tìm m để 3 đường thẳng đồng quy

Dạ thoyy anh chị ko cần thiết tương hỗ đouu á, em đăng khuyết điểm bài bác ý ạ, nếu như sở hữu phiền thì anh chị mang lại em van nài lỗi ạ.^^

Bạn đang xem: tìm m để 3 đường thẳng đồng quy

Trong mặt mũi phẳng phiu tọa phỏng Oxy cho những đường thẳng liền mạch [imath](d_1): -2x+5y-8=0; (d_2): x+2y-5=0; (d_3): (m^2-1)x+3y-5-2m=0[/imath]

Xác tấp tểnh m nhằm tía đường thẳng liền mạch bên trên phân biệt đồng quy?

Dạ em cảm ơn ạ.^^

KhanhHuyen2006Chị vẫn giải ở phía trên mang lại chúng ta ko biết nha
____________
Gọi A(x,y) là giao phó điểm của [imath]d_1[/imath] và [imath]d_2[/imath]

[imath]\Rightarrow \left\{\begin{matrix} -2x+5y-8=0\\x+2y-5=0\end{matrix}\right.\Rightarrow A(1,2)[/imath]

Xem thêm: công thức tính thể tích hình chóp

Để 3 đàng đồng quy thì [imath]A\in d_3[/imath]

[imath]\Rightarrow m^2-1+6-5-2m=0[/imath]

[imath]\Rightarrow m^2-2m=0\Rightarrow m=0[/imath] hoặc [imath]m=2[/imath]

Xét [imath]m=0\Rightarrow d_3: -x+3y-5=0[/imath]

Xem thêm: truyện gió ấm không bằng anh thâm tình

[imath]d_3\ne d_1, d_2[/imath] (thỏa)

Xét [imath]m=2\Rightarrow d_3: x+y-3=0[/imath]

[imath]d_3\ne d_1, d_2[/imath] (thỏa)
Ngoài rời khỏi, em coi thêm thắt bên trên Hàm số bậc nhất