sự tiêu hóa thức ăn ở thú ăn thịt như thế nào

Câu hỏi:

17/09/2020 24,583

Bạn đang xem: sự tiêu hóa thức ăn ở thú ăn thịt như thế nào

C. Tiêu hoá hoá học tập và cơ học

Đáp án chủ yếu xác

D. Tiêu hoá hoá học tập và nhờ vi loại vật nằm trong sinh

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án là C

Thú ăn thịt xài hoá chất hóa học và cơ tri thức ăn

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý này sau đây ko chính với kết cấu của ống xài hoá ở người?

A. Trong ống xài hoá của người dân có ruột non

B. Trong ống xài hoá của người dân có thực quản

C. Trong ống xài hoá của người dân có dạ dày

D. Trong ống xài hoá của người dân có diều

Câu 2:

Ý này sau đây ko chính với ưu thế của ống xài hoá đối với túi xài hoá?

A. Dịch xài hoá không biến thành hoà loãng

B. Dịch xài hoá được hoà loãng

C. Ống xài hoá được phân hoá trở nên những thành phần không giống nhau tạo nên cho việc chuyên nghiệp hoá về chức năng

D. Có sự phối kết hợp thân thuộc xài hoá hoá học tập và cơ học

Câu 3:

Ý này sau đây ko chính với việc xài hoá đồ ăn trong những thành phần của ống xài hoá ở người?

A. Ở đại tràng đem xài hoá cơ học tập và hoá học

B. Ở bao tử đem xài hoá cơ học tập và hoá học

C. Ở mồm đem xài hoá cơ học tập và hoá học

D. Ở ruột non đem xài hoá cơ học tập và hoá học

Xem thêm: bài thơ về tiểu đội xe không kính lớp 4

Câu 4:

Đặc điểm này sau đây không tồn tại ở thú ăn cỏ?

A. Dạ dày 1 hoặc 4 ngăn

B. Ruột dài

C. Manh tràng vạc triển

D. Ruột ngắn

Câu 5:

Khi thưa về việc hấp thụ đồ ăn trong những thành phần của ống hấp thụ ở người, tuyên bố này sau đó là sai?

A. Ở đại tràng đem hấp thụ chất hóa học và hấp thụ cơ học

B. Tiêu hóa chất hóa học ở ruột non cần thiết rộng lớn dạ dày

C. Ở mồm đem enzim amilaza phân giải tinh ma bột

D. Ở bao tử chỉ chứa chấp enzim pepsin

Câu 6:

Sự xài hoá đồ ăn ở thú ăn cỏ như vậy nào?

A. Tiêu hoá hoá và cơ học

B. Tiêu hoá hoá, cơ học tập và nhờ vi loại vật nằm trong sinh

C. Chỉ xài hoá cơ học

D. Chỉ xài hoá hoá học

Câu 7:

Những điểm tương đương nhau nhập xài hoá ở thú ăn thịt  và thú ăn thực vật là?

A. Đều xài hoá nước ngoài bào ra mắt nhập ống xài hoá

B. Cấu tạo nên Ruột non và Manh tràng

C. Đều bao gồm 2 quy trình vươn lên là đổi: cơ học tập và hoá học

Xem thêm: why don't you put a better lock on the door

D. Cả A và C