tổng hợp các dạng toán lớp 3 có đáp an

Bài tập luyện Toán với điều văn lớp 3

30 bài bác Toán với điều văn lớp 3 (Có đáp án)

30 bài bác Toán với điều văn lớp 3 bao hàm những dạng Toán với điều văn tinh lọc với đáp án và chỉ dẫn giải được VnDoc thuế tầm, tổ hợp hùn những em học viên đạt thêm tư liệu ôn luyện, những dạng bài bác tập luyện sẵn sàng kỹ năng cho những kì thi đua học tập kì, thi đua học viên xuất sắc đạt sản phẩm cao. Sau phía trên mời mọc những em tìm hiểu thêm và vận chuyển về bạn dạng rất đầy đủ cụ thể nhằm học tập chất lượng Toán lớp 3 rộng lớn.

Bạn đang xem: tổng hợp các dạng toán lớp 3 có đáp an

  • 130 bài bác Toán với điều văn ôn hè lớp 3
  • 300 bài bác Toán với điều văn cơ bạn dạng lớp 3

TUYỂN TẬP 30 BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP 3

CÓ HƯỚNG DẪN

Bài 1: Hai thùng với 58 lít dầu, nếu như thêm nữa thùng loại nhất 5 lít thì thùng loại nhất với số dầu kém cỏi thùng loại nhì gấp đôi. Hỏi từng thùng với từng nào lít dầu.

Hướng dẫn

Nếu thêm nữa thùng loại nhất 5 lít thì tổng số dầu với vô 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (l)

Coi số dầu vô thùng loại nhất khi sau là một trong những phần thì số dầu thùng loại nhì là 2 phần

Tổng số phần đều nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng loại nhì là: 63 : 3 x 2 = 42 (l)

Số dầu ở thùng loại nhất là: 58 – 42 = 16 (l)

Bài 2: An mua sắm 3 cây viết chì và 5 quyển vở không còn 21 ngàn, Hồng mua sắm 5 quyển vở và 5 cây viết chì không còn 25 ngàn đồng. Tính số chi phí một cây viết chì, một quyển vở?

Hướng dẫn

2 cây viết chì không còn số chi phí là: 25 – 21 = 4 (nghìn)

1 cây viết chì có mức giá là: 4 : 2 = 2 (nghìn)

1 cái cây viết có mức giá là: (21 – 3 x 2) : 5 = 3 (nghìn)

Bài 3. Một quầy tập luyện hóa với 9 thùng ly. Sau khi cung cấp chuồn 450 cái ly thì quầy ê còn sót lại 6 thùng ly. Hỏi trước lúc cung cấp quầy ê với từng nào cái cốc?

Hướng dẫn

Số thùng ly tiếp tục cung cấp chuồn là: 9 – 6 = 3 thùng

1 thùng với số ly là: 450 : 3 = 150 (cái)

Trước khi cung cấp thùng với số ly là: 150 x 9 = 1350 (cái)

Bài 4. Để sẵn sàng cho 1 hội nghị người tao ê kê 9 mặt hàng ghế đầy đủ điểm cho tới 81 người ngồi. Trên thực tiễn với cho tới 108 người cho tới dự họp. Hỏi cần kê thêm thắt bao nhiêu mặt hàng ghế nữa mới nhất đầy đủ chỗ?

Hướng dẫn

Mỗi mặt hàng ghế với số điểm là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số hốc ghế cần kê them là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 5. Ngày loại nhất bán tốt 2358kg gạo, ngày loại nhì bán tốt bộp chộp 3 lượt ngày loại nhất. Cà nhì ngày bán tốt số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Ngày loại nhì bán tốt số gạo là: 2358 x 3 = 7074 (kg)

Cả nhì ngày bán tốt số gạo là: 7074 + 2358 = 9432 (kg)

Bài 6. Một cái cầu nhiều năm 100m bao gồm với 5 nhịp. Trong số đó 4 nhịp nhiều năm đều nhau còn nhịp ở chính giữa thì dài thêm hơn từng nhịp ê 10m. Tính nhịp chủ yếu giữa?

Hướng dẫn

4 nhịp còn sót lại từng nhịp nhiều năm số mét là: (100 – 10) : 5 = 18 (m)

Nhịp ở chính giữa nhiều năm là: 18 + 10 = 28 (m)

Bài 7. 7 bao xi-măng nặng trĩu 350kg. Mỗi vỏ bao nặng trĩu 200g. 5 bao xi-măng như vậy với lượng xi-măng là từng nào kilôgam?

Hướng dẫn

Đổi: 350kg = 350000g

Mỗi bao xi-măng với lượng xi-măng là: 350000 : 7 - 200 = 49800 (g)

5 bao xi-măng như vậy chứa chấp kl xi-măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 8. Một vườn cây ăn trái khoáy với 5 mặt hàng cây hồng xiêm, từng mặt hàng 12 cây và với 9 mặt hàng cây táo, từng mặt hàng 18 cây. Hỏi vườn cây ăn trái khoáy ê với toàn bộ từng nào cây?

Hướng dẫn:

Số cây hồng xiêm vô vườn là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây táo là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây ăn trái khoáy với toàn bộ số kilomet là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 9. Có 360 cuốn sách xếp đều vô 2 tủ, từng tủ với 3 ngăn. lõi rằng từng ngăn với số sách như nhau. Số sách ở từng ngăn với là từng nào quyển?

Hướng dẫn:

Số ngăn sách với là: 2 x 3 = 6 ngăn

Số sách ở từng ngăn là: 360 : 6 = 60 quyển

Bài 10. Trong sảnh với 16 con cái ngan, số vịt nhiều gấp hai số ngan và thấp hơn số gà là 6 con cái.

Hỏi bên trên sảnh với toàn bộ từng nào gà, vịt, ngan?

Hướng dẫn:

Số vịt bên trên sảnh là: 16 x 2 = 32 (con)

Số gà bên trên sảnh là: 32 + 6 = 38 (con)

Tổng số ngan, gà, vịt bên trên sảnh là: 16 + 32 + 38 = 86 con

Bài 11. Trong một cuộc thi đua thực hiện hoa, chúng ta Hồng thực hiện được 25 nhành hoa. Như vậy Hồng thực hiện thấp hơn Mai 5 bông và chỉ vày 50% số hoa của Tỳ. Hỏi tía chúng ta thực hiện được từng nào nhành hoa vớ cả?

Hướng dẫn:

Bạn Mai thực hiện được số hoa là: 25 + 5 = 30 bông

Bạn Tỳ thực hiện được số hoa là: 25 x 2 = 50 bông

Cả tía chúng ta thực hiện được số hoa là: 25 + 30 + 50 = 105 bông

Bài 12. Cứ nhì chúng ta đấu cùng nhau thì được một ván cờ. Hỏi với tứ chúng ta đấu cùng nhau thì được bao nhiêu ván cờ (mỗi chúng ta đều đấu với cùng 1 chúng ta khác)?

Hướng dẫn:

Số ván cờ là; 4 x 3 : 2 = 6 (ván)

Bài 13. Mẹ đưa ra chợ cung cấp 25 trái khoáy cam và 75 trái khoáy quýt. Buổi sáng sủa u tiếp tục cung cấp được1/5 số cam và quýt, còn sót lại số cam và số quýt u nhằm chiều cung cấp nốt. Hỏi buổi sáng sớm u tiếp tục bán tốt tổng số từng nào trái khoáy cam và quýt?

Hướng dẫn:

Tổng số cam và quýt u đưa ra chợ là: 25 + 75 = 100 quả

Tổng số cam và quýt u tiếp tục cung cấp buổi sáng sớm là: 100 : 5 = trăng tròn quả

Bài 14. Một thùng đựng chan chứa dầu hỏa thì nặng trĩu 32 kilogam. Nếu thùng đựng 50% số dầu hỏa ê thì nặng trĩu 17kg. Hỏi khi thùng ko đựng dầu thì nặng trĩu từng nào ki-lô-gam?

Hướng dẫn:

1 nửa số dầu nặng trĩu số kilogam là: 32 – 17 = 15 (kg)

Khi ko đựng dầu thùng nặng trĩu số kilogam là: 32 – 15 x 2 = 2 (kg)

Bài 15. Có 234kg đàng chia đều cả hai bên vô 6 túi. 8 túi như thế với số đàng là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Mỗi túi chứa chấp số klg đàng là: 234 : 6 = 39 (kg)

8 túi như thế chứa chấp số đàng là: 39 x 8 = 312 (kg)

Bài 16. Ngày loại nhất bán tốt 2358kg gạo, ngày loại nhì bán tốt bộp chộp 3 lượt ngày loại nhất. Cả nhì ngày bán tốt số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Ngày loại nhì bán tốt số gạo là: 2358 x 3 = 7074 kg

Cả nhì ngày bán tốt số gạo là: 7074 + 2358 = 9432kg

Bài 17: Có 45 thắc mắc vô cuộc thi đua khoa học tập.Mỗi câu vấn đáp đích thị được 4 điểm,vấn đáp sai bị trừ 2 điểm. Tất cả những thắc mắc đều được vấn đáp.Hỏi nếu như Henry vấn đáp được 150 điểm thì chúng ta ấy tiếp tục vấn đáp đích thị bao nhiêu câu hỏi?

Hướng dẫn:

Sử dụng cách thức fake thiết tạm:

Xem thêm: cảm ứng từ là gì

Giả sử Henry vấn đáp đích thị cả 45 thắc mắc.

Lúc ê tổng điểm của doanh nghiệp Henry là:

4 x 45 = 180 (điểm)

Tổng điểm được tăng thêm là:

180 - 150 = 30 (điểm)

Sở dĩ số điểm tăng thêm là vì thế tao tiếp tục cho tới Henry vấn đáp đích thị không còn 45 câu.

1 câu chính xác 1 câu sai số điểm là:

4 + 2 = 6 (điểm)

Số câu Henry vấn đáp sai là:

30 : 6 = 5 (câu)

Số câu Henry vấn đáp đích thị là:

45 - 5 = 40 (câu)

Đáp số: 40 câu.

Bài 18. Một hình chữ nhật với diện tích S là 180 centimet, nếu như tăng chiều nhiều năm 2 centimet thi đua chu vi tăng 28 centimet. Tính chu vi hình chữ nhật thuở đầu.

Hướng dẫn:

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 28 : 2 - 2 = 12 (cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là: 180 : 12 = 15 (cm)

Chu vi hình chữ nhật thuở đầu là: (12 + 15) x 2 = 54 (cm)

Đáp số: 54cm.

Bài 19. Ba rổ với số cam đều nhau. Nếu cung cấp 60 trái khoáy ở rổ loại nhất, cung cấp 45 trái khoáy ở rổ thứ hai và 75 trái khoáy ở rổ loại 3 thì số cam còn sót lại nhiều hơn thế nữa số cam tiếp tục cung cấp là 30 trái khoáy. Hỏi khi đầu từng rổ với từng nào quả?

Hướng dẫn:

Tổng số cam tiếp tục cung cấp là:

60 + 45 + 75 = 180 quả

Số cam còn sót lại là:

180 + 30 = 210 quả

Tổng số cam vô 3 rổ thuở đầu là:

180 + 210 = 390 quả

Mỗi rổ cảm thuở đầu với số trái khoáy là:

390 : 3 = 130 quả

Đáp số: 130 quả

Bài 20: Có 5 thùng kẹo, từng thùng với 6 vỏ hộp kẹo, từng vỏ hộp với 32 viên kẹo. Hỏi với toàn bộ từng nào viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng kẹo với số viên kẹo là: 32 x 6 = 192 (viên)

Tất cả với số viên kẹo là: 192 x 5 = 960 (viên)

Bài 21: Có 8 chúng ta nhỏ chuồn mua sắm bi, từng bạn oder 3 bi xanh lơ và 4 bi đỏ hỏn. Hỏi 8 bạn oder toàn bộ từng nào viên bi?

Hướng dẫn:

Mỗi bạn oder số bi là: 3 + 4 = 7 viên

8 bạn oder toàn bộ số bi là: 8 x 7 = 56 viên

Bài 22: Có 5 thùng kẹo như nhau chứa chấp tổng số 720 viên kẹo, từng thùng kẹo với 6 gói. Hỏi từng gói chứa chấp từng nào viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng chứa chấp số viên kẹo là: 720 : 5 = 144 viên

Mỗi gói kẹo chứa chấp số viên kẹo là: 144 : 6 = 24 viên

Bài 23: Hai ngăn sách với tổng số 84 quyển. Nếu lấy 4 cuốn sách của ngăn loại nhất đem sang trọng ngăn loại nhì thì số cuốn sách của nhì ngăn đều nhau. Hỏi thực sự từng ngăn với từng nào quyển sách?

Hướng dẫn:

Ngăn loại nhất rộng lớn ngăn loại nhì số sách là: 4 x 2 = 8 quyển

Số sách ngăn loại nhất là: (84 + 8) : 2 = 46 quyển

Số sách ngăn loại nhì là: 46 – 8 = 38 quyển

Bài 24: Có một đơn vị chức năng quân, khi giao hội nếu như xếp từng mặt hàng 64 người thì xếp được 10 mặt hàng. Hỏi ham muốn xếp trở thành 8 mặt hàng thì từng mặt hàng với từng nào người?

Hướng dẫn:

Tổng số người của đơn vị chức năng là: 64 x 10 = 640 người

Nếu xếp trở thành 8 mặt hàng thì từng mặt hàng với số người là: 640 : 8 = 80 người

Bài 25: Có một trong những bi tạo thành 8 túi, từng túi được 14 viên bi. Hỏi ham muốn phân chia số bi ê trở thành từng túi 4 bi thì phân chia được từng nào túi?

Hướng dẫn:

Tổng số bi là: 8 x 14 = 72 viên

Số túi từng túi với 4 viên phân chia được là: 72 : 4 = 18 viên

Bài 26: Một đoàn khác nước ngoài với 26 người đón tắc xi, từng xe cộ tắc xi chở được 4 người (kể cả lái xe). Hỏi đoàn khác nước ngoài cần đón toàn bộ từng nào cái tắc xi?

Hướng dẫn:

Không tính tài xế thì từng xe cộ chở được số người là: 4 – 1 = 3 người

26 người ngồi được: 26 : 3 = 8 xe cộ dư 2 người

2 người cũng cần phải 1 xe cộ.

Vậy số xe cộ tắc xi cần đón là: 8 + 1 = 9 xe

Bài 27: An với một trong những viên kẹo tạo thành 8 túi. Nếu lấy chuồn 17 viên kẹo thì số kẹo còn sót lại được chia đều cả hai bên trở thành 7 túi, từng túi thấp hơn khi đầu 1 viên kẹo. Hỏi An với toàn bộ từng nào viên kẹo.

Hướng dẫn:

1 túi với số viên kẹo là: 17 - 7 = 10 viên

Số kẹo An với là: 10 x 8 = 80 viên

Bài 28: Dũng với 16 viên bi, Toàn với số bi bộp chộp 5 lượt số bi của Dũng. Hỏi cả nhì chúng ta với toàn bộ từng nào viên bi.

Hướng dẫn:

Toàn với số bi là: 16 x 5 = 80 viên bi

Cả nhì chúng ta với số bi là: 80 + 16 = 96 viên bi

Bài 29: Một cửa hàng ngày loại nhất bán tốt 36 kilogam đàng, ngày loại nhì bán tốt số đàng sụt giảm 3 lượt đối với ngày loại nhất. Hỏi ngày loại nhì cung cấp thấp hơn ngày loại nhất từng nào ki lô gam đường?

Hướng dẫn:

Ngày loại nhì bán tốt số đàng là: 36 : 3 = 12 kg

Ngày loại nhì cung cấp thấp hơn ngày loại nhất số klg đàng là: 36 – 12 = 24kg

Bài 30: Có tía thùng dầu, thùng loại nhất chứa chấp 16 lít, thùng loại nhì chứa chấp bộp chộp 3 lượt thùng loại nhất, thùng loại tía chứa chấp kém cỏi thùng loại nhì gấp đôi. Hỏi thùng loại tía chứa chấp từng nào lít dầu?

Hướng dẫn:

Thùng loại nhì chứa chấp số dầu là: 16 x 3 = 48l

Xem thêm: tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng

Thùng loại tía chứa chấp số dầu là: 48 : 2 = 24l

....................................

Như vậy, VnDoc.com tiếp tục gửi cho tới chúng ta 30 bài bác Toán với điều văn lớp 3 (Có đáp án). Dường như, những em học viên rất có thể tìm hiểu thêm môn Toán lớp 3 nâng lên và bài bác tập luyện môn Toán lớp 3 rất đầy đủ không giống, nhằm học tập chất lượng môn Toán rộng lớn và sẵn sàng cho những bài bác thi đua đạt sản phẩm cao.