viết biên bản sinh hoạt lớp

Biên bạn dạng sinh hoạt lớp được lập rời khỏi tức thì trong những buổi sinh hoạt bám theo tuần hoặc mon vô xuyên suốt năm học tập. Đây cũng chính là hình mẫu biên bạn dạng được rất nhiều nhà giáo, học viên dò xét dò xét. Dưới trên đây LuatVietnam tiếp tục hỗ trợ một trong những hình mẫu Biên bạn dạng sinh hoạt lớp nhằm độc giả tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: viết biên bản sinh hoạt lớp

1. Biên bạn dạng sinh hoạt lớp là gì? Có những nội dung nào?

Biên bạn dạng sinh hoạt lớp là hình mẫu biên bạn dạng dành riêng cho nhà giáo ngôi nhà nhiệm, cán sự lớp lập rời khỏi nhằm biên chép lại toàn cỗ nội dung của buổi sinh hoạt lớp bám theo tuần hoặc mon. Mẫu Biên bạn dạng sinh hoạt lớp đo đếm lại sản phẩm tuy nhiên lớp đạt được vô một thời hạn chắc chắn hoặc những điểm yếu vẫn đang còn tồn bên trên, kể từ cơ ngôi nhà nhiệm lớp tiếp tục thể hiện reviews, khen ngợi ngợi, phê bình, mặt khác thể hiện phương phía xử lý.

Trong phần nội dung của Biên bạn dạng sinh hoạt lớp tiếp tục bao gồm những thông tin:

- Thời gian giảo, vị trí tổ chức triển khai sinh hoạt lớp;

- Thành phần tham gia (ghi rõ ràng số người xuất hiện, số người vắng tanh mặt);

- Nội dung buổi sinh hoạt, vô cơ ghi rõ:

+ Nhận xét của những tổ về hoạt động và sinh hoạt bản thân phụ trách;

+ Ý loài kiến những member vô lớp;

+ Nhận xét của nhà giáo ngôi nhà nhiệm và ban cán sự lớp;

+ Kế hoạch tuần/tháng tới; phương phía xử lý giới hạn...

- Thời gian giảo kết cổ động cuộc họp sinh hoạt lớp;

- Chữ ký của nhà giáo ngôi nhà nhiệm, thư ký.
 

bien ban sinh hoat lop
Mẫu Biên bạn dạng sinh hoạt lớp dành riêng cho từng cấp cho học tập (Ảnh minh họa)

2. Một số hình mẫu Biên bạn dạng sinh hoạt lớp dành riêng cho từng cấp cho học

2.1 Biên bạn dạng sinh hoạt lớp dành riêng cho cấp cho THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự tự – Hạnh phúc

BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP...........

Tuần:.......

I. Thời gian giảo và địa điểm:

- Thời gian: ………giờ……..phút, ngày………tháng………năm.........

- Địa điểm: Tại chống học tập lớp ........, Trường trung học cơ sở......................

II. Thành phần tham ô dự:

- Giáo viên ngôi nhà nhiệm lớp .......: Thầy.........................

- Tập thể lớp.............

- Vắng mặt: ………………………………………………………………

III. Nội dung buổi sinh hoạt:

1. Lớp phó học hành phán xét tình hình học hành của những tổ, cá thể vô tuần qua:

………………………………………………………………………………

2. Các tổ phán xét hoạt động và sinh hoạt của tổ bản thân phụ trách:

- Tổ 1:……………………………………………………………………………

- Tổ 2:……………………………………………………………………………

- Tổ 3:……………………………………………………………………………

- Tổ 4:……………………………………………………………………………

3. Lớp trưởng phán xét công cộng tình hình hoạt động và sinh hoạt của phần bên trong tuần qua:

- Nề nếp:…………………………………………………………………………

- Học tập:………………………………………………………………….......

Thông qua loa việc phán xét, reviews của những cán cỗ lớp thì sản phẩm hoạt động: Học luyện và tập luyện của những member như sau:

4. Giáo viên ngôi nhà nhiệm phán xét những hoạt động và sinh hoạt vô tuần:

- Học tập: ……………………………………………………………………

- Nề nếp: ……………………………………………………………………

- Xử lí vi phạm: ……………………………………………………………

- Kế hoạch tuần tới:

+ Học tập:……………………………………………………………………

+ Nề nếp:…………………………………………………………

+ Hoạt động khác:……………………………………………

GVCN                                                                           Thư kí

2.2 Biên bạn dạng sinh hoạt lớp dành riêng cho cấp cho THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Sinh hoạt lớp vào ngày cuối tuần ……. năm học tập...........

Hôm ni, vô khi …. giờ … phút, ngày ……. Tháng ..…năm 20… bên trên chống học tập số: … của lớp………tổ chức SHL vào ngày cuối tuần nhằm reviews, kiểm điểm toàn bộ những hoạt động và sinh hoạt của phần bên trong tuần mới đây và đưa ra phương phía, plan vô tuần sau đó.

Thành phần tham ô dự:

Thầy/Cô giáo CN: ………...…..............................................

cùng toàn thể những member của lớp ………..;

Vắng

Lý do

Vắng

Lý do

1............

...................

4..................

.....................

2............

...................

5.................

.....................

3............

...................

6..................

.....................

Chủ trì:……………….…..……Chức vụ:……...……

Thư ký:……………………....... Chức vụ:……………

Tập thể lớp: ……….. đang được tổ chức sinh hoạt lớp với những nội dung ví dụ như sau:

1. Tổ chức SH luyện thể (5-10 phút: hát, gọi thơ, kể chuyện, đánh đố sướng, TN tự động reviews bạn dạng thân ái,...):...........................................................................................................

2. Tổ trưởng/Phó report Hợp Đồng của tổ vô tuần mới đây (báo cáo những HS được tuyên dương và HS cá biệt):…………………………………............................

III. Nhận xét, reviews những hoạt động và sinh hoạt của phần bên trong tuần qua:

1. Lớp phó học hành (đánh giá bán tình hình học hành của lớp):

- Tổng số tiết học tập chủ yếu khóa/tuần:……, vô đó: Tốt: ….., Khá: …., TBình: …., Yếu:………

- Tổng số tiết học tập phụ đạo/tuần:………., vô đó: Tốt: ….., Khá: ..…, TBình: …., Yếu:…...…

+ Lý tự bị tiết TBình:………………… ……….

+ Lý tự bị tiết Yếu:....................................

- Tổng số tiết không tồn tại Thầy/Cô giáo dạy):........................................

- Tình hình học hành vô tuần qua loa (cụ thể từng học tập sinh)

+ Thuộc bài xích (có điểm KTM 5,0):........................................................

+ Không nằm trong bài(có điểm KTM 5,0):............................................

- Nhận xét công cộng về tình hình học hành của phần bên trong tuần(lưu ý việc sẵn sàng bài xích trước lúc tới trường, xây đắp bài xích, liên minh học hành,...):..........................................

- Biệp pháp xử lý và phương vị trí hướng của tuần tới:............................................

2. Bế Tắc thư Chi đoàn:

- Báo cáo sản phẩm triển khai những hoạt động và sinh hoạt trào lưu vô tuần qua:.......................

- Triển khai Kế hoạch, những hoạt động và sinh hoạt trào lưu vô tuần tới:...............................

- Công khai Đoàn phí, quỹ đoàn:..............................

3. Lớp phó Lao động:

Xem thêm: tài liệu ôn thi đánh giá năng lực

- Đánh giá bán việc làm việc, dọn dẹp, trực tuần,...vô tuần qua:...........................

- Kế hoạch triển khai vô tuần tới:........................................

4. Lớp phó VTM, Thủ quỹ:

- Đánh giá bán hoạt động và sinh hoạt VTM vô tuần qua:................................

- Kế hoạch triển khai VTM vô tuần tới:....................................

- Công khai tài chính(nếu có):

+ Thu..................(bằng chữ).......................;

+ Chi:.................(bằng chữ): …….....…….;

(lý tự chi:……………………..........)

+ Còn lại:................................................

- Quĩ tuần tới(nếu sở hữu, thu bao nhiêu/1HS, nêu nguyên nhân thu):.............................

5. Lớp trưởng: Đánh giá bán sản phẩm công cộng của tuần này với tuần trước(nêu thương hiệu cụ thể):

- Nề nếp, ý thức, thái phỏng học hành...........................................

- Ý thức tập luyện đạo đức nghề nghiệp, sửa chữa thay thế khuyết điểm:.......................................

- Vắng học tập, xin chào cờ, nước ngoài khóa...(nêu cụ thể: Tên, phép tắc, ko phép tắc, lý do)............................

- Biện pháp, phương phía tuần tới:.......................................

- Ý loài kiến đề xuất:........................................................................

6. Nhận xét, reviews và phương vị trí hướng của Thầy/Cô giáo ngôi nhà nhiệm lớp

- Ưu điểm:.............................................................................

- Khuyết điểm:........................................................................

- Biểu dương những học viên tích đặc biệt vô tuần:...................

- Phê bình và thể hiện biện pháp, phương án, mẫu mã xử lý(cụ thể mang lại từng ngôi trường hợp):

........................................................

- Duy trì sĩ số: Đầu năm tổng số.....nữ....., lúc này tổng số.....nữ....,giảm:...nữ.....

Lý tự giảm:..........................................

- Học sinh sở hữu nguy hại ngủ học tập thân ái chừng:.............Giải pháp, phương án chuyển động, hùn đỡ:..................................................

- HS bắt gặp trở ngại vô cuộc sống thường ngày, vô học tập tập:...........Giải pháp, phương án chuyển động, hùn đỡ:..............................................

- Định phía những hoạt động và sinh hoạt vô tuần cho tới (tuần............):

+ Về học tập tập:......................................................

+ Về nền nếp, tác phong, ý thức tập luyện phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, ý thức tự động phê bình và phê bình:....................................

+ Về những trào lưu đua đua:..............................

+ SH 15 phút đầu giờ:.............................................

- Các hoạt động và sinh hoạt khác:..............................................

..................................................................................

- Kiến nghị, đề xuất:..............................................

.............................................................................

7. Thư ký trải qua nội dung SHL (đọc biên bản)

8. Góp ý, bổ sung cập nhật, kiểm soát và điều chỉnh nội dung biên bạn dạng (nếu có):

VII. Chủ trì họp

Cho biểu quyết về việc đồng tình với reviews những hoạt động và sinh hoạt của tuần qua loa và phương vị trí hướng của tuần cho tới (tuần......):

Kết ngược biểu quyết:......../.........(.........%) đồng ý.

Tiết SHL kết cổ động khi...........giờ...........phút cùng trong ngày ./.

                         Thư ký                                                     Chủ trì

               (Ký, ghi rõ ràng bọn họ tên)                                   (Ký, ghi rõ ràng bọn họ tên)                       

2.3 Biên bạn dạng sinh hoạt lớp dành riêng cho cấp cho Đại học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC...........                                        Độc lập – Tự tự – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Về việc tổ chức triển khai sinh hoạt lớp học tập kỳ ..., năm học tập .....-.....

Lớp: ........................ Khoa:........................................

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

....... giờ....... phút, ngày ....../....../ , bên trên phòng: ...............

II. THÀNH PHẦN:

CB – GV – NV tham ô dự:......................................................

Cán cỗ Đoàn – Hội khoa tham ô dự:.........................................

Ban cán sự lớp:..........................................................................

Có mặt mày : ..../... (số SV sở hữu mặt/sĩ số SV của lớp)

III. NỘI DUNG:

1. Triển khai những nội dung và hoạt động và sinh hoạt tương quan cho tới SV:

1.1 Nội dung lên kế hoạch của BCS lớp.

..............................................................................

...............................................................................

1.2 Nội dung lên kế hoạch của BCH Đoàn- Hội khoa.

................................................................................

................................................................................

1.4 Nội dung lên kế hoạch của CB – GV – NV khoa.

.................................................................................

.................................................................................

2. Những hùn ý mang lại hoạt động và sinh hoạt của Nhà trường:

Phần hùn ý mang lại Nhà ngôi trường.

...................................................................................

..................................................................................

Những hùn ý và được CB – GV – NV trả lời thẳng bên trên lớp. (Nếu không tồn tại gải đáp thì sướng lòng nhằm rỗng những loại phía dưới)

....................................................................................

..................................................................................

Những hùn ý và được BCH Đoàn – Hội khoa trả lời thẳng bên trên lớp. (Nếu không tồn tại trả lời sướng lòng nhằm rỗng những loại phía dưới)

....................................................................................

......................................................................................

Đại diện ban cán sự lớp trải qua biên bạn dạng sinh hoạt lớp, sinh hoạt kết cổ động vô khi ... giờ ... cùng trong ngày.

  CB-GV-NV tham ô dự                TM. Ban Cán Sự Lớp              TM. Sinh viên tham ô dự

  (Ký và ghi rõ ràng bọn họ tên)               (Ký và ghi rõ ràng bọn họ tên)                 (Ký và ghi rõ ràng bọn họ tên)

Lưu ý: Sau khi kết cổ động SHL, Ban cán sự lớp nộp biên bạn dạng SHL, phán xét SHL của giáo viên, biên bạn dạng ký kết về chống CTSV. BCS lớp ko nộp biên bạn dạng SHL bám theo thời hạn quy đinh, coi như lớp ko tổ chức triển khai SHL và phụ trách trước luyện thể lớp, ngôi nhà ngôi trường.

3. Quy trình tổ chức triển khai buổi sinh hoạt lớp hiệu quả

Để buổi sinh hoạt lớp ra mắt hiệu suất cao, đạt được mục tiêu thì nên triển khai theo như đúng công việc sau:

- Ổn ấn định trật tự động lớp.

- Nêu mục tiêu lí tự của buổi sinh hoạt.

- Phân công, sẵn sàng những nội dung cần thiết triển khai.

- Thảo luận tổ, group (thời gian giảo thảo luận tùy vô nội dung cần thiết trao đổi).

Các yếu tố thảo luận rất có thể gồm: Khắc phục những giới hạn tuần qua; kiểm soát và điều chỉnh nội quy lớp học; phương án triển khai plan tuần tới…

- Tổ chức trình diễn - sinh hoạt lớp. Tất cả những nội dung cần thiết trao thay đổi thảo luận, thống nhất được Ban cán sự cùng theo với GVCN trao thay đổi, bố trí.

Lớp trưởng hoặc lớp phó tự động cai quản lớp và triển khai bám theo trình tự động đang được ấn định, GVCN thực hiện trọng trách trợ hùn và rời khỏi đưa ra quyết định khi quan trọng.

Xem thêm: viết đoạn văn về nhân vật em yêu thích

- GV phán xét, tổ chức triển khai đánh giá những member xuất sắc ưu tú vô tuần, những tiến thủ cỗ vượt lên trên bậc của những cá thể, nhằm khen ngợi ngợi, khuyến khích mặt khác nhắc nhở, sửa đổi, đôn đốc xử lý những lỗi (nếu có).

Mỗi tiết sinh hoạt cần thiết chèn ghép nội dung sinh hoạt bám theo ngôi nhà điểm mon. Nội dung này cần thiết ngắn ngủn gọn gàng, rất có thể gửi thể trở nên văn nghệ để thay thế thay đổi không gian tiết sinh hoạt,...

Trên đó là hình mẫu Biên bạn dạng sinh hoạt lớp dành riêng cho từng cấp cho học tập. Nếu còn vướng vướng, độc giả sướng lòng gọi 1900.6192 sẽ được tương hỗ.