bài tập thì hiện tại tiếp diễn

Bài tập thì lúc này tiếp diễn ko khó khăn, chỉ việc chúng ta học viên cầm chắc hẳn kiến thức và kỹ năng và phân biệt được với những thì không giống của giờ Anh. Cùng Langmaster ôn tập dượt lại kiến thức và kỹ năng về thì lúc này tiếp tục. Sau này đó là thực hành thực tế những dạng bài xích tập dượt kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên nhằm ghi ghi nhớ thâm thúy rộng lớn nhé!

I. Tóm tắt lý thuyết về thì lúc này tiếp diễn 

1. Công thức

Công thức thì lúc này tiếp tục tiếp tục giúp cho bạn đơn giản và dễ dàng đoạt được những bài tập thì hiện tại tiếp diễn:

Bạn đang xem: bài tập thì hiện tại tiếp diễn

1.1. Câu khẳng định 

Cấu trúc: S + is/ am/ are + V-ing

Trong đó:

+ S là mái ấm ngữ gồm những: I, She, He, It, They, We, You

+ Động kể từ tobe được phân chia ứng như sau:

 • I + am
 • He/She/It + is
 • We/ You/ They + are

Ví dụ: She is reading book at present.

(Cô ấy đang được xem sách.)

null

1.2. Câu phủ định 

Cấu trúc: S + is/ am/ are + not + V-ing

Cụm tobe + not được rút gọn gàng như sau:

 • is not = isn’t
 • are not = aren’t

Ví dụ: I am not learning English at the moment.

(Tôi đang được ko học tập giờ Anh vô thời điểm hiện nay.)

1.3. Câu nghi kị vấn (Yes/No, Wh-qu) 

1.3.1. Dạng thắc mắc Yes/No question:

Cấu trúc: 

Hỏi: Is/ am/ are + S + Ving?

Trả lời: Yes, S + Is/ am/ are.

             No, S + Is/ am/ are + not

Ví dụ:

A: Is she running now?

(Cô ấy đang làm việc cỗ à?)

B: Yes, she is.

(Đúng rồi.)

1.3.2. Dạng thắc mắc Wh-question:

Công thức:

Câu hỏi: WH- + is/ am/ are + (not) + S + V-ing?

Trả lời: S + is/ am/ are + (not) + V-ing

Ví dụ: What is she doing now?

(Cô ấy đang khiến gì bây giờ?)

Xem tăng những nội dung bài viết về những thì:

=> THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH - CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU NHẬN BIẾT VÀ BÀI TẬP

=> THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU NHẬN BIẾT VÀ BÀI TẬP

2. Cách sử dụng

Nắm chắc hẳn những cơ hội dùng nhằm hiểu văn cảnh và tình huống vận dụng thích hợp trong những bài xích tập dượt về thì lúc này tiếp diễn

2.1. Thì lúc này tiếp tục dùng để làm biểu đạt một hành vi đang được xẩy ra bên trên thời khắc nói

Ví dụ: Now, she is cooking dinner.

(Bây giờ cô ấy đang được nấu nướng bữa tối.)

2.2. Thì lúc này tiếp tục dùng để làm thao diễn mô tả một hành vi hoặc vấn đề phát biểu công cộng đang được ra mắt. Nhưng vấn đề, hiện tượng kỳ lạ này sẽ không quan trọng cần đang được ra mắt trong những lúc nói đến việc. 

Ví dụ: My sister is finding a job.

(Chị gái tôi đang được lần tìm tòi một việc làm.) 

Câu này biểu đạt ý nghĩa sâu sắc rằng: chị gái của tôi vừa phải nghỉ ngơi việc và đang được lần tìm tòi một việc làm mới mẻ thay cho thế. Chứ ko cần khi tất cả chúng ta nói đến việc là cô ấy đang được lần việc thời điểm hiện nay.

2.3. Thì lúc này tiếp tục còn được dùng để làm biểu đạt một hành vi chuẩn bị xẩy ra vô sau này ngay sát. Hành động này đã và đang được lên plan từ xưa.

Ví dụ: Tomorrow, where are you doing? 

(Bạn ý định tiếp tục cút đâu vào trong ngày mai?)

2.4. Thì lúc này tiếp tục còn dùng để làm thao diễn mô tả hành vi thông thường xuyên xẩy ra và lặp cút tái diễn nhiều lần

Ví dụ: At seven a.m o’clock we are usually leaving trang chính. 

(Vào bảy giờ sáng sủa thường ngày, Shop chúng tôi thông thường tách ngoài mái ấm.)

2.5. Thì lúc này tiếp tục dùng để làm thao diễn mô tả sự tức bực, không dễ chịu của những người phát biểu. Nó thông thường được sử dụng kết phù hợp với những trạng kể từ chỉ gia tốc như: “always”, “continually”, “usually”

Ví dụ: She is always coming office late. 

(Cô ấy toàn đi làm việc muộn) 

=> Không vừa phải ý với hành vi cho tới muộn của Lan.

2.6. Thì lúc này tiếp tục nằm trong nhằm thao diễn mô tả một chiếc gì mới mẻ mang ý nghĩa hóa học trái lập với biểu hiện trước đó

Ví dụ: These days most people are using tin nhắn instead of writing letters. 

(Ngày ni đa số từng người tiêu dùng tin nhắn thay cho ghi chép thư tay).

2.7. Thì lúc này tiếp tục được dùng để làm thao diễn mô tả vật gì cơ thay cho thay đổi, trở nên tân tiến hơn trước đây cơ.

Ví dụ: My brother is growing quickly. 

(Em trai của tôi ấy rộng lớn thiệt nhanh)

2.8. Thì lúc này tiếp tục dùng để làm kể chuyện, khi đang được tóm lược lại nội dung mẩu truyện của một cuốn sách, cỗ phim…

Ví dụ: The movie ends when the main character is cooking a meal for his family.

(Phim kết cổ động khi hero chủ yếu đang được nấu nướng bữa tối mang lại mái ấm gia đình.)

3. Dấu hiệu nhận biết 

Mỗi thì đều phải sở hữu những tín hiệu nhận ra riêng biệt, hãy nằm trong học tập những tín hiệu tiếp sau đây nhằm vận dụng được vô những bài tập thì hiện tại tiếp diễn và tiếp xúc thực tiễn nhé!

null

3.1. Trong câu với xuất hiện tại những trạng kể từ chỉ thời gian

 • Now: bây giờ
 • Right now: Ngay bây giờ
 • At the moment: khi này
 • At present: hiện tại tại
 • At + giờ rõ ràng + now (at 10 o’clock now)

Ví dụ:

 • They are studying Math now.

(Bây giờ, chúng ta đang được học tập môn toán.)

 • My mother is not reading newspaper at the moment.

(Lúc này u của tôi đang được ko lướt web đọc báo.)

 • Right now, It is raining.

(Ngay giờ đây, trời đang được mưa to tát.)

3.2. Trong câu với những động kể từ ngắn

 • Look! : Nhìn kìa!

Ví dụ: Look! The plane is landing!

(Nhìn kìa! Máy cất cánh đang được hạ cánh!)

 • Listen! : Hãy nghe này!

Ví dụ: Listen! The bird are singing.

(Nghe này. Có giờ chim đang được hót.)

 • Keep silent! : Hãy yên lặng lặng!

Ví dụ: Keep silent! The teacher is coming.

(Trật tự động, gia sư đang được bước vào!)

 • Watch out! = Look out! (Coi chừng).

Ví dụ: Look out! The man is coming.

(Nhìn tề ! Có người con trai đang tới.)

Xem tăng bài xích tập dượt về những thì:

=> TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

=> BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

=> TỔNG HỢP BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI GẦN (CÓ ĐÁP ÁN)

II. Các bài tập thì hiện tại tiếp diễn với đáp án 

1. Các bài tập thì hiện tại tiếp diễn cơ bản

null

Bài tập dượt 1: Chia dạng đích thị mang lại động kể từ vô ngoặc dùng thì lúc này tiếp diễn

1. My sister always _______________ (forget) my birthday.

2. She __________________ (buy) some fruits at the supermarket.

3. Be quiet! The baby _______________(cry).

4. My little brother __________________ (drink) milk.

5. At present, They are _______________(not drink) wine.

6. My brother _______________(go) to tát work now.

7. Where is your sister? – She _______________(cook) in the kitchen.

8. I _______________(play) badminton twice a week.

9. At 9 PM my brother _______________(watch) the film.

10. The student _______________(not be) in the class, they _______________(learn) outdoor gymnastics.

Đáp án

1. is always forgetting

2. is buying

3. is crying

4. is dringking

5. Is not drinking

6. is going

7. is cooking

8. am playing

9. is watching

10. aren’t/are learning

Bài tập dượt 2: Chọn đáp án đích thị nhằm triển khai xong những câu sau

1. We ...............................the herbs in the garden at present.

A.don’t plant                                                                 B. doesn’t plant

C. isn’t planting                                                             D. aren’t planting

2. My son (wear) ………………..suit today.
A. is wearing           B. are wearing                      C. am wearing         D. wears

3. Look! We …………………..thẻ in the class.

A. are playing         B. play             C. is playing              D. will play

4. My grandfather …………………..some plants in the garden. 

A. is watering          B. waters           C. is watered          D. will water

5. Thanh ............................. two poems at the moment?

A. are writing                                                           B. are writeing

C.is writeing                                                            D. is writing

6. While I (do)……………….. my housework, my doughter (play) ……………….. piano.
A. am doing/ is playing                                           B. are doing/ is playing
C. is doing/ are playing                                          D. am doing/ are playing

7. Hoang has just started evening classes. He ................. Japanese.

A. are learning                                                       B. is learning

C. am learning                                                       D. learning

8. Listen! The teacher.......................a new lesson to tát us.

A.is explaining                                                           B. are explaining

C. explain                                                                   D. explains

9. They ………… …….. tomorrow.

A. are coming                                                               B. is coming

C. coming                                                                     D. comes

10. Thuy has just started evening classes. She …………….. English.

A. learns         B. is learning           C. is learn                 D. will learn

Đáp án:

1. D. aren’t planting                                                         2. B. are wearing

3. A. are playing                                                              4. A. is watering

5. D. is writing                                                                 6. A. am doing/ is playing      

7. B. is learning                                                               8. A.is explaining

9. A. are coming                                                             10. B. is learning          

Bài tập dượt 3: Viết lại câu vày những kể từ mang lại trước

1. My sister/ go trang chính now

2. I/ read a great book

3. Lan/ not/ wash her hair

4. they/ watch TV?

5. The baby/ cry

6. he/ not/ study Japanese

7. we/ drive to tát Mexico?

8. Linda/ not/ tell a story.

9. They/ study this evening.

10. Anna/ drink tea now

Đáp án

1. My sister is going trang chính now.

2. I am reading a great book.

3. She is not washing her hair.

Xem thêm: đại học tài nguyên và môi trường

4. Are they watching TV?

5. The baby is crying.

6. He is not studying Japanese.

7. Are we driving to tát Mexico?

8. Linda is not telling a story.

9. They are studying this evening.

10. Anna is drinking tea now

Bài tập dượt 4: Chọn động kể từ tobe phù hợp nhằm đầy đủ những câu bên dưới đây

1. Tony ( is / are ) helping his mother now.

2. They ( am / are ) learning English at the moment.

3. My sun ( is / are ) having lunch at present.

4. My mèo ( is / are ) sleeping on the chair.

5. I ( is / am ) writing the novel.

6. It ( is / are ) raining heavily.

7. The dog (is/are) barking.

8. My neighbor ( is / are ) washing his motorbike now.

9. John ( is / am ) playing a watching the film in his room.

10. Some dogs ( is / are ) barking outside.

11. The teacher ( is / are ) laughing at the moment.

12. I ( are / am ) waiting for you.

13. The baby ( is / are ) crying.

14. Jane and Fred ( are / is ) nhảy the tango.

15. They ( am / are )eating a pizza

Đáp án:

1. is                     2. Are                     3. Is                         4. Is                              5. Am

6. is                     7. Is                        8. Is                         9. Is                             10. Are

11. is                   12 . am                   13. Is                       14. Are                        15. Are

Bài tập dượt 5: Hoàn trở thành những câu sau dùng kể từ mang lại trước 

Play, rise, sit, change, cook

1. I always play tennis in the morning, but today I___________ volleyball instead.

2. The world ___________________Things never stay the same.

3. It’s 12 o’clock, and my parents ____________ lunch in the kitchen.

4. The cost of living …………………………… Every year things are more expensive.

5. Your brother ____________ next to tát the beautiful girl over there at present?

Đáp án

1. am playing                                  2. Is changing

2. are cooking                                 4. Is rising                          5. Is your brother sitting         

Xem tăng bài xích tập dượt về những thì:

=> CÁC DẠNG BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN

=> CÁC DẠNG BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH CÓ ĐÁP ÁN

=> TUYỂN TẬP BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN

2. Các bài tập thì hiện tại tiếp diễn nâng cao

null

Bài tập dượt 1: Hoàn trở thành đoạn văn sau và phân chia động kể từ mang lại mến hợp

This is Mr.Quang. He ______(1) (be) a secondary school teacher in the town. He _________(2) (teach) English. Now, he ________ (3)(teach) English. He ________(4) (live) in Quang Ninh with his family at present. He ________ (5)(be) married to tát Thuy. They ______(6) (have) three children. Although Mr.Quang ________(7) (speak) English as well as Vietnamese, he ________(8) (not/teach) Literatures.

Đáp án:

1. is                       2. Teaches                      3. Is teaching                    4. Is living

2. is                       6. Have                            7. Speaks                          8. Dose teach

Bài tập dượt 2: Tìm lỗi sai trong những câu tiếp sau đây và sửa lại mang lại đúng

1. Are you bởi homework right now?

2. The children playing football at the moment.

3. What does your mother doing?

4. Look! Those people fight with each other.

5. My son tries very hard for the upcoming exam.

6. Somebody are climb up this tree over there.

7. Lan is always going to tát school by bus.

8. The river flows very past at present.

9. She is lives with some best friends until her brother can find a flat.

Đáp án:

1. bởi 🡪  doing

2. playing 🡪 are playing

3. does 🡪 is

4. fight 🡪 are  fighting

5. tries 🡪 is trying

6. are climb ➔ is climbing 

7. is always going ➔ always goes 

8. flows ➔ is flowing 

9. lives ➔ is living 

Bài tập dượt 3: Dịch những câu sau sang trọng giờ Anh với dùng thì lúc này tiếp tục.

1. Vợ ông xã tôi đang được tận thưởng kỳ nghỉ ngơi hè của mình bên trên London.

2. Họ đang được tợp coffe với quý khách.

3. Nhìn kìa! Máy cất cánh chính thức chứa chấp cánh!

4. Họ đang được mua sắm một vài ba cái bánh ngọt mang lại trẻ nhỏ ở trong nhà.

5. Con trai của người tiêu dùng đang khiến gì rồi?

6. Họ đang di chuyển đâu vậy?

7. Có cần anh trai của người tiêu dùng đang được xem sách vô chống không?

8. quý khách nên đem bám theo một cái áo. Trời đang được trở giá buốt đấy!

9. Chị gái tôi đang được ăn trưa ở nhà hàng quán ăn với các bạn trai của cô ấy ấy.

10. Cha tôi đang được sửa cái xe đạp điện của tôi.

Đáp án:

1. My husband and I are enjoying their summer vacation in London.

2. They are drinking coffee with their partners.

3. Look! The plane is taking off!

4. They are buying some cakes for the kids at trang chính.

5. What is your son doing?

6. Where are they going?

7. Is your brother reading books in his room?

8. You should bring along a coat. It is getting cold!

9. Mysister is eating in the restaurant with her boyfriend.

10. My father is repairing my xe đạp.

Bài tập dượt 4: Sử dụng những kể từ khêu gợi ý nhằm triển khai xong câu.

1. My/ grandfather/ water/ some tree/ the/ garden.

2. My/ sister/ clean/ floor.

3. Anna/ have/ dinner/ her/ boyfriends/ a/ restaurant.

4. They/ ask/ a/ man/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.

5. My/ student/ draw/ a/ beautiful/ picture

6. My friends and I/often/watch the football match/ at trang chính.

7. What/your mother/do/at present?

8. My brother/often/listen to tát music/alone. 

9. Listen!/the teacher/explain/the lesson/ to tát us.  

10. My sister/think/that she/pass/will/the exam.

Đáp án:

1. My grandfather is watering some tree in the garden.

2. My sister is cleaning the her floor.

3. Anna is having dinner with her boyfriends in a restaurant.

4. They are asking a man about the way to tát the railway station.

5. My student is drawing a (very) beautiful picture.

6. My friends and I often watch the football match at trang chính.

7. What is his father doing at present?

8. My brother often listens to tát music alone.

9. Listen! The teacher is explaining the lesson to tát us. 

10. My sister thinks that she’ll pass the exam.

Bài tập dượt 5: Chia dạng đích thị mang lại động kể từ vô ngoặc

1. __________________ (she/ need) to tát go and see a doctor?

2. My sister usually _______________ (wash) the dishes after dinner.

3. __________________ (your sister/ wear) sunglasses?

4. My mother frequently __________________ (do) yoga.

5. We __________________ (move) to tát London in May.

6. Now Lan (lie) ………………….. to tát her mother about her bad marks..

7. Listen! Someone (cry) ………………….. in the next room..

8. Megan _________________ (go) on holiday to tát Cornwall this summer.

9. When __________________ (the film/ start)?

10. In Laos, we (drive) ………………………… on the left-hand side of the road. 

Đáp án

1. Does she need

2. washes

3. Does your sister wear

4. does

5. Is moving

6. is lying

7. is crying

8. is going

9. does the film start

10. drive

Bài ghi chép bên trên, Langmaster tiếp tục tổ hợp lại toàn cỗ kiến thức và kỹ năng tương quan cho tới thì lúc này tiếp tục và khêu gợi ý một vài bài tập thì hiện tại tiếp diễn nhằm các bạn tìm hiểu thêm và rèn luyện từng ngày. Đừng quên update tăng những dạng  bài xích tập dượt về những mái ấm điểm kiến thức và kỹ năng với tương quan được update đều đều từng ngày bên trên website: https://mamnontritueviet.edu.vn/ nhé.

Xem thêm:

Xem thêm: câu chủ đề là gì

=> CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH

=> CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH DỄ NHỚ NHẤT, KÈM BÀI TẬP, ĐÁP ÁN

=> THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU NHẬN BIẾT VÀ BÀI TẬP