ngành công nghiệp khai thác nhiên liệu của nước ta tập trung chủ yếu ở

Ngành công nghiệp khai quật nguyên vẹn, nhiên liệu của VN triệu tập hầu hết ở

Bạn đang xem: ngành công nghiệp khai thác nhiên liệu của nước ta tập trung chủ yếu ở

Ngành công nghiệp khai quật nguyên vẹn, nhiên liệu của VN triệu tập hầu hết ở

A. Đồng tự sông Hồng, Trung du và miền núi Bắc Sở.

B. Đồng tự sông Hồng, Đồng tự sông Cửu Long.

C. Đồng tự sông Hồng, Đông Nam Bộ

D. Đông Nam Sở, Trung du và miền núi Bắc Sở.

Đáp án D

25 đề Đánh giá chỉ năng lượng ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ
Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ
25 đề Đánh giá chỉ năng lượng ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ

Xem thêm: managed to v hay ving

Tổng ôn - Luyện thi đua môn Lịch sử 2024

250.000đ 189.000đ

Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ