. Đây là Kết luận của Nguyễn Ái Quốc sau khi

A

nhập cuộc gây dựng Đảng Cộng sản Pháp

B

nhập cuộc xây dựng Hội Liên hiệp những dân tộc bản địa nằm trong địa

C

được hiểu Luận cương về yếu tố dân tộc bản địa và nằm trong địa của Lê nin

D

gửi phiên bản Yêu sách của quần chúng. # An Nam cho tới Hội nghị Vec xai (Pháp)

Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đang được

A

Gửi phiên bản yêu thương sách của quần chúng. # An Nam cho tới hội nghị versailles.

B

xây dựng Hội Liên những dân tộc bản địa bị áp bức ở Á Đông

C

Xem thêm: phân tích vẻ đẹp của vũ nương

Gửi phiên bản yêu thương sách của quần chúng. # An Nam cho tới hội nghị versailles.

D

nhập cuộc gây dựng Đảng Cộng sản Pháp