4 giờ bằng bao nhiêu phút

 • Tìm số đương nhiên nhằm biểu thức: a=15/2n+1 có mức giá trị là 1 trong số tự động nhiên

  tìm số đương nhiên nhằm biểu thức                                                                                                                           a=15/2n+1 có mức giá trị là 1 trong số tự động nhiên

  Bạn đang xem: 4 giờ bằng bao nhiêu phút

  23/11/2022 |   2 Trả lời

 • Giải: (xleft( {x - 3} ight) - {left( {3 - x} ight)^2} = 27)

  x(x-3)-(3-x)2=27

  25/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số đương nhiên n biết n+2 phân chia không còn mang đến n-1

  tìm số đương nhiên n biết n+2chia không còn mang đến n-1

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm STNnhỏ nhất sở hữu 3 chữ số sao mang đến phân chia 14 dư 5, phân chia 13 dư 8

  tìm STN nhỏ nhất sở hữu 3 chữ số sao mang đến phân chia 14 dư 5, phân chia 13 dư 8

  03/12/2022 |   1 Trả lời

 • BT5: Tính tổng

  a) 1+2-3-4+5+6-7-8+......+1998-1999-2000+2021

  b) 1-3+5-7+9-11+.......-1999-2001

  04/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho biết n và 2n+3 ko thành phần bên cạnh nhau, mò mẫm ƯCLN của n và 2n+3

  Cho biết n và 2n+3 ko thành phần bên cạnh nhau, mò mẫm ƯCLN của n và 2n+3

  08/12/2022 |   0 Trả lời

 • (x 1)*(x 2)*(x-3)=0

  (x 1)*(x 2)*(x-3)=0

  11/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số vẹn toàn x biết

  -12+3(-3+7)= -18

  (-4).x2 + 1= -15

  (2x3+5)-7= -18

  11/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm x,nó nguyên:

  Tìm x,nó nguyên:

  1, (x-5).(y+4)= -7

  2, (2x +1).(y-5)= -5

  12/12/2022 |   1 Trả lời

 • Biết a là số dư Lúc phân chia một trong những bất kì mang đến 7, a ko thể nhận độ quý hiếm nào?

  Táinmrnene

  13/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm x, nó nằm trong Z: 4x-3)(y-4)=17

  (4x-3)(y-4)=17

  17/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số đương nhiên a nhỏ nhất biết a:3, a:5, a:7 sở hữu số dư thứu tự là 2,4,6

  tìm số đương nhiên a nhỏ nhất biết a:3, a:5, a:7 sở hữu số dư thứu tự là 2,4,6

  18/12/2022 |   1 Trả lời

 • Xem thêm: theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức bầu cử cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử khi

  Một mảnh đất nền hình vuông vắn ABCD được không ngừng mở rộng về tư phía, từng phía 5m trở thành hình vuông vắn. Phần diện tích S gia tăng là (400m^2). Tính diện tích S và chu vi của hình vuông vắn ban đầu?

  20/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm ƯCLN\((n^2+n; 2n+1)\)

  21/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm ước của -12,-10,17,-11.

  a) Tìm ước của -12,-10,17,-11

  b) mò mẫm ước công cộng (-16,24)

  c) mò mẫm tư bội của -7,8

  24/12/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy người sử dụng sáu số 5, lốt những luật lệ tính, lốt ngoặc nhằm viết lách trở thành sản phẩm tính sở hữu thành phẩm là: 100; 50; 15.

  Hãy người sử dụng sáu số 5, lốt những luật lệ tính, lốt ngoặc nhằm viết lách trở thành sản phẩm tính sở hữu thành phẩm là 100; 50; 15.laugh

  24/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tính: 125.(-24)+ 24.225

  125.(-24)+ 24.225

  26/12/2022 |   2 Trả lời

 • Tìm những số vẹn toàn n sao mang đến 2n phân chia không còn mang đến n+5.

  Tìm những số vẹn toàn n sao mang đến 2n phân chia không còn mang đến n+5

  27/12/2022 |   0 Trả lời

 • Chứng minh \(2 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + {2^5} + {2^6} + {2^7} + {2^8}\) phân chia không còn mang đến -6

  Chứng minh \(2 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + {2^5} + {2^6} + {2^7} + {2^8}\) chia không còn mang đến -6

  10/01/2023 |   2 Trả lời

 • Tính: -1 + 2+ ( -3 ) + 4 (-5 )+... + 98 ( -99)

  -1 + 2+ ( -3 ) + 4 (-5 )+... + 98 ( -99)

  giúp tui giới người xem SOS

  13/01/2023 |   2 Trả lời

 • Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của những biểu thức sau: A = ( x - 2 ) ² + ( nó + 3) ²

  Bài 2 : Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của những biểu thức sau a) A = ( x - 2 ) ² + ( nó + 3) ² b) B = ( 5 - x ) ² + ( nó -1) ² - 5 Bài 3

  d) ( x ² + 1) x ( x - 4) > 0

  26/01/2023 |   0 Trả lời

 • hảy canh ty bản thân với

  a) x-1/9 +1/3=1/y+2

  b) 3x+1/18+2y/12=2/9 và x-y= -1

  09/02/2023 |   0 Trả lời

 • giải hộ mình

  Tìm 2 phân số sở hữu nằm trong hình mẫu là 17, Tử là những số đương nhiên tiếp tục tuy nhiên là phân số nằm trong lòng đó

  10/02/2023 |   0 Trả lời

 • Câu căn vặn toán

  Tìm những số vẹn toàn x,y: 25-y^2=8.(x-2023)^2 Giải dễ nắm bắt tí

  11/02/2023 |   0 Trả lời

  Xem thêm: sông núi nước nam vua nam ở

 • trả điều hộ bản thân câu hỏi

  cho s = 3 phần 10 +3 phần 11 +3 phần 12 +3 phần 13 + 3 phần 14 minh chứng rằng 1 < s < 2 kể từ cơ suy đi ra s khong cần số tự động nhiên

  20/02/2023 |   0 Trả lời