vở thực hành ngữ văn 7

Với giải vở thực hành thực tế Ngữ văn lớp 7 Kết nối trí thức hoặc nhất, ngắn gọn gàng rất đầy đủ được biên soạn bám sát VTH Ngữ văn 7 Tập 1 & Tập 2 chung học viên lớp 7 đơn giản thực hiện bài xích tập luyện nhập VTH Ngữ văn 7 KNTT kể từ ê học tập chất lượng tốt môn Ngữ văn 7 nhằm đạt điểm trên cao nhập bài xích ganh đua môn Văn 7.

Giải VTH Ngữ văn 7 Kết nối tri thức

Giải vở thực hành thực tế Ngữ văn lớp 7 Tập 1

Bài 1: Bầu trời tuổi tác thơ

 • A. Thực hành gọi và thực hành thực tế giờ Việt (trang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)

  Bạn đang xem: vở thực hành ngữ văn 7

 • B. Thực hành viết lách (trang 15, 16)

 • C. Thực hành rằng và nghe (trang 16)

 • D. Thực hành gia tăng, không ngừng mở rộng (trang 16, 17)

 • Thực hành gọi không ngừng mở rộng trang 18

Bài 2: Khúc nhạc tâm hồn

 • A. Thực hành gọi và thực hành thực tế giờ Việt (trang 19, đôi mươi, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)

 • B. Thực hành viết lách (trang 28, 29, 30)

 • C. Thực hành rằng và nghe (trang 30, 31)

 • D. Thực hành gia tăng, không ngừng mở rộng (trang 31)

 • Thực hành gọi không ngừng mở rộng trang 32

Bài 3: Cội mối cung cấp yêu thương thương

 • A. Thực hành gọi và thực hành thực tế giờ Việt (trang 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43)

 • B. Thực hành viết lách (trang 43, 44)

 • C. Thực hành rằng và nghe (trang 44)

 • D. Thực hành gia tăng, không ngừng mở rộng (trang 45, 46)

 • Thực hành gọi không ngừng mở rộng trang 46

Bài 5: Màu sắc trăm miền

 • A. Thực hành gọi và thực hành thực tế giờ Việt (trang 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69)

 • B. Thực hành viết lách (trang 69, 70)

 • C. Thực hành rằng và nghe (trang 71, 72)

 • D. Thực hành gia tăng, không ngừng mở rộng (trang 72, 73)

 • Thực hành gọi không ngừng mở rộng trang 74

Xem thêm: trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến thắng bạch đằng năm 938

Ôn tập luyện học tập kì I

Giải vở thực hành thực tế Ngữ văn lớp 7 Tập 2

Bài 6: Bài học tập cuộc sống

 • A. Thực hành gọi và thực hành thực tế giờ Việt (trang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)

 • B. Thực hành viết lách (trang 14, 15, 16)

 • C. Thực hành rằng và nghe (trang 16)

 • D. Thực hành gia tăng, không ngừng mở rộng (trang 16, 17, 18)

 • Thực hành gọi không ngừng mở rộng trang 18

Bài 7: Thế giới viễn tưởng

 • A. Thực hành gọi và thực hành thực tế giờ Việt (trang đôi mươi, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29)

 • B. Thực hành viết lách (trang 29, 30)

 • C. Thực hành rằng và nghe (trang 30)

 • D. Thực hành gia tăng, không ngừng mở rộng (trang 31, 32)

 • Thực hành gọi không ngừng mở rộng trang 33

Bài 8: Trải nghiệm nhằm trưởng thành

 • A. Thực hành gọi và thực hành thực tế giờ Việt (trang 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44)

 • B. Thực hành viết lách (trang 44, 45, 46)

 • C. Thực hành rằng và nghe (trang 46)

 • D. Thực hành gia tăng, không ngừng mở rộng (trang 47, 48, 49)

 • Thực hành gọi không ngừng mở rộng trang 50

Bài 9: Hòa điệu với tự động nhiên

 • A. Thực hành gọi và thực hành thực tế giờ Việt (trang 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60)

 • B. Thực hành viết lách (trang 60, 61, 62)

 • C. Thực hành rằng và nghe (trang 62, 63)

 • D. Thực hành gia tăng, không ngừng mở rộng (trang 63, 64, 65)

  Xem thêm: trường đại học công nghệ và quản lý hữu nghị

 • Thực hành gọi không ngừng mở rộng trang 66

Xem tăng biên soạn, giải bài xích tập luyện lớp 7 Kết nối trí thức những môn học tập hoặc khác:

Cách coi online sách lớp 7 mới:

 • Xem online cuốn sách lớp 7 Kết nối tri thức
 • Xem online cuốn sách lớp 7 Cánh diều
 • Xem online cuốn sách lớp 7 Chân trời sáng sủa tạo