skills 2 unit 9 lớp 8

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: skills 2 unit 9 lớp 8

Video chỉ dẫn giải

1. Listen to tướng the news report and correct the following statements. 

(Nghe report thông tin và sửa những câu sau.)

1. A typhoon hit Nghe An Province early this morning.

(Một cơn lốc vẫn đổ xô vô tỉnh Nghệ An vô sáng sủa sớm ni.)

2. Only a few people were seriously injured in the storm.

(Chỉ sở hữu một trong những người bị thương nặng nề vô cơn lốc.)

3. There wasn't any damage to tướng property in Cua Lo, a coastal town in Nghe An.

(Không sở hữu thiệt sợ hãi về gia tài bên trên Cửa Lò, một thị xã ven bờ biển của Nghệ An.)

4. The storm had not weakened when rescue workers arrived in the area.

(Cơn bão dường như không giảm sút Lúc những nhân viên cấp dưới cứu hộ cứu nạn cho tới điểm.)

5. According to tướng the weather bureau, the area will be rain-free over the next few days.

(Theo cơ sở khí hậu, điểm này tiếp tục không tồn tại mưa vô vài ba ngày cho tới.)

Phương pháp giải:

Audio script:

Nghe An Province was badly affected again when a typhoon hit the area last night. The storm began at around 11 p.m and raged thoughout the night. Dozens of people were seriously injured and hundreds of others were left homeless. The severe winds caused extensive damage to tướng property, including homes and businesses, particularly in Cua Lo, a coastal town in Nghe An. The storm had already weakened by the time emergency workers arrived in the area. Rescue operations have started and many people trapped in collapsed or damaged buildings have been freed. Workers are now clearing up the debris left behind by the severe storm. The government has already sent rescue equipment to tướng Nghe An, as well as food and medical supplies. People left homeless have been taken to tướng safe areas, where temporary accommodation will be built to tướng house them. The weather bureau has issued flood warning for Nghe An and nearby provinces as heavy rain is expected to tướng continue over the next few days.

Dịch bài xích nghe:

Tỉnh Nghệ An bị tác động nặng nề quay về Lúc một cơn lốc tiến công vô điểm tối qua chuyện. Cơn bão chính thức vào tầm 11 giờ tối và hoành hành xuyên suốt tối. Hàng chục con người bị thương nặng nề và hàng nghìn người không giống bị tổn thất ngôi nhà cửa ngõ. Những cơn bão táp mạnh làm nên thiệt sợ hãi rộng lớn mang lại gia tài, bao hàm chúng ta cửa ngõ và công ty, nhất là ở Cửa Lò, một thị xã ven bờ biển ở Nghệ An. Cơn bão vẫn yếu hèn lên đường Lúc team cứu hộ cứu nạn cho tới điểm này. Các hoạt động và sinh hoạt cứu hộ cứu nạn vẫn chính thức và nhiều người bị vướng kẹt trong số tòa ngôi nhà bị sập hoặc hỏng hư đã và đang được cứu giúp bay. Công nhân hiện tại đang lau chùi và vệ sinh những miếng vụn sót lại kể từ cơn lốc kinh hoàng. nhà nước vẫn gửi khí giới cứu hộ cứu nạn cho tới Nghệ An, tương tự thức ăn và vật tư hắn tế. Những người bị tổn thất ngôi nhà cửa ngõ đã và đang được mang tới những điểm tin cậy, điểm những điểm tạm thời trú ẩn sẽ tiến hành thiết kế. Cục khí hậu vẫn phát hành chú ý lũ lụt mang lại Nghệ An và những tỉnh phụ cận Lúc mưa rộng lớn dự loài kiến tiếp tục kế tiếp vô vài ba ngày cho tới.

Lời giải chi tiết:

Phần in đậm là phần được sửa lại

1. A typhoon hit Nghe An Province last night.

(Một cơn lốc nhiệt đới gió mùa tiến công vô Nghệ An tối qua chuyện.)

2. Dozens of people were seriously injured in the storm.

(Hàng tá người bị thương nặng nề vô cơn lốc.)

3. There was extensive damage to property in Cua Lo, a coastal town in Nghe An.

(Có thiệt sợ hãi rộng lớn về gia tài ở Cửa Lò, một thị xã ven bờ biển ở Nghệ An.)

4. The storm had already weakened when rescue workers arrived in the area.

(Cơn bão vẫn yếu hèn lên đường Lúc team cứu hộ cứu nạn cho tới điểm.)

5. According to tướng the weather bureau, heavy rain will continue over the next few days. 

(Theo trung tâm dự đoán khí tượng thủy văn, mưa rộng lớn tiếp tục kế tiếp vô vài ba ngày cho tới.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen again and complete the data chart.

(Nghe đợt tiếp nhữa và hoàn thành xong bảng vấn đề.) 

Type of natural disaster

Typhoon

What is this disaster?

A powerful storm with severe (1) _______ and heavy rain.

When and where did the disaster occur?

- At about 11 p.m

- In Nghe An Province

What are the effects of this disaster?

- Dozens of people were seriously injured.

- Hundreds of others became (2) _______.

- Extensive (3) _______ was caused to tướng property, including homes and businesses.

- Heavy rain is expected to tướng continue and (4) _______ warnings have been issued.

What has been done to tướng help the victims of the disaster?

- Rescue workers have freed people trapped in collapsed or damaged homes.

- Rescue workers are clearing up the (5) _______.

- Rescue equipment, as well as food and medical supplies have already been sent there.

- People left homeless have been taken to tướng safe areas.

- Temporary (6) _______ will be built to tướng house them.

Lời giải chi tiết:

1. winds

2. homeless

3. damage

4. flood

5. debris

6. accommodation

Type of natural disaster

(Loại thiên tai)

Typhoon (Bão sức nóng đới)

What is this disaster?

(Thiên tai này là gì?)

A powerful storm with severe (1) winds  and heavy rain.

(Một cơn lốc kinh khủng với bão táp mạnh và mưa rộng lớn.)

When and where did the disaster occur?

(Thiên tai này xẩy ra lúc nào và ở đâu?)

- At about 11 p.m (Khoảng 11 giờ tối)

- In Nghe An Province (Ở tỉnh Nghệ An)

What are the effects of this disaster?

(Những tác động của thiên tai này là gì?)

- Dozens of people were seriously injured.

(Hàng tá người đã biết thành thương nặng nề.)

- Hundreds of others became (2) homeless.

(Hàng trăm con người không giống phát triển thành người vô gia cư.)

Xem thêm: hạnh phúc một tang gia

- Extensive (3) damage  was caused to tướng property, including homes and businesses.

(Thiệt sợ hãi nguy hiểm với gia tài, bao hàm ngôi nhà cửa ngõ và gia tài.)

- Heavy rain is expected to tướng continue and (4) flood warnings have been issued.

(Mưa nặng nề phân tử được nghĩ rằng tiếp nối và chú ý lũ lụt đã và đang được thể hiện.)

What has been done to tướng help the victims of the disaster?

(Điều gì đã và đang được thực hiện sẽ giúp đỡ nâng những nàn nhân của thảm họa?)

- Rescue workers have freed people trapped in collapsed or damaged homes.

(Những nhân viên cấp dưới cứu hộ cứu nạn vẫn cứu giúp được những người dân bị kẹt trong mỗi mái ấm sập nhừ và bị đập phá diệt.)

- Rescue workers are clearing up the (5) debris.

(Nhân viên cứu hộ cứu nạn đang được dọn sạch sẽ những miếng vụn.)

- Rescue equipment, as well as food and medical supplies have already been sent there.

(Các khí giới cứu hộ cứu nạn, tương tự hoa màu và dung dịch thang đã và đang được gửi cho tới.)

- People left homeless have been taken to tướng safe areas.

(Những người bị tổn thất ngôi nhà đã và đang được mang tới điểm tin cậy.)

- Temporary (6) accommodation will be built to tướng house them.

(Chỗ ở trong thời điểm tạm thời đã và đang được xây mang lại chúng ta.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Have you or one of your family members experienced a natural disaster? Make notes about it in the table below. Alternatively, you can write about a natural disaster you have read about.

(Em hoặc ai bại liệt vô mái ấm gia đình trải đời qua chuyện một thảm họa vạn vật thiên nhiên chưa? Ghi chú nó vô bảng bên dưới. Thay vô bại liệt, em sở hữu ghi chép một thảm họa vạn vật thiên nhiên nhưng mà em từng hiểu.)

Type of natural disaster

 

What is this disaster?

 

When and where did the disaster occur?

 

What are the effects of this disaster?

 

What has been done to tướng help the victims of the disaster?

 

Lời giải chi tiết:

Type of natural disaster 

(Loại thiên tai)

Drought 

(Hạn hán)

What is this disaster?

(Thảm họa này là gì?)

There was no rain for 6 months and the temperature was over 40 celcius degrees. 

(Không sở hữu mưa trong khoảng thời gian nửa năm trời và sức nóng chừng bên trên 40oC.)

When and where did the disaster occur?

(Thảm họa xẩy ra lúc nào và ở đâu?)

In the early of 2013 (Đầu năm 2013)

In Long An province (Ở tỉnh Nghệ An)

What are the effects of this disaster?

(Những tác dụng của thảm họa này?)

The trees and animals died without water.

(Cây và động vật hoang dã bị tiêu diệt bởi không tồn tại nước.)

The rice paddies were dry and died.

(Những đồng lúa bị khô nứt hạn và bị tiêu diệt.)

The soil was broken. 

(Đất bị nứt nẻ.)

People didn’t have enough water for daily activities.

(Người dân không tồn tại đầy đủ nước mang lại sinh hoạt hằng ngày.)

What has been done to tướng help the victims of the disaster?

(Điều gì được sản xuất sẽ giúp đỡ mững nàn nhân thảm họa?)

The rescue workers brought water tanks to tướng villages to tướng provide water.

(Đội cứu hộ cứu nạn đem bám theo những bình nước cho tới những ngôi xã nhằm cung ứng nước.)

People were limited to tướng go out on day. 

(Người tớ bị giới hạn ra đi ngoài vô buổi ngày.)

Bài 4 a

Video chỉ dẫn giải

4.a. Use your notes in 3 to tướng write a news report.

(Sử dụng lưu ý vô bài xích 3, ghi chép 1 thông tin.)

Lời giải chi tiết:

A severe drought in Long An Province

A severe drought seriously affected a large area in Long An province in early 2013. There had been no rain for 6 months and the temperature reached over 40 degrees Celsius. The drought had serious consequences. In drought areas, the trees and animals died gradually for lack of water. The rice paddies withered and the soil was broken. The people in affected areas didn’t have enough water for their daily activities. To save the desperate situation, hundreds of rescue workers were sent to tướng the drought areas. They brought water tanks to tướng help the thirsty villagers. Moreover, the villagers were advised to tướng limit their outside activities by day. It was expected that the situation would improve soon.

Tạm dịch:

Một mùa hạn hán nguy hiểm ở tỉnh Long An

Một mùa hạn hán nguy hiểm vẫn tác động u ám cho tới một vùng to lớn ở tỉnh Long An đầu năm mới 2013. Không sở hữu mưa trong khoảng thời gian nửa năm và sức nóng chừng lên tới mức 40oC. Hạn hán này đã nhằm lại những kết quả rộng lớn lao. Trong những điểm bị hạn hán, cây cỏ và động vật hoang dã bị tiêu diệt dần dần vì thế háo nước. Những cánh đồng lúa bị tiêu diệt thô và khu đất đai nứt nẻ. Con đứa ở điểm bị tác động không tồn tại đầy đủ nước cho những hoạt động và sinh hoạt hằng ngày. Để cứu giúp vắng ngắt tình hình nguy hiểm cung cấp, hàng nghìn nhân viên cấp dưới cứu hộ cứu nạn được gởi cho tới điểm bị hạn hán. Họ lấy những bình nước cho tới canh ty những người dân dân xã đang được bị tiêu diệt khát. Hơn thế nữa, dân xã được răn dạy số lượng giới hạn những hoạt động và sinh hoạt bên phía ngoài vô buổi ngày. Mọi người đang được chờ mong tình hình tiếp tục sớm được nâng cao.

Bài 4 b

4b. Swap news reports with a partner and review each other's drafts. Make revisions and corrections if necessary. Then present your final news report to tướng class.

(Trao thay đổi vấn đề với cùng một bạn làm việc và xem xét lại bạn dạng nháp của từng người. Ôn lại và sửa nếu như cần thiết. Sau bại liệt trình diễn report sau cùng mang lại lớp.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Xem thêm: nhà hậu lê cho vẽ bản đồ hồng đức để làm gì

7. 

8. 

9.