tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Bình chọn:

4.1 bên trên 317 phiếu

Bạn đang xem: tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Lý thuyết về tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.Nếu nhị tiếp tuyến của một đàng tròn xoe rời nhau bên trên một điểm thì: Xem cụ thể

Trả điều thắc mắc 1 Bài 6 trang 113 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả điều thắc mắc Bài 6 trang 113 SGK Toán 9 Tập 1. Cho hình 79 nhập cơ AB, AC theo đuổi trật tự là những tiếp tuyến bên trên B, bên trên C của đàng tròn xoe (O)

Xem điều giải

Trả điều thắc mắc 2 Bài 6 trang 114 SGK Toán 9 Tập 1Giải Trả điều thắc mắc Bài 6 trang 114 SGK Toán 9 Tập 1. Hãy nêu cơ hội lần tâm của một miếng mộc hình trụ vì như thế “thước phân giác” Xem điều giải

Quảng cáo

decumar

Trả điều thắc mắc 3 Bài 6 trang 114 SGK Toán 9 Tập 1Giải Trả điều thắc mắc 3 Bài 6 trang 114 SGK Toán 9 Tập 1. Cho tam giác ABC. Gọi I là phó điểm của những đàng... Xem điều giải

Trả điều thắc mắc 4 Bài 6 trang 115 SGK Toán 9 Tập 1

Cho tam giác ABC, K là phó điểm những đàng phân giác của nhị góc ngoài bên trên B và C; D, E, F

Xem điều giải

Bài 26 trang 115 SGK Toán 9 luyện 1Giải bài xích 26 trang 115 SGK Toán 9 luyện 1. Cho đàng tròn xoe (O), điểm A ở bên phía ngoài đàng tròn xoe. Xem điều giải

Bài 27 trang 115 SGK Toán 9 luyện 1

Từ một điểm A ở bên phía ngoài đàng tròn xoe (O), kẻ những tiếp tuyến AB, AC với đàng tròn xoe.

Xem điều giải

Bài 28 trang 116 sgk Toán 9 - luyện 1Giải bài xích 28 trang 116 SGK Toán 9 luyện 1. Cho góc xAy không giống góc bẹt. Tâm của những đàng tròn xoe xúc tiếp với nhị cạnh của góc xAy phía trên đàng nào? Xem điều giải Bài 30 trang 116 sgk Toán 9 - luyện 1Cho nửa đàng tròn xoe tâm O với 2 lần bán kính AB (đường kính của một đàng tròn xoe phân chia đàng tròn xoe cơ trở thành nhị nửa đàng tròn) Xem điều giải

Bài 31 trang 116 sgk Toán 9 - luyện 1

Giải bài xích 31 trang 116 SGK Toán 9 luyện 1. Tam giác ABC nước ngoài tiếp đàng tròn xoe (O).

Xem điều giải

Bài 32 trang 116 sgk Toán 9 - luyện 1Cho tam giác đều ABC nước ngoài tiếp đàng tròn xoe nửa đường kính 1cm. Diện tích của tam giác ABC bằng: Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9

Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9 Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9

Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9 Xem điều giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 6 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 6 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9 Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 7 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 7 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9

Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 8 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 8 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 9 Xem điều giải