toán lớp 5 trang 24 25 luyện tập

Tổng phù hợp đề đua nhập lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và lời nói giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 24 25 luyện tập

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Liên group ngôi trường Hòa Bình thu gom được một tấn 300kg giấy tờ vụn. Liên group ngôi trường Hoàng Diệu thu gom được 2 tấn 700kg giấy tờ vụn. sành rằng cứ 2 tấn giấy tờ vụn thì tạo ra được 50 000 cuốn vở học viên. Hỏi kể từ số giấy tờ vụn mặc cả nhì ngôi trường tiếp tục thu gom được hoàn toàn có thể tạo ra được từng nào cuốn vở học viên ?

Phương pháp giải:

- Đổi những số đo lượng thanh lịch đơn vị chức năng sở hữu đơn vị chức năng đo là ki-lô-gam.

- Tính số giấy tờ vụn mặc cả nhì ngôi trường nhận được, tiếp sau đó lần số cuốn vở hoàn toàn có thể tạo ra được theo gót cách thức rút về đơn vị chức năng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Trường Hòa Bình: 1 tấn 300 kilogam giấy tờ vụn

Trường Hoàng Diệu: 2 tấn 700 kilogam giấy tờ vụn

2 tấn giấy: 50 000 quyển vở

Cả 2 trường: .... quyển vở?

Bài giải

Đổi: 1 tấn 300kg = 1300kg;   2 tấn 700kg = 2700kg.

Cả nhì ngôi trường tiếp tục thu gom được số ki-lô-gam giấy tờ vụn là:

               1300kg + 2700kg = 4000 (kg)

               4000kg = 4 tấn

Cách 1:

Mỗi tấn giấy tờ vụn tạo ra được số cuốn vở là:

               50 000 : 2 = 25 000 (cuốn vở)

4 tấn giấy tờ vụn tạo ra được số cuốn vở là:

               25 000 × 4 = 100 000 (cuốn vở)

                           Đáp số 100 000 cuốn vở.

Cách 2: 

4 tấn cấp 2 tấn số phen là

         4 : 2 = 2 (lần)

4 tấn giấy tờ vụn tạo ra được số cuốn vở là:

         50 000 × 2 = 100 000 (cuốn vở)

                           Đáp số 100 000 cuốn vở.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một con cái chim thâm thúy trọng lượng 60g. Một con cái đà điểu trọng lượng 120kg. Hỏi con cái đà điểu nặng trĩu cấp từng nào phen con cái chim thâm thúy ?

Phương pháp giải:

- Đổi trọng lượng của con cái đà điểu thanh lịch đơn vị chức năng gam.

- Tìm con cái đà điểu nặng trĩu cấp từng nào phen con cái chim thâm thúy tao lấy lượng con cái đà điểu phân chia mang đến lượng con cái chim thâm thúy (cùng đơn vị chức năng đo là gam).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Xem thêm: công thức tính nguyên hàm

Chim sâu: 60 gam

Đà điểu: 120 kg

Đà điểu nặng trĩu gấp: ... phen chim sâu?

Bài giải

Đổi: \(120kg = 120 000g\)

Con đà điểu trọng lượng cấp con cái chim thâm thúy số phen là:

              \(120 000 : 60 = 2000\) (lần)

                                       Đáp số : \(2000\) phen.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S của mảnh đất nền sở hữu độ cao thấp theo như hình vẽ mặt mày (được tạo ra vày hình chữ nhật ABCD và hình vuông vắn CEMN).

Phương pháp giải:

- Tính diện tích S hình chữ nhật tao lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn.

- Tính diện tích S hình vuông vắn tao lấy cạnh nhân với cạnh.

- Diện tích mảnh đất nền = diện tích S mảnh đất nền hình chữ nhật ABCD + diện tích mảnh đất nền hình vuông vắn CEMN.

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

               \(14 × 6 = 84\;(m^2)\)

Diện tích hình vuông vắn CEMN là :

               \(7 × 7 = 49\;(m^2)\)

Diện tích mảnh đất nền này là :

               \(84 + 49 = 133\;(m^2)\)

                                  Đáp số: \(133m^2\).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Hãy vẽ một hình chữ nhật sở hữu nằm trong diện tích S với hình chữ nhật ABCD tuy nhiên sở hữu những độ cao thấp không giống với độ cao thấp của hình chữ nhật ABCD.

Phương pháp giải:

- Tính diện tích S hình chữ nhật ABCD = chiều lâu năm x chiều rộng lớn.

- Viết số đo diện tích hình chữ nhật ABCD kết quả của nhì số (khác 4 và 3).

- Kết luận và vẽ hình chữ nhật MNPQ với chiều lâu năm và chiều rộng lớn là nhì số một vừa hai phải tìm kiếm được.

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 

                 \(4 × 3 = 12 \;(cm^2\))

Viết \(12\) kết quả của nhì số (khác \(4\) và \(3\)), chẳng hạn:

                 \(12 = 6 × 2\)

                    12 = 12 x 1

Xem thêm: trung quốc đã áp dụng biện pháp chủ yếu nào sau đây để thu hút đầu tư nước ngoài

Vậy tao hoàn toàn có thể vẽ hình chữ nhật MNPQ sở hữu chiều lâu năm 6cm và chiều rộng lớn 2cm.

Hoặc tao hoàn toàn có thể vẽ hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 12 centimet và chiều rộng lớn 1 centimet.