tiếng anh lớp 5 unit 8 lesson 2


What are you reading, Quan? quý khách hàng đang được hiểu gì vậy Quân? Aladdin and the Magic Lamp. A-la-đin và cây đèn thần.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 8 lesson 2

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

a) What are you reading, Quan? - Aladdin and the Magic Lamp.

(Bạn đang được hiểu gì vậy Quân?  A-la-đin và cây đèn thần.)

b) Who's the main character? - A boy... Aladdin.

(Ai là hero chính? Một cậu bé nhỏ ... Aladdin.)

c) What's he like? - I think he's generous.

(Cậu ấy như vậy nào? Tôi nghĩ về cậu ấy phóng khoáng.)

d) May I borrow the book? - Yes. You can have it when I finish it.

(Có thể cho tới tôi mượn cuốn sách không? Vâng. Bạn rất có thể sở hữu nó Lúc tôi hoàn thiện.)

Quảng cáo

Câu 2

2. Point and say.

(Chỉ và phát biểu.)

Lời giải chi tiết:

a)  What's An Tiem like? - He's hard-working.

(An Tiêm như vậy nào? Anh ấy siêng năng.)

b)  What's Snow White like? - She's kind.

(Bạch Tuyết như vậy nào? Cô ấy chất lượng bụng.)

c)  What's The Fox like? - It's clever.

(Con cáo như vậy nào? Nó mưu trí.)

d)  What's Tam like? - She's gentle.

(Tấm như vậy nào? Cô ấy dịu dàng êm ả.)

Câu 3

3. Let's talk.

(Chúng tớ nằm trong phát biểu.)

Hỏi và vấn đáp nhừng thắc mắc về quyển sách/truyện chúng ta yêu thương quí.

Do you lượt thích fairy tales/comic books/short stories?

(Bạn sở hữu quí những truyện cổ tích/truyện tranh/truyện ngắn ngủi không?)

Yes,.../No... (Có.../Không...)

What book/story are you reading?

(Quyển sách/truyện chúng ta đang được hiểu là gì?)

I'm reading...                   

(Tôi đang được hiểu...)                          

What's the main character like?

(Nhân vật chủ yếu thế nào?)

He's/She's... (Anh/cô ấy...)

Do you lượt thích him/her?

(Bạn sở hữu quí anh/cô ấy không?)

Yes,... /No ... (Có.../Không...)

Câu 4

4. Listen and write one word in each blank.

(Nghe và viết lách một kể từ vào cụ thể từng khoảng chừng rỗng.)

Phương pháp giải:

Audio script:

1. Linda: What are you reading, Hoa?

Hoa: A fairy tale. The story of Tam and Cam.

Linda: Are Tam and Cam the main characters?

Hoa: Yes, they are.

Linda: What's Tam like?

Hoa: She's kind.

2. Linda: What's your favourite book, Phong?

Phong: It's Doraemon.

Linda: What's Doraemon like?

Phong: He's clever.

3. Linda: Do you lượt thích fairy tales, Mai?

Mai: Yes, I tự. I'm reading Snow White and the Seven Dwarfs now.

Linda: What are the dwarfs like?

Mai: They're short and hard-working.

4. Linda: What are you reading, Tony?

Tony: The story of Mai An Tiem. I lượt thích it very much.

Linda: Why tự you lượt thích it?

Tony: Because the main character, An Tiem, is a clever and generous man.

Tạm dịch:

1. Linda: Bạn đang được hiểu gì thế, Hoa?

Hoa: Một truyện cổ tích, truyện Tấm Cám.

Xem thêm: dđề thi học sinh giỏi toán 8

Linda: Tấm và Cám là hero chủ yếu à?

Hoa: Ừ, đích thị thế.

Linda: Tấm sở hữu tính cơ hội như vậy nào?

Hoa: Cô ấy hiền lành lành lặn.

2. Linda: Truyện yêu thương quí của người sử dụng là gì, Phong?

Phong: Truyện Đô-rê-mon.

Linda: Đô-rê-mon sở hữu tính cơ hội như vậy nào?

Phong: Cậu ấy đặc biệt tài quy tắc.

3. Linda: Cậu sở hữu quí truyện cổ tích ko, Mai?

Mai: Có. Mình đang được hiểu truyện Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn giờ đây.

Linda: Những chú lùn như vậy nào?

Mai: Họ lùn và siêng năng.

4. Linda: Bạn đang được hiểu gì thế, Tony?

Tony: Truyện Mai An Tiêm. Mình đặc biệt quí truyện này.

Linda: Bạn đang được hiểu gì thế, Tony?

Tony: Bởi vì thế hero chủ yếu, An Tiêm, là kẻ đặc biệt mưu trí và rộng lớn lượng.

Lời giải chi tiết:

1. kind

2. clever

3. hard-working

4. generous

1. What’s Tam in The Story of Tam and Cam like? She’s kind.

(Tấm nhập truyện Tấm và Cám thế nào? Cô ấy chất lượng bụng.)

2. What’s Doraemon like? He’s clever.

(Doraemon thế nào? Cậu ấy mưu trí.)

3. What are the Seven Dwarfs like? They’re short and hard-working

(Bảy chú lùn thế nào? Họ siêng năng và chất lượng bụng.)

4. What’s An Tiem like? He’s clever and generous.

(An Tiêm thế nào? Cậu ấy mưu trí và phóng khoáng.)

Câu 5

5. Number the sentences in the correct order.

(Điền số nhập những câu theo đuổi trật tự đích thị.)

Lời giải chi tiết:

1. Minh's my classmate.

(Minh là chúng ta nằm trong lớp của tôi.)

2. She likes reading fairy tales in her không tính tiền time.

(Cô ấy quí hiểu truyện cổ tích nhập thời hạn rảnh.)

3. Her favourite fairy tale is The story of Tam and Cam.

(Truyện cổ tích yêu thương quí của cô ấy ấy là Câu chuyện Tấm và Cám.)

4. It's a Vietnamese story about two girls.

(Nó là một trong những truyện của những người Việt về nhì cô nàng.)

5. Their names are Tam and Cam.

(Tên của mình là Tấm và Cám.)

Câu 6

6. Let's sing.

(Chúng tớ nằm trong hát.)

Snow White and Aladdin (Bạch Tuyết và A-la-đin)

There's a girl who's so sánh gentle, (Có một cô nàng đặc biệt dịu dàng êm ả,)

So gentle and so sánh kind. (Rất dịu dàng êm ả và rất hay bụng.)

Snow White is her name. (Bạch Tuyết là tên gọi của cô ấy ấy.)

Yes, Snow White is her name. (Vâng, Bạch Tuyết là tên gọi của cô ấy ấy.)

There's a boy who's so sánh clever, (Có một chàng trai rât mưu trí,)

So clever and so sánh bright. (Rất mưu trí và đặc biệt mưu trí.)

Aladdin is his name. (A-la-đin là tên gọi của cậu ấy.)

Yes, Aladdin is his name. (Vâng, A-la-đin là tên gọi của cậu ấy.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 


Bình luận

Chia sẻ

  • Lesson 3 Unit 8 trang 56, 57 SGK giờ Anh 5 mới mẻ

    Tom quí hiểu. Vào những ngày Chủ nhật, cậu ấy thông thường ở trong nhà và hiểu nhiều chuyện tranh. Cậu ấy quí Thám tử Conan thật nhiều.

  • Lesson 1 Unit 8 trang 52, 53 SGK giờ Anh 5 mới mẻ

    Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về sách/truyện chúng ta đang được hiểu. Do you read books in your không tính tiền time?

  • Ngữ pháp Unit 8 SGK giờ Anh lớp 5 mới mẻ
  • Luyện luyện kể từ vựng Unit 8 Tiếng Anh 5 mới mẻ
  • Vocabulary - Từ vựng - Unit 8 SGK Tiếng Anh 5 mới mẻ

>> Xem thêm

Xem thêm: cách tính chu vi hình tam giác

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.