toán lớp 5 trang 144 luyện tập chung

Tổng phù hợp đề ganh đua vô lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và câu nói. giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 144 luyện tập chung

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Một xe hơi lên đường quãng đàng 135km không còn 3h. Một xe pháo máy cũng lên đường quãng đàng cơ không còn 4 giờ một phần hai tiếng. Hỏi từng giờ xe hơi lên đường được nhiều hơn thế xe pháo máy từng nào ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

- Tính véc tơ vận tốc tức thời của từng xe pháo (hay số ki-lô-mét lên đường được vô một giờ) = Quãng đàng : thời gian

- So sánh sản phẩm.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Quãng đường: 135 km

Ô tô: 3 giờ

Xe máy: 4 giờ 30 phút

Mỗi giờ xe hơi lên đường nhiều hơn thế xe pháo máy: ... km?

Bài giải

Đổi: \(4\) giờ \(30\) phút \(= 4,5\) giờ.

Mỗi giờ xe hơi lên đường được là số ki-lô-mét là :

\(135 : 3 = 45\;(km)\)

Mỗi giờ xe pháo máy lên đường được số ki-lô-mét là :

\(135 : 4,5 = 30\;(km)\)

Mỗi giờ xe hơi lên đường được nhiều hơn thế xe pháo máy số ki-lô-mét là :

\(45 - 30 = 15\;(km)\)

                        Đáp số: \(15km\).

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một xe pháo máy trải qua cái cầu lâu năm 1250m không còn 2 phút. Tính véc tơ vận tốc tức thời của xe pháo máy với đơn vị chức năng đo là km/giờ.

Phương pháp giải:

Vận tốc của xe pháo máy với đơn vị chức năng đo là km/giờ thì quãng đàng cần với đơn vị chức năng ứng là km và thời hạn với đơn vị chức năng ứng là giờ.

Để giải bài xích này tớ rất có thể thực hiện như sau:

- Đổi đơn vị chức năng đo của quãng đàng thanh lịch đơn vị chức năng km.

- Đổi đơn vị chức năng đo của thời hạn thanh lịch đơn vị chức năng giờ.

- Muốn tính véc tơ vận tốc tức thời tớ lấy quãng đàng phân chia cho tới thời hạn.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Quãng đường: 1250m

Thời gian: 2 phút

Vận tốc: .... km/giờ?

Bài giải

Cách 1: 

Đổi: \(1250m = 1,25km;\) \(2\) phút = \( \dfrac{2}{60}\) giờ = \( \dfrac{1}{30}\) giờ

Vận tốc của xe pháo máy là: 

       \( 1,25:\dfrac {1}{30} = 37,5\) (km/giờ)

                                Đáp số: \(37,5\)km/giờ. 

Cách 2:

Xem thêm: tả một đồ vật trong nhà mà em yêu thích

Trong 1 phút xe pháo máy lên đường được số mét là:

          1250 : 2 = 625 (m)

Trong 1 giờ (hay 60 phút) xe pháo máy lên đường được số ki-lô-mét là:

          625 × 60 = 37500 (m)

          37500m = 37,5km.

Như vậy, từng giờ xe pháo máy lên đường được 37,5km, bởi vậy véc tơ vận tốc tức thời của xe pháo máy là 37,5km/giờ.

                                 Đáp số: 37,5km/giờ.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một xe pháo ngựa lên đường quãng đàng 15,75km không còn 1 giờ 45 phút. Tính véc tơ vận tốc tức thời của xe pháo ngựa với đơn vị chức năng đo là m/phút.

Phương pháp giải:

- Đổi đơn vị chức năng đo quãng đàng thanh lịch đơn vị chức năng mét.

- Đổi đơn vị chức năng đo thời hạn thanh lịch đơn vị chức năng phút.

- Muốn tính véc tơ vận tốc tức thời tớ lấy quãng đàng phân chia cho tới thời hạn.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Quãng đường: 15,75km

Thời gian: 1 giờ 45 phút

Vận tốc: .... m/phút?

Bài giải

Đổi:  15,75km = 15750m;    1 giờ 45 phút = 105 phút.

Vận tốc của xe pháo ngựa là:

            15750 : 105 = 150 (m/phút)

                               Đáp số: 150m/phút.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Loài cá heo rất có thể tập bơi với véc tơ vận tốc tức thời \(72km/\)giờ. Hỏi với véc tơ vận tốc tức thời cơ, cá heo tập bơi \(2400m\) không còn từng nào phút ?

Phương pháp giải:

- Đổi véc tơ vận tốc tức thời kể từ đơn vị chức năng km/giờ thanh lịch đơn vị chức năng m/giờ.

- Tính thời hạn cá heo tập bơi \(2400m\) (với đơn vị chức năng đo là giờ) tớ lấy quãng đàng phân chia cho tới véc tơ vận tốc tức thời.

- Đối sản phẩm vừa vặn tìm ra thanh lịch đơn vị chức năng đo là phút tớ lấy \(60\) phút nhân với số cơ.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vận tốc: \(72km/\)giờ

Quãng đường: 2400 m

Thời gian: ... phút?

Bài giải

Đổi: \(72km/\)giờ \(= 72000m/\)giờ

Cá heo tập bơi 2400m không còn số thời hạn là:  

         \( 2400: 72000 = \dfrac{1}{30}\) (giờ) 

        \( \dfrac{1}{30}\) giờ \(= 60\) phút \( \times \dfrac{1}{30} =2 \) phút

                                          Đáp số: \(2\) phút.

Xem thêm: sách giáo khoa toán lớp 2

Chú ý:

Ở luật lệ tính 2400:72000 những em rất có thể triển khai rút gọn gàng như sau:

\(2400:72000 = \dfrac{{2400}}{{72000}} \)\(= \dfrac{{2400:2400}}{{72000:2400}} = \dfrac{1}{{30}}\)