đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội điểm chuẩn 2022

truong-dai-hoc-giao-duc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-b6t6fdg41d3qzucp.jpg

Mục lục

  • Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn Trường Đại học tập giáo dục và đào tạo - Đại học tập Quốc gia Hà Nội Thủ Đô năm 2022
  • Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn Trường Đại học tập giáo dục và đào tạo - Đại học tập Quốc gia Hà Nội Thủ Đô năm 2023

Điểm chuẩn chỉnh của Trường Đại học tập giáo dục và đào tạo, Đại học tập Quốc gia Hà Nội Thủ Đô trong năm này giao động kể từ đôi mươi,75 - 28,55 điểm. Trong số đó, ngành giáo dục và đào tạo đái học tập sở hữu điểm chuẩn chỉnh tối đa.

Bạn đang xem: đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội điểm chuẩn 2022

Nhóm ngành sở hữu điểm chuẩn chỉnh thấp nhất ngôi trường (20,75 điểm) là Khoa học tập dạy dỗ và không giống, bao gồm 5 ngành: Khoa học tập giáo dục; Quảng trị ngôi trường học; Quảng trị Chất lượng giáo dục; Quản trị Công nghệ giáo dục; Tham vấn học tập đàng.

Xem thêm: the number of và a number of

Xem thêm: kết quả. nét 1

Chi tiết điểm trúng tuyển chọn nhập những ngành như sau:

Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn Trường Đại học tập giáo dục và đào tạo - Đại học tập Quốc gia Hà Nội Thủ Đô năm 2023

Được biết, những ngành của Trường Đại học tập giáo dục và đào tạo - Đại học tập Quốc gia Hà Nội Thủ Đô sở hữu nấc điểm xấp xỉ kể từ đôi mươi.50 cho tới 27.47 điểm.

Cụ thể, ngành giáo dục và đào tạo đái học tập sở hữu ngưỡng điểm xét tuyển chọn là 27,47 điểm; tiếp cho tới là những ngành Sư phạm Ngữ Văn, Lịch sử, Lịch sử-Địa lý; Sư phạm Toán và Khoa học tập Tự nhiên; giáo dục và đào tạo mần nin thiếu nhi và thấp nhất là ngành Khoa học tập giáo dục và đào tạo và không giống.

Mã ngành
Tên ngành
Điểm chuẩn
GD1
Sư phạm Toán và Khoa học tập Tự nhiên (Gồm 5 ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học tập Tư nhiên)
25,58
GD2
Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý (gồm 3 ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử và Địa lý)
27,17
GD3
Khoa học tập giáo dục và đào tạo và Khác (gồm 5 ngành: Khoa học tập Giáo dục; Quản trị Chất lượng Giáo dục; Quản trị ngôi trường học; Quản trị Công nghệ Giáo dục; Tham vấn học tập đường)
20,50
GD4
Giáo dục đái học
27,47
GD5
Giáo dục nõn non
25,39