các chế độ làm việc với mẫu hỏi là

Câu hỏi:

14/01/2022 33,048

Bạn đang xem: các chế độ làm việc với mẫu hỏi là

C. Trang tài liệu và thiết kế

Đáp án chủ yếu xác

D. Trang tài liệu và kiểu hỏi

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Có nhị cơ chế thông thường dùng để làm thao tác làm việc với kiểu hỏi: cơ chế design và cơ chế trang tài liệu. Trong cơ chế design, tớ hoàn toàn có thể design mới mẻ hoặc coi hoặc sửa thay đổi design cũ của kiểu chất vấn.

Đáp án: C

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này sai trong số tuyên bố sau khoản thời gian nói đến kiểu hỏi?

A. Biểu thức số học tập được dùng nhằm tế bào mô tả những ngôi trường tính toán

B. Biểu thức logic được dùng khi thiết lập cỗ thanh lọc cho tới bảng, thiết lập ĐK thanh lọc muốn tạo kiểu hỏi 

C. Hằng văn phiên bản được viết lách nhập cặp lốt nháy đơn 

D. Hàm gộp group là những hàm như: SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT

Câu 2:

Trong lưới QBE của hành lang cửa số kiểu chất vấn (mẫu chất vấn ở cơ chế thiết kế) thì sản phẩm Criteria ý nghĩa gì?

A. Mô mô tả ĐK nhằm lựa chọn những phiên bản ghi đi vào kiểu hỏi 

B. Xác toan những ngôi trường xuất hiện tại nhập kiểu hỏi 

C. Xác toan những ngôi trường cần thiết chuẩn bị xếp 

D. Khai báo thương hiệu những ngôi trường được chọn

Câu 3:

Nếu những vấn đề phức tạp, tương quan cho tới nhiều bảng, tớ sử dụng: 

A. Mẫu hỏi 

Xem thêm: tính diện tích hình thoi lớp 5

B. Bảng 

C. Báo cáo 

D. Biểu mẫu

Câu 4:

Bảng DIEM với những ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY. Để lần những học viên với điểm một tiết bên trên 7 và điểm đua học tập kỳ bên trên 5, nhập loại Criteria của ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY, biểu thức ĐK này sau đó là đúng:

A. MOT_TIET > 7 AND HOC_KY >5 

B. [MOT_TIET] > 7 AND [HOC_KY]>5

C. [MOT_TIET] > 7 OR [HOC_KY]>5 

D. [MOT_TIET] > "7" AND [HOC_KY]>"5"

Câu 5:

Kết ngược triển khai kiểu chất vấn hoàn toàn có thể nhập cuộc nhập việc tạo ra ra:

A. Bảng, biểu kiểu, kiểu chất vấn hoặc báo cáo 

B. Bảng, biểu kiểu không giống, kiểu chất vấn không giống hoặc những trang khác 

C. Bảng, biểu kiểu, kiểu chất vấn không giống hoặc báo cáo 

D. Bảng, biểu kiểu, kiểu chất vấn khác

Câu 6:

Để hiển thị một số trong những phiên bản ghi này cơ nhập hạ tầng tài liệu, đo đếm tài liệu, tớ dùng: 

A. Mẫu hỏi 

B. Câu hỏi 

C. Liệt kê 

Xem thêm: sản phẩm công nghiệp nào sau đây của nhật bản đứng hàng đầu thế giới

D. Trả lời