trường đại học kỹ thuật công nghiệp

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Đại học tập Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp (Cơ sở Hà Nội)
 • Tên giờ Anh: University of Economic and Technical Industries (UNETI)
 • Mã trường: DKK
 • Loại trường: Công lập
 • Hệ đục tạo: Đại học tập - Cao đẳng
 • Địa chỉ: 
  • Địa chỉ 1: Số 456 Minh Khai, P..Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
  • Địa chỉ 2: Số 218 Đường Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội
 • SĐT: 048.621.504
 • Email: [email protected]
 • Website: http://uneti.edu.vn/, http://www.tuyensinh.uneti.edu.vn/ 
 • Facebook: www.facebook.com/daihocktktcn.hanoi

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2024

I. tin tức chung

1. Thời gian tham xét tuyển

Phương thức 1: Xét tuyển chọn theo gót sản phẩm Kỳ ganh đua nhận xét trí tuệ bởi Đại học tập Bách khoa Thành Phố Hà Nội mái ấm trì tổ chức

Bạn đang xem: trường đại học kỹ thuật công nghiệp

 • Thời gian tham ĐK xét tuyển: Theo quy toan của Sở GD&ĐT và Thông báo của Đại học tập Bách khoa Thành Phố Hà Nội.

Phương thức 2: Xét sản phẩm kỳ ganh đua nhận xét năng lượng bởi ĐH Quốc gia Thành Phố Hà Nội tổ chức triển khai.

 • Thời gian tham ĐK xét tuyển: Theo quy toan của Sở GD&ĐT và Thông báo của Đại học tập Bách khoa Thành Phố Hà Nội.

Phương thức 3: Xét tuyển chọn sản phẩm kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.

 • Thời gian tham xét tuyển: Theo quy toan của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên.

Phương thức 4: Xét tuyển chọn sản phẩm học tập bạ trung học phổ thông.

 • Thời gian tham xét tuyển: Theo quy toan của Sở GD&ĐT và theo gót thông tin vô các mùa xét tuyển chọn được Nhà ngôi trường đăng lên bên trên Website.

Phương thức 5: Các công thức khác:

 • Xét tuyển chọn trực tiếp so với những sỹ tử với mọi đối tượng người tiêu dùng được quy toan bên trên khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển chọn sinh trình độ chuyên môn Đại học; tuyển chọn sinh trình độ chuyên môn cao đẳng ngành giảng dạy nghề giáo thiếu nhi hiện nay hành.
 • Tuyển trực tiếp theo gót đề án tuyển chọn sinh riêng biệt của Nhà ngôi trường : Tiêu chí xét tuyển chọn trực tiếp vận dụng theo gót Đề án tuyển chọn sinh của Trường Đại học tập Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp so với sỹ tử chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và những năm vừa qua. Chi tiết những tiêu chuẩn vô thông tin tuyển chọn sinh sẽ tiến hành đăng lên bên trên khối hệ thống Website trong phòng ngôi trường.

2. Đối tượng tuyển chọn sinh

 • Thí sinh đang được chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự.

3. Phạm vi tuyển chọn sinh

 • Tuyển sinh vô toàn nước.

4. Phương thức tuyển chọn sinh

4.1. Phương thức xét tuyển

 • Phương thức 1: Xét tuyển chọn theo gót sản phẩm Kỳ ganh đua nhận xét trí tuệ bởi Đại học tập Bách khoa Thành Phố Hà Nội mái ấm trì tổ chức;
 • Phương thức 2: Xét sản phẩm kỳ ganh đua nhận xét năng lượng bởi ĐH Quốc gia Thành Phố Hà Nội tổ chức;
 • Phương thức 3: Xét tuyển chọn sản phẩm kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024;
 • Phương thức 4: Xét tuyển chọn sản phẩm học tập bạ THPT;
 • Phương thức 5: Các công thức không giống.

4.2. Ngưỡng đáp ứng unique nguồn vào, ĐK nhận ĐKXT:

a. Phương thức 1: Xét tuyển chọn theo gót sản phẩm Kỳ ganh đua nhận xét trí tuệ bởi Đại học tập Bách khoa Thành Phố Hà Nội mái ấm trì tổ chức

 • Đối tượng và ĐK xét tuyển:Thí sinh tham gia ganh đua kỳ ganh đua nhận xét trí tuệ năm 2024 bởi Đại học tập Bách khoa Thành Phố Hà Nội mái ấm trì tổ chức;
 • Đủ ĐK chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông theo gót quy định;

b. Phương thức 2: Xét sản phẩm kỳ ganh đua nhận xét năng lượng bởi ĐH Quốc gia Thành Phố Hà Nội tổ chức

 • Thí sinh tham gia ganh đua kỳ ganh đua nhận xét năng lượng năm 2024 bởi Đại học tập Quốc gia Thành Phố Hà Nội mái ấm trì tổ chức;
 • Đủ ĐK chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông theo gót quy định;

c. Phương thức 3: Xét tuyển chọn sản phẩm kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024

 • Thí sinh tham gia ganh đua kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và đem ĐK dùng sản phẩm nhằm xét tuyển chọn đại học;
 • Đủ ĐK chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông theo gót quy định;
 • Đạt ngưỡng điểm xét tuyển chọn ít nhất bởi Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên quy toan.
 • Đối với ngành Ngôn ngữ anh, điểm môn Tiếng anh vô tổng hợp xét tuyển chọn ít nhất đạt kể từ 6,00 điểm trở lên trên.

d. Phương thức 4: Xét tuyển chọn sản phẩm học tập bạ THPT

 • Thí sinh đang được chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;
 • Điểm học hành (ĐXT) cần ≥ đôi mươi điểm nếu như ĐK xét tuyển chọn bên trên hạ tầng Thành Phố Hà Nội với mã ngành DKK và ≥ 18 điểm nếu như ĐK xét tuyển chọn bên trên hạ tầng Tỉnh Nam Định với mã ngành DKD. Trong số đó điểm học hành (ĐXT) được xác lập như sau:
  • Dựa vô sản phẩm học tập bạ trung học phổ thông nhằm xét tuyển chọn, cụ thể: Điểm tầm của học tập kỳ 1 lớp 11, học tập kỳ 2 lớp 11 và học tập kỳ 1 lớp 12 của từng môn vô tổng hợp xét tuyển chọn theo gót công thức: ĐXT = M1+ M2 + M3,
 • Hạnh kiểm học tập kỳ 1 lớp 12 đạt loại Khá trở lên trên.
 • Đối với ngành Ngôn ngữ anh điểm tổng kết môn Tiếng anh những học tập kỳ xét tuyển chọn đạt 7.00 điểm trở lên trên.

e. Phương thức 5: Phương thức khác

 • Xét tuyển chọn trực tiếp so với những sỹ tử với mọi đối tượng người tiêu dùng được quy toan bên trên khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển chọn sinh trình độ chuyên môn đại học; tuyển chọn sinh trình độ chuyên môn cao đẳng ngành giảng dạy nghề giáo thiếu nhi hiện nay hành.        
 • Tuyển trực tiếp theo gót đề án tuyển chọn sinh riêng biệt của Nhà trường: Tiêu chí xét tuyển chọn trực tiếp vận dụng theo gót Đề án tuyển chọn sinh của Trường Đại học tập Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp so với sỹ tử chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và những năm vừa qua. Chi tiết những tiêu chuẩn vô thông tin tuyển chọn sinh sẽ tiến hành đăng lên bên trên khối hệ thống Website

5. Học phí

Mức ngân sách học phí của trường Đại học tập Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp: thực hiện nay hình thức thu, vận hành ngân sách học phí theo gót quy toan bên trên Nghị toan số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 mon 10 năm năm ngoái của nhà nước. Mức thu ngân sách học phí trung bình tối nhiều của lịch trình đại trà phổ thông trình độ chuyên môn ĐH chủ yếu quy như sau:

 • Năm học tập 2019-2020: 16 triệu đồng/sinh viên.
 • Năm học 2020 - 2021: 16.000.000 VNĐ/ năm học.

5.1. Chính sách ưu tiên

 • Thí sinh trúng tuyển chọn nhập học tập thừa kế học tập bổng khuyến nghị học hành, quyết sách ưu tiên, ưu đãi theo gót quy toan hiện nay hành;
 • Thí sinh được tùy ý lựa lựa chọn vị trí học hành Thành Phố Hà Nội hoặc Tỉnh Nam Định theo gót yêu cầu của cá thể. Nhà ngôi trường ưu tiên điểm xét tuyển chọn thấp rộng lớn và free 500 điểm ở KTX và rời ngân sách học phí những ngành đặc trưng mang lại năm học tập 2024 – 2025 so với sỹ tử trúng tuyển chọn và nhập học tập bên trên hạ tầng Tỉnh Nam Định.
 • “Học bổng khuyến nghị tài năng” và “Học bổng tương hỗ học tập tập”:
 • Năm học tập 2024 – 2025 Nhà ngôi trường vận dụng quyết sách cung cấp “Học bổng khuyến nghị tài năng” và “Học bổng tương hỗ học tập tập” mang lại sỹ tử trúng tuyển chọn và nhập học tập vô kỳ tuyển chọn sinh vào năm 2024, nhằm mục đích khuyến nghị những sỹ tử đem kết quả chất lượng tốt vô học hành, đôi khi tạo nên ĐK mang lại sỹ tử nhận thêm thời cơ và yên ổn tâm học hành bên trên Trường Đại học tập Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp:

II.  Các ngành tuyển chọn sinh 

STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp xét tuyển
1 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh
 • Chuyên ngành Biên phiên dịc
 • Chuyên ngành Phương pháp giảng dạy
A01, D01, D09 và D14
2 7340101 Ngành Quản trị kinh doanh
 • Chuyên ngành Quản trị sale tổng hợp
 • Chuyên ngành Quản trị nhân lực
 • Chuyên ngành Quản trị cung cấp hàng

A00; A01; C01 và D01

3 7340115

Ngành Marketing

 • Chuyên ngành Quản trị Marketing
 • Chuyên ngành Truyền thông Marketing
4 7340121

Ngành Kinh doanh thương mại

 • Chuyên ngành Kinh doanh thương mại
 • Chuyên ngành Thương mại năng lượng điện tử
 • Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế
 • Chuyên ngành Luật thương mại
5 7510605 Ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng
6 7340201

Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng

 • Chuyên ngành Tài chủ yếu doanh nghiệp
 • Chuyên ngành Ngân hàng
 • Chuyên ngành Công nghệ tài chính
 • Chuyên ngành Đầu tư tài chính
7 7340204

Ngành chỉ hiểm

 • Chuyên ngành Định phí bảo hiểm
 • Chuyên ngành Kinh tế bảo hiểm
 • Chuyên ngành chỉ hiểm xã hội
8 7340301

Ngành Kế toán

 • Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
 • Chuyên ngành Kế toán quán ăn khách hàng sạn
 • Chuyên ngành Kế toán công
9 7340302 Kiểm toán
10 7480102

Ngành Mạng PC và TTDL

 • Chuyên ngành Mạng PC & truyền thông dữ liệu
 • Chuyên ngành An toàn thông tin
11 7480108

Công nghệ chuyên môn máy tính

 • Chuyên ngành Công nghệ nhúng và thiết kế di động
 • Chuyên ngành Trí tuệ tự tạo và tinh chỉnh và điều khiển thông minh
12 7480201

Ngành Công nghệ thông tin

 • Chuyên ngành Công nghệ thông tin
 • Chuyên ngành Hệ thống thông tin
 • Chuyên ngành Trí tuệ tự tạo và cảm giác của mắt máy tính
13 7510201

Ngành CNKT cơ khí

 • Chuyên ngành Công nghệ sản xuất máy
 • Chuyên ngành Máy và hạ tầng design máy
 • Chuyên ngành Kỹ thuật đo và gia công thông minh
14 7510203

Ngành CNKT cơ năng lượng điện tử

 • Chuyên ngành Kỹ thuật Robot
 • Chuyên ngành Hệ thống Cơ năng lượng điện tử
 • Chuyên ngành Hệ thống Cơ năng lượng điện tử bên trên Ô tô
15 7510205

Ngành Công nghệ chuyên môn Ô tô

 • Chuyên ngành Công nghệ chuyên môn Ô tô
 • Chuyên ngành Máy – Gầm dù tô
 • Chuyên ngành Điện – Cơ năng lượng điện tử dù tô
16 7510301

Ngành CNKT năng lượng điện, năng lượng điện tử

 • Chuyên ngành Điện gia dụng và công nghiệp
 • Chuyên ngành Hệ thống cung ứng điện
 • Chuyên ngành Thiết bị năng lượng điện, năng lượng điện tử
17 7510302

Ngành CNKT năng lượng điện tử – viễn thông

 • Chuyên ngành Hệ thống nhúng và năng lượng điện tử ứng dụng
 • Chuyên ngành Truyền thông số kỹ thuật và IoT
 • Kỹ thuật design và sản xuất vi mạch
18 7510303

Ngành CNKT tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hoá

 • Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp
 • Chuyên ngành Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và khối hệ thống thông minh
 • Chuyên ngành Thiết bị đo thông minh
 • Kỹ thuật Robot và AI
19 7540202 Ngành Công nghệ sợi, dệt
20 7540204

Ngành Công nghệ đan, may

 • Chuyên ngành Công nghệ may
 • Chuyên ngành Thiết nối tiếp Thời trang
21 7540101

Ngành Công nghệ thực phẩm

 • Chuyên ngành Công nghệ lên men
 • Chuyên ngành Công nghệ bảo vệ và Chế trở thành thực phẩm
 • Chuyên ngành Quản lý unique thực phẩm
A00; A01; B00 và D07
22 7460108

Ngành Khoa học tập dữ liệu

 • Chuyên ngành Khoa học tập dữ liệu
 • Chuyên ngành Phân tích dữ liệu
A00; A01; C01 và D01
23 7810103 Ngành Quản trị cty phượt và lữ hành

A00; A01; C00 và D01

24 7810201 Ngành Quản trị khách hàng sạn

Ghi chú:

 • Tổng tiêu chuẩn tuyển chọn sinh vào năm ĐH 2024 dự loài kiến là: 5.600 chỉ tiêu;
 • Dành tối nhiều 20% tiêu chuẩn nhằm xét tuyển chọn bên trên hạ tầng Nam Định;
 • Nếu tiêu chuẩn xét tuyển chọn theo gót từng công thức, từng hạ tầng trước ko đầy đủ, số tiêu chuẩn còn sót lại được gửi thanh lịch xét tuyển chọn theo gót những công thức, hạ tầng không giống.

*Xem thêm: Các tổng hợp môn xét tuyển chọn Đại học tập - Cao đẳng

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn chỉnh vô những ngành học tập của trường Đại học tập Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp những năm vừa qua như sau:

Ngành học Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023

Xét theo gót KQ ganh đua THPT

Xét theo gót học bạ trung học phổ thông (đợt 1)

Xét theo gót KQ ganh đua THPT

Xét theo gót học bạ trung học phổ thông (đợt 1)

Xét theo gót KQ ganh đua THPT

Xét theo gót học bạ trung học phổ thông (đợt 1)

Xét theo gót KQ ganh đua THPT

Xét theo gót học bạ THPT

Ngôn ngữ Anh

15,50

16

18,50

19,25

21,50

23,00

25,50

23,00

25,50

Quản trị kinh doanh

16,75

17,50

20,50

21,50

23,00

23,50

26,00

23,30

25,50

Kinh doanh thương mại

16,75

16,50

19,50

20,75

21,75

24,00

26,50

24,00

26,00

Tài chủ yếu – Ngân hàng

15

16

18,50

18,50

20,75

22,80

25,20

23,00

25,50

Mạng PC và truyền thông dữ liệu

16,50

17,50

20

19,75

21,50

22,20

24,80

22,20

24,50

Kế toán

15,50

Xem thêm: giải pháp bảo vệ môi trường

17

19,50

19,25

21,50

22,50

25,00

22,50

25,00

Công nghệ thông tin

18,50

19,50

22

21,50

22,50

24,00

25,80

24,00

26,00

Công nghệ chuyên môn cơ khí

16

17

20

19,75

21,00

21,50

24,00

22,00

24,50

Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử

17,50

18,50

21,50

20,75

22,00

22,00

24,20

22,20

24,50

Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử

16

18,50

20,50

20,50

22,00

22,00

24,20

22,50

25,00

Công nghệ chuyên môn tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa

18,25

18,50

22

21,25

22,50

23,00

25,50

23,30

25,50

Công nghệ thực phẩm

15,50

16

19

19,00

20,50

21,00

23,50

20,00

22,50

Công nghệ sợi, dệt

15

15

18

18,00

19,00

19,00

21,00

19,00

21,00

Công nghệ dệt, may

17,50

18

21,50

19,25

21,00

21,00

23,50

20,00

22,50

Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử - viễn thông

15,50 16,50 19 18,50 21,00 21,80 24,10 22,20
24,50

Công nghệ chuyên môn máy tinh

      19,75 21,50 22,20 24,80 22,50
24,50

Công nghệ chuyên môn dù tô

      20,50   22,80 25,20 23,00
25,50

Quản trị cty phượt và lữ hành

      19,25 21,50 24,00 26,50 23,00
25,50

Bảo hiểm

          21,00 23,50 21,00
23,50

Khoa học tập dữ liệu

          22,00 24,20 22,00
24,50

Marketing

              23,70
26,00

Kiểm toán

              22,50
25,00

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

              23,30
25,50

Quản trị khách hàng sạn

Xem thêm: phần ảo của số phức

              23,30
25,50

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trường Đại học tập Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

Khi đem đòi hỏi thay cho thay đổi, update nội dung vô nội dung bài viết này, Nhà ngôi trường mừng lòng gửi mail tới: [email protected]