tính đa dạng về loài của quần xã là

Câu hỏi:

02/03/2023 721

Bạn đang xem: tính đa dạng về loài của quần xã là

A. Mức chừng đa dạng và phong phú về con số loại nhập quần xã và con số thành viên của từng loài      

Đáp án chủ yếu xác

B. Mật chừng thành viên của từng loại nhập quần xã

C. Tỉ lệ % số vị trí phát hiện một loại nhập tổng số vị trí quan tiền sát       

D. Số loại vào vai trò cần thiết nhập quần xã

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Tính phong phú và đa dạng về loại của quần xã là: Mức chừng đa dạng và phong phú về con số loại nhập quần xã và con số thành viên của từng loài.

Chọn A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quá trình tiến bộ hoá nhỏ kết cổ động khi

A. Quần thể mới mẻ xuất hiện.                          

B. Chi mới mẻ xuất hiện 

C. Loài mới mẻ xuất hiện                                   

D. Họ mới mẻ xuất hiện.

Câu 2:

Khí quyển nguyên vẹn thuỷ không tồn tại (hoặc sở hữu đặc biệt ít) chất

A. H2                           

B. O2                         

C. N2                          

D. NH3

Câu 3:

Trình tự động những tiến trình của tiến bộ hoá:

A. Tiến hoá hoá học tập – tiến bộ hoá chi phí sinh học- tiến bộ hoá sinh học       

Xem thêm: hình thức phân bố cá thể đồng đều trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì

B. Tiến hoá hoá học tập – tiến bộ hoá sinh học- tiến bộ hoá chi phí sinh học       

C. Tiến hoá chi phí sinh học- tiến bộ hoá hoá học tập – tiến bộ hoá sinh học       

D. Tiến hoá hoá học tập – tiến bộ hoá chi phí sinh học

Câu 4:

Thí nghiệm của Milơ và Urây chứng tỏ điều gì?

A. Sự sinh sống bên trên trái ngược khu đất sở hữu xuất xứ kể từ vũ trụ                               

B. Axit nuclêic được tạo hình kể từ những nuclêôtit                             

C. Chất cơ học tạo hình kể từ hóa học vô cơ       

D. Chất vô sinh được tạo hình kể từ những thành phần sở hữu bên trên mặt phẳng trái ngược đất

Câu 5:

Hiện tượng con số thành viên của quần thể bị trì trệ tại mức chắc chắn vị mối liên hệ sinh thái xanh nhập quần xã gọi là:

A. cân vị sinh học  

B. cân vị quần thể  

C. khống chế sinh học 

D. giới hạn sinh thái

Câu 6:

Sự tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh trong số những thành viên nhập quần thể loại vật hoàn toàn có thể dẫn tới:

A. Giảm độ dài rộng quần thể xuống bên dưới nút tối thiểu.                  

B. Tăng độ dài rộng quần thể cho tới nút tối đa.  

C. Duy trì con số thành viên nhập quần thể tại mức chừng phù hợp.          

Xem thêm: bảo kính cảnh giới bài 43

D. Tiêu khử cho nhau trong số những thành viên nhập quần thể, thực hiện mang lại quần thể bị khử vong.