trắc nghiệm lịch sử đảng

Bạn đang được ôn tập dượt lịch sử hào hùng Đảng? Hãy xem thêm 100 câu trắc nghiệm DỄ GẶP nhập đề ganh đua nhất của OTSV Team . Kéo xuống cuối nhằm nhận thêm tư liệu té ích nhé!!
 

Bạn đang xem: trắc nghiệm lịch sử đảng

A. Trắc nghiệm LSĐ

Câu 1: Thời gian dối thực dân Pháp tổ chức khai quật nằm trong địa phiên loại nhất ở nước Việt Nam lúc nào ?
a. 1858-1884
b. 1884-1896
đáp án c. 1896-1913
d. 1914-1918
Câu 2: Trong mùa khai quật nằm trong địa phiên loại nhất của thực dân Pháp ở VN sở hữu giai cấp phát mới nào là được hình thành?
a.    Giai cung cấp tư sản
b.    Giai cung cấp tư sản và công nhân
đáp án c. Giai cung cấp công nhân
d. Giai cung cấp tè tư sản
Câu 3: Trước Chiến tranh giành toàn cầu loại nhất, ở nước Việt Nam sở hữu những giai cung cấp nào?
a) Địa mái ấm phong loài kiến và nông dân
đáp án b) Địa mái ấm phong loài kiến, dân cày, tư sản, tè tư sản và công nhân
c)    Địa mái ấm phong loài kiến, dân cày và công nhân
d)    Địa mái ấm phong loài kiến, dân cày và tè tư sản
Câu 4: Dưới cơ chế thực dân phong loài kiến, giai cung cấp dân cày nước Việt Nam sở hữu đòi hỏi bức thiết nhất là gì?
đáp án a) Độc lập dân tộc
b)    Ruộng đất
c)    Quyền đồng đẳng nam giới, nữ
d)    Được tách tô, tách tức
Câu 5: Mâu thuẫn cơ phiên bản và đa số ở nước Việt Nam vào đầu thế kỷ XX là xích míc nào?
a)    Mâu thuẫn thân thích giai cung cấp dân cày với giai cung cấp địa mái ấm phong kiến
b)    Mâu thuẫn thân thích giai cung cấp người công nhân với giai cung cấp tư sản
c)    Mâu thuẫn thân thích người công nhân và dân cày với đế quốc và phong kiến
đáp án d) Mâu thuẫn thân thích dân tộc bản địa nước Việt Nam với đế quốc xâm lăng và tay sai của chúng
Câu 6: Đặc điểm Thành lập và hoạt động của giai cung cấp người công nhân nước Việt Nam như vậy nào?
a.    Ra đời trước giai cung cấp tư sản, nhập cuộc khai quật nằm trong địa phiên loại nhất của thực dân Pháp.
b.    Phần rộng lớn xuất thân thích kể từ dân cày.
c.    Chịu sự áp bức và tách bóc lột của đế quốc, phong loài kiến và tư sản đáp án d. Cả a, b và c
Câu 7: Những giai cung cấp bị trị ở nước Việt Nam bên dưới cơ chế nằm trong địa của đế quốc Pháp là:
a)    Công nhân và nông dân
b)    Công nhân, dân cày, tè tư sản
c)    Công nhân, dân cày, tè tư sản, tư sản dân tộc
đáp án d) Công nhân, dân cày, tè tư sản, tư sản dân tộc bản địa, địa mái ấm một vừa hai phải và nhỏ
Câu 8: Khi nào là trào lưu người công nhân nước Việt Nam trọn vẹn phát triển thành một trào lưu tự động giác?
a) Năm 1920 (tổ chức hội đồng ở Thành Phố Sài Gòn được trở nên lập)
đáp án b) Năm 1925 (cuộc làm reo Ba Son)
c)    Năm 1929 (sự Thành lập và hoạt động tía tổ chức triển khai nằm trong sản)
d)    Năm 1930 (Đảng Cộng sản nước Việt Nam đi ra đời)
Câu 9: Nguyễn ái Quốc lựa lựa chọn con phố hóa giải dân tộc bản địa theo gót khuynh phía chủ yếu trị vô sản nhập thời hạn nào?
a) 1917
b) 1918
c) 1919
đáp án d) 1920
Câu 10: Báo Đời sinh sống người công nhân là của tổ chức triển khai nào?
a)    Đảng Xã hội Pháp
b)    Đảng Cộng sản Pháp
đáp án c) Tổng Liên đoàn Lao động Pháp
d) Hội Liên hiệp nằm trong địa
Câu 11: Hội Liên hiệp nằm trong địa được xây dựng nhập năm nào?
a) 1920
đáp án b)1921
c) 1923
d) 1924
Câu 12: Nguyễn ái Quốc tiếp tục gọi Sơ thảo phiên loại nhất Luận cương về yếu tố dân tộc bản địa và yếu tố nằm trong địa khi nào? ở đâu?
a.    7/ 1920 - Liên Xô
đáp án b.    7/ 1920 – Pháp
c.    7/1920 - Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc)
d.    8/1920 - Trung Quốc

 

Xem thêm: kênh đào panama nối liền 2 đại dương nào

Xem thêm: i haven't visited the museum for three months

Câu 13: Sự khiếu nại nào là được Nguyễn ái Quốc Review "như chim én nhỏ báo hiệu mùa Xuân"?
a)    Cách mạng mon Mười Nga bùng phát và thắng lợi
b)    Sự xây dựng Đảng Cộng sản Pháp
đáp án c)    Vụ mưu lược sát thương hiệu toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Thái
d)    Sự xây dựng Hội nước Việt Nam cách mệnh thanh niên
Câu 14: Phong trào yêu cầu trả tự tại cho tới cụ Phan Bội Châu ra mắt sôi sục năm nào?
a. 1924
đáp án b. 1925
c. 1926
d. 1927
Câu 15: Nguyễn ái Quốc kể từ Liên Xô về Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc) nhập thời hạn nào?
a. 12/1924
b. 12/1925
đáp án c. 11/1924
d. 10/1924
Câu 16: Hội nước Việt Nam Cách mạng Thanh niên triển khai mái ấm trương "vô sản hoá" khi nào?
a.    Cuối năm 1926 đầu năm mới 1927
b.    Cuối năm 1927 đầu năm mới 1928
đáp án c.    Cuối năm 1928 đầu năm mới 1929
d.    Cuối năm 1929 đầu năm mới 1930
Câu 17: Tên đầu tiên của tổ chức triển khai này được đặt điều bên trên Đại hội phiên loại nhất ở Quảng Châu Trung Quốc (tháng 5-1929) là gì?
a)    Việt Nam Thanh niên cách mệnh đồng chí Hội
b)    Hội nước Việt Nam cách mệnh đồng minh
c)    Hội nước Việt Nam song lập đồng minh
đáp án d)    Hội nước Việt Nam Cách mạng Thanh niên
Câu 18: nước Việt Nam Quốc dân Đảng được xây dựng nhập thời hạn nào?
đáp án a. 12/1927
b. 11/1926
c. 8/1925
d. 7/1925
Câu 19: Ai là kẻ tiếp tục nhập cuộc tạo nên nước Việt Nam Quốc dân Đảng 1927 ?
a.    Tôn Quang Phiệt
b.    Trần Huy Liệu
đáp án c.    Phạm Tuấn Tài
d.    Nguyễn Thái Học
Câu 20: Khởi nghĩa Yên Bái nổ đi ra nhập thời hạn nào?
đáp án a. 9-2-1930
b. 9-3-1930
c. 3-2-1930
d. 9-3-1931
Câu 21: Tổ chức nằm trong sản nào là Thành lập và hoạt động thứ nhất ở Việt Nam?
a.    Hội nước Việt Nam cách mệnh thanh niên
đáp án b.    Đông Dương nằm trong sản Đảng
c.    An Nam nằm trong sản Đảng
d.    Đông Dương nằm trong sản liên đoàn
Câu 22: Chi cỗ nằm trong sản thứ nhất ở nước Việt Nam được xây dựng khi nào?
đáp án a. Cuối mon 3/1929
b. Đầu mon 3/1929
c. 4/1929
d. 5/1929
Câu 23: Chi cỗ nằm trong sản thứ nhất bao gồm bao nhiêu đảng viên? Ai thực hiện túng thiếu thư chi bộ?
a.    5 đảng viên - Tắc thư Trịnh Đình Cửu
b.    6 đảng viên - Tắc thư Ngô Gia Tự
c.    7 đảng viên - Tắc thư Trịnh Đình Cửu
đáp án d.    7 đảng viên - Tắc thư Trần Văn Cung
Câu 24: Đông Dương Cộng sản Đảng và An nam giới Cộng sản Đảng được Thành lập và hoạt động kể từ tổ chức triển khai chi phí thân thích nào? 
a.    Tân Việt cách mệnh Đảng
đáp án b.    Hội nước Việt Nam cách mệnh Thanh niên
c.    Việt Nam cách mệnh đồng chí Hội
d.    Cả a, b và c
Câu 25: Đông Dương nằm trong sản liên đoàn thống nhất nhập Đảng Cộng sản nước Việt Nam khi nào?
a. 22/2/ 1930
đáp án b. 24/2/1930
c. 24/2/1931
d. 20/2/1931
Câu 26: Tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng được xây dựng nhập thời hạn nào?
a. 6/1927
b. 6/1928
đáp án c. 6/1929
d. 5/1929
Câu 27: Tổ chức An Nam Cộng sản Đảng được xây dựng nhập thời hạn nào?
a. 6/1927
b. 6/1928
đáp án c. 8/1929
d. 7/1929
Câu 28: Tổ chức Đông Dương Cộng sản liên Đoàn được xây dựng nhập thời hạn nào?
a. 7/1927
đáp án b. 1/1930
c. 2/1930
d. 3/1930
Câu 29: Thời gian dối đi ra phiên bản Tuyên đạt nêu rõ rệt việc xây dựng Đông Dương Cộng sản Liên đoàn?
a) 7-1929
đáp án b) 9-1929
c) 10-1929
d) 1-1930
Câu 30: Ban Thường vụ Trung ương Đảng đi ra Quyết nghị gật đầu đồng ý Đông Dương nằm trong sản liên đoàn là 1 trong những thành phần của Đảng Cộng sản nước Việt Nam nhập thời hạn nào?
a) 22-2-1930
b) 20-2-1930
đáp án c) 24-2-1930
d) 22-3-1930
Câu 31: Do đâu Nguyễn ái Quốc tiếp tục tập trung và mái ấm trì Hội nghị xây dựng Đảng đầu năm mới 1930?
a)    Được sự uỷ thác của Quốc tế Cộng sản
b)    Nhận được thông tư của Quốc tế Cộng sản
đáp án c)    Sự dữ thế chủ động của Nguyễn ái Quốc
d)    Các tổ chức triển khai nằm trong sản nội địa đề nghị

 

Câu 32: Đại biểu những tổ chức triển khai nằm trong sản nào là tiếp tục tham gia Hội nghị xây dựng Đảng đầu năm mới 1930?
a)    Đông Dương nằm trong sản Đảng, An Nam nằm trong sản Đảng và Đông Dương nằm trong sản liên đoàn
đáp án b)    Đông Dương nằm trong sản Đảng và An Nam nằm trong sản Đảng
c)    An Nam nằm trong sản Đảng và Đông Dương nằm trong sản liên đoàn
d)    Đông Dương nằm trong sản Đảng và Đông Dương nằm trong sản liên đoàn
Câu 33: Hội nghị xây dựng Đảng Cộng sản nước Việt Nam tiếp tục trải qua bao nhiêu văn kiện?
a.    3 văn kiện
b.    4 văn kiện
c.    5 văn kiện
đáp án d.    6 văn kiện
Câu 34: Hội nghị Hợp nhất xây dựng Đảng CSVN (3/2/1930) trải qua những văn khiếu nại nào là sau đây:
a.    Chánh cương vắn tắt
b.    Sách lược vắn tắt
c.    Điều lệ vắn tắt và Chương trình vắn tắt
đáp án d.    Cả A, B và C đáp án
Câu 35: Nội dung nào là tại đây nằm trong Cương lĩnh thứ nhất của Đảng?
a. Đánh ụp đế quốc mái ấm nghĩa Pháp và bọn phong loài kiến, thực hiện cùng nước Nam trọn vẹn song lập.
đáp án b. Tư sản dân quyền cách mệnh là thời kỳ dự bị nhằm thực hiện xã hội cách mệnh.
c. Chỉ sở hữu hóa giải giai cung cấp vô sản thì mới có thể hóa giải được dân tộc bản địa.
d. Đảng sở hữu vững vàng cách mệnh mới nhất trở nên công
Câu 36: Cương lĩnh thứ nhất của Đảng tiếp tục xác lập tiềm năng kế hoạch của cách mệnh nước Việt Nam là gì?
đáp án a.    Làm tư sản dân quyền cách mệnh và thổ địa cách mệnh nhằm tiếp cận xã hội nằm trong sản.
b.    Xây dựng một nước nước Việt Nam dân nhiều nước mạnh xã hội công bình, dân mái ấm và văn minh.
c.    Cách mạng tư sản dân quyền - phản đế và điền địa - lập tổ chức chính quyền của công nông vì như thế mẫu mã Xô viết lách, để tham gia bị ĐK tiếp cận cơ hội social mái ấm nghĩa.
d.    Cả a và b.
Câu 37: Sau Hội nghị xây dựng Đảng, Ban chấp hành Trung ương tạm thời của Đảng được xây dựng vì thế ai đứng đầu?
a)    Hà Huy Tập
b)    Trần Phú
c)    Lê Hồng Phong
đáp án d)    Trịnh Đình Cửu
Câu 38: Vào thời khắc nào là Nguyễn Ái Quốc gửi Quốc tế Cộng sản phiên bản Báo cáo về sự xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam?
a) ngày 8-2-1930
b) Ngày 10-2-1920
đáp án c) Ngày 18-2-1930
d) Ngày 28-2-1930
Câu 39: Văn khiếu nại nào là của Đảng đặt điều trách nhiệm kháng đế quốc lên sản phẩm đầu?
đáp án a)    Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt vì thế Hội nghị xây dựng Đảng thông qua
b)    Luận cương chủ yếu trị mon 10-1930 (Dự án cương lĩnh nhằm thảo luận nhập Đảng)
c)    Thư của Trung ương gửi cho những cung cấp đảng cỗ (12-1930)
d)    Nghị quyết Đại hội phiên loại nhất của Đảng (3-1935)
Câu 40: Trong những điểm sau, chứng minh điểm không giống nhau thân thích Cương lĩnh chủ yếu trị thứ nhất của Đảng và Luận cương chủ yếu trị mon 10-1930 là:
a)    Phương phía kế hoạch của cách mệnh.
đáp án b)    Chủ trương tập dượt hiệp lực lượng cơ hội mạng
c)    Vai trò chỉ dẫn cách mệnh.
d)    Phương pháp cách mệnh.
Câu 41: Văn khiếu nại nào là của Đảng nhấn mạnh vấn đề "vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mệnh tư sản dân quyền"?
a)    Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt.
b)    Chỉ thị xây dựng Hội phản đế liên minh (18-11-1930).
đáp án c)    Luận cương chủ yếu trị mon 10-1930
d)    Chung xung quanh yếu tố chiến sách mới nhất của Đảng (10-1936).
Câu 42: Lần thứ nhất quần chúng nước Việt Nam kỷ niệm ngày Quốc tế làm việc nhập năm nào?
đáp án a) 1930
b) 1931
c) 1936
d) 1938
Câu 43: Cao trào cách mệnh nước Việt Nam năm 1930 chính thức bị đế quốc Pháp đàn áp quyết liệt kể từ khi nào?
a)    Đầu năm 1930
đáp án b)    Cuối năm 1930
c)    Đầu năm 1931
d)    Cuối năm 1931
Câu 44: Tên của lực lượng vũ trang được xây dựng ở Nghệ Tĩnh nhập cao trào cách mệnh năm 1930 là gì?
a)    Du kích
b)    Tự vệ
đáp án c)    Tự vệ đỏ
d)    Tự vệ chiến đấu
Câu 45: Chính quyền Xô viết lách ở một số trong những vùng vùng quê Nghệ - Tĩnh được xây dựng trong tầm thời hạn nào?
a)    Đầu năm 1930
đáp án b)    Cuối năm 1930
c)    Đầu năm 1931
d)    Cuối năm 1931
Câu 46: tại sao đa số và tăng thêm ý nghĩa đưa ra quyết định sự bùng phát và cải cách và phát triển của cao trào cách mệnh nước Việt Nam năm 1930?
a)    Tác động xấu đi của cuộc rủi ro khủng hoảng kinh tế tài chính 1929-1933
b)    Chính sách xịn tía white của đế quốc Pháp
c)    Chính sách đẩy mạnh vơ vét tách bóc lột của đế quốc Pháp
đáp án d)    Sự chỉ dẫn của Đảng Cộng sản Việt Nam
 Câu 47: Luận cương Chính trị vì thế đồng chí Trần Phú khởi thảo Thành lập và hoạt động nhập thời hạn nào?
a. 2-1930
đáp án b. 10-1930
c. 9-1930
d. 8-1930
Câu 48: Hội nghị phiên loại nhất Ban chấp hành Trung ương 10/1930 vì thế ai mái ấm trì?
a.    Hồ Chí Minh
b.    Lê Duẩn
c.    Trường Chinh
đáp án d.    Trần Phú
Câu 49: Hội nghị Ban chấp hành TƯ mon 10 năm 1930 tiếp tục cử đi ra từng nào uỷ viên?
a.    4 uỷ viên
b.    5 uỷ viên
đáp án c.    6 uỷ viên
d.    7 uỷ viên
Câu 50: Ai là Tổng Tắc thư thứ nhất của Đảng?
a.    Hồ Chí Minh
b.    Trần Văn Cung
đáp án c.Trần Phú
d. Lê Hồng Phong

B. Đề ganh đua xem thêm những trường

  • Đề ganh đua Lịch sử Đảng NEU
  • Đề ganh đua Lịch sử Đảng HUST
  • Đề ganh đua Lịch sử Đảng HUCE
  • Đề ganh đua Lịch sử Đảng TMU

Hy vọng những vấn đề bên trên tiếp tục giúp cho bạn cầm dĩ nhiên con cái A môn học tập khó khăn nhằn này!! OTSV Team chúc chúng ta học tập tốt!