nông nghiệp hiểu theo nghĩa rộng gồm

Câu hỏi:

19/06/2022 9,580

A. trồng trọt, lâm nghiệp, thuỷ sản.

Bạn đang xem: nông nghiệp hiểu theo nghĩa rộng gồm

B. trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản.

C. chăn nuôi, lâm nghiệp, thuỷ sản.

D. nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án chính là: D

Nông nghiệp bám theo nghĩa rộng lớn bao hàm nông - lâm - ngư nghiệp.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguồn đồ ăn không tác động nhiều đến

A. hình thức chăn nuôi.

B. phân tía chăn nuôi.

C. giống những con vật.

D. cơ cấu con vật.

Câu 2:

Vai trò của tạo ra nông nghiệp không nên là

A. cung cung cấp đa số tư liệu tạo ra cho những ngành.

B. bảo đảm nguyên vật liệu mang đến công nghiệp đồ ăn.

C. cung cung cấp thực phẩm, đồ ăn mang đến thế giới.

D. sản xuất đi ra những món đồ có mức giá trị xuất khẩu.

Câu 3:

Yếu tố này sau đó là cần thiết nhất thực hiện cho những nước đang được trở nên tân tiến, đông đúc dân coi tăng mạnh nông nghiệp là trách nhiệm kế hoạch sản phẩm đầu?

Xem thêm: diện tích hình tứ giác

A. Cung cung cấp đa số tư liệu tạo ra cho những ngành.

B. Đảm bảo thực phẩm, đồ ăn mang đến thế giới.

C. Cung cung cấp nguyên vật liệu mang đến công nghiệp đồ ăn.

D. Sản xuất đi ra những món đồ có mức giá trị xuất khẩu.

Câu 4:

Đặc điểm này tại đây không chính với tạo ra nông nghiệp?

A. Sản xuất bao hàm tiến độ khai quật khoáng sản và chế vươn lên là.

B. Đối tượng tạo ra của nông nghiệp là cây cỏ, con vật.

C. Đất trồng là tư liệu tạo ra đa số và ko thể thay cho thế.

D. Sản xuất dựa vào nhiều vô khu đất đai, nhiệt độ, loại vật, nước.

Câu 5:

Sản xuất nông nghiệp ko thể ra mắt khi không

A. đất đai.

B. địa hình.

C. nguồn nước.

D. sinh vật.

Câu 6:

Quy tế bào tạo ra nông nghiệp dựa vào đa số vào

A. nguồn nước tưới.

B. diện tích khu đất.

C. chất lượng khu đất.

D. độ nhiệt độ độ ẩm.

Xem thêm: hành tinh gần mặt trời nhất