trường đại học thành đông

Cập nhật: 13/12/2023

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Đại học tập Thành Đông
 • Tên giờ Anh: Thanh Dong University (TDU)
 • Mã trường: DDB
 • Loại trường: Dân lập
 • Hệ móc tạo: Đại học tập - Sau ĐH - Liên thông - Văn vì chưng 2 - Hợp tác quốc tế
 • Địa chỉ: Số 3 Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, TP Hải Dương
 • SĐT: 0220 3559 666 - 0220 3680 186
 • Website: http://thanhdong.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/thanhdong.edu.vn

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023

I. tin tức chung

1. Thời gian giảo nhận làm hồ sơ xét tuyển

Bạn đang xem: trường đại học thành đông

 • Thời gian giảo nhận làm hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 01/03/2023.

2. Đối tượng tuyển chọn sinh

 • Thí sinh vẫn đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông hoặc những hệ huấn luyện và giảng dạy tương tự, bao gồm sỹ tử vẫn đảm bảo chất lượng nghiệp trung cung cấp hoặc cao đẳng.

3. Phạm vi tuyển chọn sinh

 • Tuyển sinh bên trên phạm vi toàn quốc.

4. Phương thức tuyển chọn sinh

4.1. Phương thức xét tuyển

 • Phương thức 1: Xét tuyển chọn trực tiếp và cung cấp học tập bổng toàn phần vô trong cả khóa đào tạo mang lại học viên giành giải kỳ thi đua vương quốc và quốc tế.
 • Phương thức 2: Xét tuyển chọn theo dõi học tập bạ trung học phổ thông.
 • Phương thức 3: Xét tuyển chọn trực tiếp theo dõi thành quả thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông.
 • Phương thức 4: Thí sinh tham dự cuộc thi kỳ thi đua riêng rẽ vì thế Trường Đại học tập Thủ Đô Hà Nội tổ chức triển khai.

4.2. Ngưỡng đáp ứng unique nguồn vào, ĐK nhận làm hồ sơ ĐKXT

4.2.1.Phương thức 1: Xét tuyển chọn thẳng

 • Xét tuyển chọn trực tiếp và cung cấp học tập bổng toàn phần vô trong cả khóa đào tạo mang lại học viên giành giải kỳ thi đua vương quốc và quốc tế.

4.2.2.Phương thức 2: Xét tuyển chọn theo dõi học tập bạ THPT

 • Thí sinh đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự, sở hữu điểm tổng kết cả năm lớp 12 hoặc cả năm của lớp 11 và kỳ I lớp 12 những môn nằm trong khối xét tuyển chọn ≥ 18 điểm, xét trúng tuyển chọn kể từ sỹ tử sở hữu điểm trên cao xuống cho tới Lúc đầy đủ tiêu chí mang lại từng ngành.
 • Riêng so với ngành Dược học tập và Y học tập truyền thống, sỹ tử sở hữu tổng điểm 3 môn học tập lớp 12 nằm trong khối xét tuyển chọn đạt 24,0 điểm trở lên trên, xếp loại học tập lực Giỏi, ngành Điều chăm sóc, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học tập, Kỹ thuật hình hình họa Y học tập sỹ tử sở hữu tổng điểm 3 môn nằm trong khối xét tuyển chọn đạt 19.5 điểm trở lên trên, xếp loại học tập lực Khá (Theo Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT, 28/02/2019 của Sở GD&ĐT). 

4.2.3.Phương thức 3: Xét tuyển chọn trực tiếp theo dõi thành quả thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp THPT

 • Xét tuyển chọn theo dõi thành quả thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông nằm trong khối xét tuyển chọn đạt ngưỡng đáp ứng unique theo dõi quy ấn định của Sở GD&ĐT và của Trường. 

4.2.4.Phương thức 4: Thí sinh tham dự cuộc thi kỳ thi đua riêng rẽ vì thế Trường Đại học tập Thủ Đô Hà Nội tổ chức

 • Thí sinh đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông được dự kỳ thi đua riêng rẽ vì thế Trường Đại học tập Thủ Đô Hà Nội tổ chức triển khai. Nhà ngôi trường tổ chức triển khai kỳ thi đua riêng rẽ mang lại toàn bộ SV ĐK những tổng hợp khối thi: A00, B00, C00. Riêng so với ngành Dược học tập và Y học tập truyền thống, sỹ tử nên sở hữu học tập lực lớp 12 xếp loại Khá hoặc điểm xét đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông kể từ 6.5 trở lên trên, ngành Điều chăm sóc, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học tập, Kỹ thuật hình hình họa Y học tập sỹ tử nên sở hữu học tập lực lớp 12 xếp loại kể từ Trung bình trở lên trên hoặc điểm xét đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông kể từ 5.5 điểm trở lên trên vừa được tham dự cuộc thi (Theo Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT, 28/02/2019 của Sở GD&ĐT). 

4.3. Chính sách ưu tiên và xét tuyển chọn thẳng

 • Áp dụng chính sách ưu tiên đối tượng, khu vực vực theo dõi quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

5. Học phí

Mức khoản học phí của trường Đại học tập Thành Đông như sau:

 • Học phí trung bình cho những công tác hệ ĐH của ngôi trường năm học tập 2020 - 2021 là 14.000.000 đồng.
 • Tương đương với nút với khoản học phí 305.000 cho tới một triệu đồng/ tín chỉ (tùy nằm trong vô ngành, group ngành).

II. Các ngành tuyển chọn sinh

STT MÃ NGÀNH CHUYÊN NGÀNH KHỐI XÉT TUYỂN
1 7720115 Y học tập cổ truyền A00
A02
B00
2 7220201 Dược học
3 7220301 Điều dưỡng
4 7220401 Dinh dưỡng
5 7220601 Kỹ thuật Xét nghiệm Y học
6 7220602 Kỹ thuật Hình hình họa Y học
7 7380101 Luật

A00
A01
C00
D01

8 7380107 Luật Kinh tế
9 7310205 Quản lý mái ấm nước
10 7310201 Chính trị học
11 7640101 Thú Y A00
B00
A02
12 7810103 Quản trị cty du ngoạn và lữ hành A00
A01
C00
D01
13 7810201 Quản trị khách hàng sạn
14 7340101 Quản trị kinh doanh
15 7340301 Kế toán
16 7340201 Tài chủ yếu - Ngân hàng
17 7850103 Quản lý khu đất đai

A00
B00
D01
A04

18 7510103 Công nghệ Kỹ thuật xây dựng A00
A01
D07
D08
19 7480201 Công nghệ thông tin
20 7510205 Công nghệ Kỹ thuật dù tô A00
A01
C01
D01
21 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa A00
A01
D07
D08
22 7510203 Công nghệ Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử
23 7220201 Ngôn ngữ Anh D01
D07
D14
D15
24 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01
C00
D14
D15
25 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc

*Xem thêm: Các tổng hợp môn xét tuyển chọn Đại học tập - Cao đẳng

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Chỉ chi tiêu và điểm chuẩn chỉnh của trường Đại học tập Thành Đông như sau:

Tên ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023

Xét theo dõi điểm thi đua trung học phổ thông QG

Tổng điểm 3 môn lớp 12 theo dõi tổng hợp xét tuyển

Điểm TB nằm trong thành quả tiếp thu kiến thức THPT

Xét theo dõi học tập bạ THPT

Xét theo dõi KQ thi đua THPT

Xét theo dõi học tập bạ THPT

Xét theo dõi KQ thi đua THPT

Xét theo dõi học tập bạ THPT

Xét theo dõi KQ thi đua THPT

Kế toán

13

18

-

14

18

15

18

14

18,00

14,00

Công nghệ nghệ thuật xây dựng

13

18

-

14

18

15

18

14

18,00

14,00

Công nghệ thông tin

13

18

-

14

18

15

18

14

18,00

14,00

Tài chủ yếu - Ngân hàng

13

18

-

14

18

15

18

14

18,00

14,00

Quản trị kinh doanh

13

18

-

14

18

15

18

14

Quản lý khu đất đai

13

18

-

14

18

15

18

14

18,00

14,00

Luật kinh tế

13

18

-

14

18

15

18

14

18,00

14,00

Điều dưỡng

18

- Điểm TB cộng: 6,5

- Xếp loại học tập lực lớp 12 loại Khá

19

19,5 (Học lực Khá)

19

19,5 (Học lực Khá)

19

19,50

Học lực: Khá

19,00

Dinh dưỡng

18

-

- Điểm TB cộng: 6,5

- Xếp loại học tập lực lớp 12 loại Khá

18

19,5 (Học lực Khá)

19

19,5 (Học lực Khá)

19

Xem thêm: choose the odd one out

19,50

Học lực: Khá

19,00

Quản lý mái ấm nước

13

18

-

14

18

15

18

14

18,00

14,00

Chính trị học

13

18

-

14

18

15

18

14

18,00

14,00

Thú y

13

18

-

14

18

15

18

14

18,00

14,00

Dược học

20

-

- Điểm TB cộng: 8,0

- Xếp loại học tập lực lớp 12 loại Giỏi

21

24 (Học lực Giỏi)

21

24 (Học lực Giỏi)

21

24,00

Học lực: Giỏi

21,00

Y học tập cổ truyền

20

-

- Điểm TB cộng: 8,0

- Xếp loại học tập lực lớp 12 loại Giỏi

21

24 (Học lực Giỏi)

21

24 (Học lực Giỏi)

21

24,00

Học lực: Giỏi

21,00

Luật

14

18

15

18

14

18,00

14,00

Quản trị cty du ngoạn và lữ hành

18

15

18

14

18,00

14,00

Quản trị khách hàng sạn

18

15

18

14

18,00

14,00

Công nghệ nghệ thuật dù tô

18

15

18

14

18,00

14,00

Ngôn ngữ Anh

18

15

18

14

18,00

14,00

Ngôn ngữ Trung Quốc

18

15

18

14

18,00

14,00

Kỹ thuật xét nghiệm hắn học

19,5 (Học lực Khá)

19

19,50

Học lực: Khá

19,00

Kỹ thuật hình hình họa hắn học

19,5 (Học lực Khá)

19

19,50

Học lực: Khá

19,00

Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa

18

14

18,00

14,00

Công nghệ Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

18,00

14,00

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trường Đại học tập Thành Đông
Khuôn viên trường Đại học tập Thành Đông

Xem thêm: nguồn thức ăn tự nhiên của chăn nuôi là

Khi sở hữu đòi hỏi thay cho thay đổi, update nội dung vô nội dung bài viết này, Nhà ngôi trường vui vẻ lòng gửi mail tới: [email protected]