cách chia đa thức cho đa thức

Chia nhiều thức mang đến nhiều thức một biến hóa đang được chuẩn bị xếp

Nhằm mục tiêu canh ty học viên đơn giản và dễ dàng lưu giữ và nắm rõ những công thức Toán lớp 8, VietJack biên soạn tư liệu Chia nhiều thức mang đến nhiều thức một biến hóa đang được bố trí khá đầy đủ công thức, lý thuyết và bài xích luyện tự động luyện canh ty học viên áp dụng và thực hiện bài xích luyện thiệt chất lượng tốt môn Toán lớp 8.

I. Lý thuyết

Bạn đang xem: cách chia đa thức cho đa thức

Cho nhị nhiều thức A và B tùy ý sao mang đến bậc của nhiều thức A to hơn bậc của nhiều thức B. Khi bại liệt tồn bên trên độc nhất nhị nhiều thức Q và R sao mang đến A = B.Q + R. Bậc của R nên nhỏ rộng lớn bậc của B.

Nếu bậc R = 0 thì tao phát biểu A phân chia không còn mang đến B

Nếu R ≠ 0 thì tao phát biểu A ko phân chia không còn mang đến B

Các bước chia

Bước 1: Sắp xếp những nhiều thức theo đuổi trật tự rời dần dần của biến

Bước 2: Lấy hạng tử tối đa của nhiều thức bị phân chia chia mang đến hạng tử tối đa của nhiều thức phân chia tao được thương một

Bước 3: Lấy thương một nhân với khá nhiều thức phân chia rồi lấy nhiều thức bị phân chia trừ chuồn tích bại liệt.

Bước 4: Lấy hạng tử tối đa của nhiều thức vừa phải tìm kiếm ra phân chia mang đến hạng tử tối đa của nhiều thức phân chia tao được thương nhị.

Bước 5: Lấy thương nhị nhân với khá nhiều thức phân chia rồi lấy nhiều thức bị phân chia số nhị trừ chuồn tích đó

Tiếp tục thực hiện vì vậy cho tới Khi cảm nhận được hiệu là nhiều thức với bậc nhỏ rất nhiều thức phân chia.

Nếu hiệu ở đầu cuối vày 0 thì này đó là luật lệ phân chia không còn.

Nếu hiệu ở đầu cuối không giống 0 thì này đó là luật lệ phân chia với dư.

Chia nhiều thức mang đến nhiều thức một biến hóa đang được chuẩn bị xếp

Ví dụ

Thực hiện nay luật lệ chia

a) ( 2x4 - 3x3 - 3x2 + 6x - 2) : ( x2 - 2 ) 

Chia nhiều thức mang đến nhiều thức một biến hóa đang được chuẩn bị xếp

Xem thêm: ví dụ về chí công vô tư

Vậy ( 2x4 - 3x3 - 3x2 + 6x - 2) : ( x2 - 2 ) được thương là 2x- 3x + 1  và dư là 0. Đây là luật lệ phân chia không còn.

b)  (3x4 + x3 + 6x - 5 ) : (x2 + 1 ) 

Chia nhiều thức mang đến nhiều thức một biến hóa đang được chuẩn bị xếp

Vậy (3x4 + x3 + 6x - 5 ) : (x2 + 1 ) được thương là 3x2 + x - 3 và dư là 5x - 2 

II. Bài luyện vận dụng

Thực hiện nay luật lệ chia

a) ( 6x3 - x2 - 26x + 21 ) : ( 3 - 2x )

b) ( x3 + x2 + 5x - 1 ) : ( x - 1 ) 

c) ( -3x3 + 5x2 - 9x + 15 ) : ( 5 - 3x )  

d) ( -4x2 + x- trăng tròn + 5x ) : ( x - 4 ) 

e) ( 6x4 - 3x2 - 26x + 12 ) : ( 3x2 + 1 ) 

f) ( x5 + x3 + 5x2 - 1 ) : ( 3x2 + 1 )

g) ( x3 + Chia nhiều thức mang đến nhiều thức một biến hóa đang được chuẩn bị xếpx2 - 9x + 15 ) : ( 5 - x )

h) ( Chia nhiều thức mang đến nhiều thức một biến hóa đang được chuẩn bị xếpx3 + x3 - trăng tròn + 5x ) : ( 4x - 3 ) 

i) ( -x2 + x3 - 10 + 15x ) : ( 4x2 + 1 ) 

Xem thêm: managed to v hay ving

k) ( 3x5 + 3x4 - 2x+ 5x2 - 1 ) : ( 3x2 + 2 ) 

Xem tăng những công thức Toán lớp 8 tinh lọc, hoặc khác:

  • Công thức nhân đơn thức, nhiều thức với khá nhiều thức
  • Bảy hằng đẳng thức xứng đáng nhớ
  • Hằng đẳng thức số 1
  • Hằng đẳng thức số 2
  • Hằng đẳng thức số 3

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ người sử dụng học hành giá cực mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official