cách vẽ biểu đồ cột chồng

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ gia dụng phối kết hợp Địa Lí (hay, chi tiết)

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: cách vẽ biểu đồ cột chồng

- Khả năng thể hiện tại : Biểu đồ gia dụng cột thể hiện tại được côn trùng tương tác của 2 đối tượng người sử dụng nhưng mà những dạng biểu đồ gia dụng không giống ko thể hiện tại được.

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện tại những cụm từ: quy tế bào và tổ chức cơ cấu, sự cải cách và phát triển, sự cải cách và phát triển, tình hình cải cách và phát triển,…

+ Mốc thời gian: >= 4 năm.

+ Có 2 đơn vị chức năng không giống nhau.

- Một số dạng biểu đồ gia dụng cột thông thường bắt gặp : Cột và đàng, cột và tròn trặn.

2. Cách vẽ biểu đồ gia dụng kết hợp

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và xây cất hệ trục tọa độ

- Phân tích bảng số liệu nhằm thăm dò số lớn số 1, nhỏ nhất nhằm mục đích phân chia hệ trục tọa phỏng.

- Xác ấn định tỉ lệ thành phần, phạm vi khung giấy thích hợp.

- Xây dựng hệ trục tọa phỏng phải chăng độ cao 2 trục tung = 2/3 chiều lâu năm trục hoành.

- Đánh số chuẩn chỉnh bên trên trục 2 tung cần cơ hội đều nhau (lưu ý 2 trục ko tương quan nhau về số liệu).

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Thông thông thường - Cột (nhiều đơn vị chức năng như thể nhau - cột chồng) là trục tung phía bên trái (số liệu khá phức tạp).

- Đường (có 1 đơn vị) là trục tung ở bên phải (số liệu khá đơn giản).

- Không được tự động ý bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Năm thứ nhất và năm ở đầu cuối cần cơ hội 2 trục tung khoảng tầm 0,5 - 1,0 centimet (trừ tình huống sức nóng phỏng và lượng mưa của 12 mon nhập năm).

- Điểm của Đường cần ở ở trung tâm năm (nên hoàn thiện đàng nhằm tách nối nhầm).

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Ghi không thiếu thốn số liệu mang đến Cột và đàng.

- Hoàn chỉnh bảng chú thích và thương hiệu biểu đồ gia dụng.

* Lưu ý :

- Khoảng cơ hội năm thiệt đúng mực.

- Không sử dụng những đường nét đứt nhằm nối sang trọng trục tung (gây rườm rà soát, đàng và cột sẽ ảnh hưởng cắt).

3. Cách đánh giá biểu đồ gia dụng kết hợp

- Nhận xét công cộng nhất.

- Nhận xét từng đối tượng người sử dụng (cột đánh giá tương tự động biểu đồ gia dụng cột), sự tăng hoặc tách của những đối tượng người sử dụng, sự liên tiếp hay là không liên tiếp,…

- Nhận xét những mốc năm (tăng, tách như vậy nào)?

- Tìm côn trùng tương tác Một trong những đối tượng người sử dụng.

- Kết luận và phân tích và lý giải.

4. Những lỗi thông thường bắt gặp Khi vẽ biểu đồ gia dụng kết hợp

- Các nhân tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên cột.

+ Thiếu đơn vị chức năng ở trục tung và trục hoành.

+ Thiếu số 0 ở gốc tọa phỏng.

+ Chia sai khoảng cách năm ở trục hoành, sai tỉ lệ thành phần ở trục tung.

+ Độ rộng lớn những cột không giống nhau, và một đối tượng người sử dụng tuy nhiên sở hữu kí hiệu không giống nhau.

+ Chiều cao 2 trục tung ko cân nhau, khoảng cách kể từ cột cho tới 2 trục tung không giống nhau.

+ Điểm của hàng không ở ở trung tâm cột.

- Các nhân tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu thốn thương hiệu biểu đồ gia dụng hoặc bảng chú thích.

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ gia dụng phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài bác tập luyện minh họa về biểu đồ gia dụng kết hợp

Bài tập luyện 1 : Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THỦY SẢN NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2017

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ gia dụng phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

Nguồn: Tổng viên đo đếm )

a) Vẽ biểu đồ gia dụng mến thống nhất thể hiện tại sản lượng và độ quý hiếm phát triển thủy sản của việt nam nhập quá trình 2005 - 2017?

b) Nhận xét tình hình cải cách và phát triển của ngành thủy sản ở việt nam và phân tích và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ gia dụng phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Sản lượng và độ quý hiếm phát triển thuỷ sản qua chuyện trong thời gian đều tăng.

+ Tổng sản lượng thủy sản tăng: 1661 ngàn tấn; nhập bại sản lượng thủy sản khai quật gia tăng 433 ngàn tấn, nuôi trồng tăng 1228 ngàn tấn.

Xem thêm: công thức quá khứ hoàn thành

+ Giá trị phát triển tăng: 18182 ngàn tỷ vnđ.

- Sản lượng nuôi trồng tăng thời gian nhanh rộng lớn khai quật.

- Năm 2005, sản lượng khai quật to hơn sản lượng nuôi trồng. Nhưng từ thời điểm năm 2010, sản lượng nuôi trồng tiếp tục vượt qua bên trên sản lượng khai quật.

* Giải thích

- lý do đa phần thực hiện tăng sản lượng và độ quý hiếm phát triển thuỷ sản là vì việt nam không ngừng mở rộng được thị ngôi trường quốc tế, nhập nước). Dường như, tự một vài ba vẹn toàn nhân không giống về bất ngờ, tài chính - xã hội.

- Sản lượng nuôi trồng tăng thời gian nhanh rộng lớn khai quật là vì nuôi trồng dữ thế chủ động được về sản lượng và quality thành phầm nhằm đáp ứng thị ngôi trường.

- Từ 2010, sản lượng nuôi trồng vượt lên sản lượng khai quật tự sở hữu vận tốc tăng thời gian nhanh rộng lớn, trong những khi bại khai quật bắt gặp một trong những trở ngại về phương tiện đi lại, mối cung cấp lợi thủy sản ven bờ suy tách,...

Bài tập luyện 2 : Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ gia dụng phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

a) Vẽ biểu đồ gia dụng mến thống nhất nhằm thể hiện tại tình hình phát triển lúa của việt nam quá trình 2010 - 2018.

b) Nhận xét tình hình phát triển lúa của việt nam và phân tích và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ gia dụng phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA Tại NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2018

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Diện tích lúa cả năm và diện tích S lúa mùa đều sở hữu Xu thế tách (266 ngàn ha so với lúa cả năm và 342 ngàn ha so với lúa mùa).

- Năng suất lúa cả năm tăng liên tiếp (từ 42,4 tạ/ha lên 52,3 tạ/ha).

* Giải thích

- Diện tích lúa sở hữu Xu thế tách đa phần là vì thành phẩm của quy trình công nghiệp hóa, đô thị mới (đất nông nghiệp gửi sang trọng trở nên khu đất thường sử dụng, khu đất ở).

- Năng suất lúa cả năm tăng tự thâm nám canh, tăng vụ,...

Bài tập luyện 3 : Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG THAN VÀ SẢN LƯỢNG ĐIỆN CỦA MI-AN-MA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ gia dụng phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

a) Vẽ biểu đồ gia dụng mến thống nhất thể hiện tại sản lượng năng lượng điện và than vãn của Mi-an-ma, quá trình 2010 - 2015?

b) Nhận xét tình hình cải cách và phát triển của ngành than vãn và năng lượng điện. Giải thích?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ gia dụng phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

SẢN LƯỢNG THAN VÀ SẢN LƯỢNG ĐIỆN CỦA MI-AN-MA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Sản lượng than vãn và sản lượng năng lượng điện của Mi-an-ma tăng tuy nhiên tạm thời.

- Sản lượng năng lượng điện tăng liên tiếp qua chuyện trong thời gian, gia tăng 7,4 tỉ kWh.

- Sản lượng than vãn sở hữu Xu thế tăng (tăng 180 ngàn tấn) tuy nhiên bất ổn định:

+ Giai đoạn 2010 - 2012 và 2013 - năm ngoái tăng.

+ Giai đoạn 2012 - 2013 tách.

- Điện tăng thời gian nhanh rộng lớn than vãn (186,0% đối với 175,0%).

* Giải thích

- Điện tăng thêm liên tiếp là phù phù hợp với yêu cầu cải cách và phát triển giang sơn theo phía công nghiệp hóa, phát triển công nghiệp cần thiết nhiều tích điện (điện, than vãn đều tăng).

- Than tạm thời và tăng chậm trễ rộng lớn năng lượng điện là vì than vãn thực hiện độc hại môi trường thiên nhiên, sự dịch chuyển của thị ngôi trường than vãn (giá, yêu cầu,…).

Tải xuống

Xem thêm thắt những nội dung bài viết canh ty tập luyện kĩ năng địa lí vô cùng hoặc khác:

 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ gia dụng cột Địa Lí (hay, chi tiết)
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ gia dụng đàng Địa Lí (hay, chi tiết)
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ gia dụng tròn trặn Địa Lí (hay, chi tiết)
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ gia dụng miền Địa Lí (hay, chi tiết)
 • Cách phân tách và đánh giá bảng số liệu địa lí vô cùng hay
 • Cách hiểu, cơ hội dùng Atlat Địa lí nước Việt Nam hiệu quả

Đã sở hữu lời nói giải bài bác tập luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lốc xoáy Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
 • Biti's đi ra khuôn mới mẻ xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nghề giáo và sách dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề ganh đua nhập lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên số 1 biên soạn theo dõi cấu tạo đi ra đề ganh đua Trắc nghiệm mới mẻ giúp cho bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao nhập kì ganh đua nhập lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.