từ đồng nghĩa với từ hạnh phúc


Nghĩa: trạng thái sung sướng vì như thế cảm nhận thấy trọn vẹn đạt được ý nguyện

Từ đồng nghĩa: sung sướng, mừng rỡ sướng, thoả mãn, mãn nguyện

Bạn đang xem: từ đồng nghĩa với từ hạnh phúc

Từ trái ngược nghĩa: xấu số, gian khổ vô cùng, thống khổ, khốn khổ

Đặt câu với kể từ đồng nghĩa: 

- Tôi vô cùng mãn nguyện khi ganh đua đỗ nhập ngôi trường ĐH tuy nhiên tôi luôn luôn ước mong.

- Nhận được thành phẩm tiếp thu kiến thức, trong tâm tôi vô cùng sung sướng.

- Mẹ luôn luôn thoả mãn những đòi hỏi quí xứng đáng của tôi.

Đặt câu với kể từ trái ngược nghĩa:

- Bà ấy là 1 người phụ phái nữ bất hạnh.

- Tôi đã dần dần quen thuộc với cuộc sống đời thường cực khổ mặt mày mái ấm gia đình nhỏ của tôi.

Xem thêm: muốn tính chu vi hình chữ nhật

- Việc nào là cũng có thể có cơ hội xử lý, mặc dù nhập thực trạng khốn khổ cũng nên nỗ lực vượt lên qua


Bình luận

Chia sẻ

 • Từ đồng nghĩa tương quan, trái ngược nghĩa với kể từ Hi sinh

  Từ đồng nghĩa tương quan với mất mát là gì? Từ trái ngược nghĩa với mất mát là gì? Đặt câu với kể từ đồng nghĩa tương quan, trái ngược nghĩa với kể từ hi sinh

 • Từ đồng nghĩa tương quan, trái ngược nghĩa với kể từ Hối hả

  Từ đồng nghĩa tương quan với quay quồng là gì? Từ trái ngược nghĩa với quay quồng là gì? Đặt câu với kể từ đồng nghĩa tương quan, trái ngược nghĩa với kể từ ăn năn hả

 • Từ đồng nghĩa tương quan, trái ngược nghĩa với kể từ Hiền lành lặn

  Từ đồng nghĩa tương quan với nhân hậu lành lặn là gì? Từ trái ngược nghĩa với nhân hậu lành lặn là gì? Đặt câu với kể từ đồng nghĩa tương quan, trái ngược nghĩa với kể từ nhân hậu lành

 • Từ đồng nghĩa tương quan, trái ngược nghĩa với kể từ Hùng vĩ

  Từ đồng nghĩa tương quan với ngoạn mục là gì? Từ trái ngược nghĩa với ngoạn mục là gì? Đặt câu với kể từ đồng nghĩa tương quan, trái ngược nghĩa với kể từ hùng vĩ

  Xem thêm: công thức quá khứ hoàn thành

 • Từ đồng nghĩa tương quan, trái ngược nghĩa với kể từ Hiên ngang

  Từ đồng nghĩa tương quan với hiên ngang là gì? Từ trái ngược nghĩa với hiên ngang là gì? Đặt câu với kể từ đồng nghĩa tương quan, trái ngược nghĩa với kể từ hiên ngang

>> Xem thêm

Báo lỗi - Góp ý