cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu cho vùng lãnh thổ phía nam là

hint-header

Cập nhật ngày: 02-12-2022

Bạn đang xem: cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu cho vùng lãnh thổ phía nam là


Chia sẻ bởi: Võ Thùy chỉ bảo Trân


Cảnh quan tiền vạn vật thiên nhiên vượt trội cho tới vùng cương vực phía Nam là

rừng nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió rét.

B

rừng cận xích đạo gió rét.

Chủ đề liên quan

Thành phần loại cướp ưu thế tại đoạn cương vực phía Nam là

B

nhiệt đới và cận nhiệt đới gió mùa.

C

cận nhiệt đới gió mùa và xích đạo.

Cảnh quan tiền rừng thưa nhiệt đới gió mùa thô được tạo hình tối đa ở vùng nào?

Thiên nhiên vùng núi này tại đây đem sắc thái cận nhiệt đới gió mùa dông tố mùa?

Đai nhiệt đới gió mùa gió rét phân bổ ở chừng cao trung bình

A

ở miền Bắc bên dưới 600 - 700 m; miền Nam bên dưới 900 - 1000 m.

B

ở miền Bắc và miền Nam bên dưới 600 - 700m cho tới 900 - 1000 m.

C

ở miền Bắc bên dưới 900 - 1000 m, miền Nam bên dưới 600 - 700m.

D

ở miền Bắc bên trên 600 - 700 m; miền Nam bên trên 900 - 1000 m.

Trong đai nhiệt đới gió mùa gió rét, loại vật cướp ưu thế là những hệ sinh thái

Các group khu đất đa số của đai cận nhiệt đới gió mùa gió rét bên trên núi là

B

đất feralit và feralit với mùn.

C

feralit với mùn và khu đất mùn.

Đặc điểm nhiệt độ này tại đây nằm trong đai ôn đới gió rét bên trên núi?

A

Nhiệt chừng mon rét mướt nhất bên trên 100C.

B

Nhiệt chừng mon rét nhất bên trên 350C.

C

Nhiệt chừng tầm năm bên dưới 50C.

D

Nhiệt chừng tầm năm bên dưới 150C.

Hệ sinh thái xanh đặc thù của đai cận nhiệt đới gió mùa gió rét bên trên núi là

A

Rừng lá kim bên trên khu đất feralit với mùn.

B

Rừng gió rét lá rộng lớn thông thường xanh lơ.

C

Rừng lá kim bên trên khu đất feralit.

D

Rừng cận nhiệt đới gió mùa lá rộng lớn.

Đai ôn đới gió rét bên trên núi chỉ mất ở

Đặc điểm nổi trội của địa hình miền Bắc và Đông Bắc Bắc Sở là

A

Xem thêm: bóng đá tại đhtt đông nam á nam

chủ yếu hèn là cồn núi cao; đồng vì thế không ngừng mở rộng.

B

gồm 4 cánh cung lớn; đồng vì thế không ngừng mở rộng.

C

chủ yếu hèn là cồn núi thấp; đồng vì thế không ngừng mở rộng.

D

chủ yếu hèn là núi cao, địa hình ven bờ biển phong phú và đa dạng.

Sông ngòi miền Bắc và Đông Bắc Bắc Sở với Điểm lưu ý là

A

dày đặc, chảy theo phía vòng cung và tây-bắc - đông đúc nam giới.

B

dày đặc, sông ngòi đều chảy theo phía vòng cung.

C

dày đặc, đều chảy theo phía tây-bắc - đông đúc nam giới.

D

dày đặc, chảy theo phía tây-bắc - đông đúc nam giới và tây - đông đúc.

Hệ sinh thái xanh đặc thù của đai cận nhiệt đới gió mùa gió rét bên trên núi là

A

rừng nhiệt đới gió mùa lá rộng lớn và lá kim.

B

rừng thưa nhiệt đới gió mùa và lá kim.

C

rừng cận nhiệt đới gió mùa lá rộng lớn và lá kim.

D

rừng cận nhiệt đới gió mùa thô và lá kim.

Phạm vi đới phong cảnh rừng nhiệt đới gió mùa gió rét, biểu lộ rõ ràng rệt nhất là

B

từ mặt hàng Hoành Sơn trở đi ra.

C

từ mặt hàng Hoành Sơn trở vô.

Nhóm khu đất với diện tích S lớn số 1 vô đai nhiệt đới gió mùa gió rét là

Dọc mô tả ngạn sông Hồng và rìa phía tây, tây-nam đồng vì thế Bắc Sở là số lượng giới hạn của miền địa lí bất ngờ này sau đây?

A

Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Sở.

B

Miền Tây Bắc và Bắc Trung Sở.

Sự phân hóa vạn vật thiên nhiên của vùng biển lớn - thềm châu lục, vùng đồng vì thế ven bờ biển và vùng cồn núi là biểu lộ của sự việc phân hóa bám theo chiều

Đặc trưng nhiệt độ của phần cương vực phía Bắc là

A

Nhiệt đới độ ẩm gió rét với mùa ướp đông.

B

Cận nhiệt đới gió mùa gió rét với mùa ướp đông.

C

Cận xích đạo gió rét rét xung quanh năm.

D

Nhiệt đới thô gió rét với mùa ướp đông.

Xem thêm: nếu tải ba pha đối xứng khi nối hình tam giác thì

Nhiệt chừng tầm năm tại đoạn cương vực phía Bắc là

Tác động của gió rét Đông Bắc mạnh mẽ nhất ở vùng

Khu bảo đảm vạn vật thiên nhiên Cần Giờ nằm trong tỉnh/thành phố này sau đây?