nguyên hàm 1/x

Bảng nguyên vẹn hàm của những hàm số thông thường bắt gặp, nguyen ham cac ham sánh teo ban nang cao, vừa đủ, bảng nguyên vẹn hàm ngỏ rộng

(www.MATHVN.com) - Bảng Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp, bao gồm đầy đủ những hàm số cơ bạn dạng. Bảng này được biên soạn vày thầy Trương Hoài Trung (đã gửi đăng bên trên web).

Bạn đang xem: nguyên hàm 1/x

Bảng những nguyên vẹn hàm cơ bản

bang nguyen ham cac ham sánh thuong gap, teo ban
Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp

Bảng nguyên vẹn hàm không ngừng mở rộng (a ≠ 0)

bang nguyen ham mo rong
Bảng nguyên vẹn hàm ngỏ rộng

bảng nguyên vẹn hàm ngỏ rộng

Xem thêm: đường chéo hình hộp chữ nhật

Xem thêm: công thức hình lập phương

Thực đi ra, tớ vẫn vận dụng đặc thù sau đây: Nếu F(x) là một trong nguyên vẹn hàm của f(x) thì:

tinh chat cua nguyen ham

Bảng nguyên vẹn hàm nâng lên (a ≠ 0)

bảng nguyên vẹn hàm nâng lên ngỏ rộng
Bảng nguyên vẹn hàm nâng cao

Xem thêm: Bảng Đạo hàm những hàm số cơ bản / Bảng Công thức Lượng giác ăm ắp đủ / BÀI TẬP Nguyên hàm, Tích phân ôn thi đua Đại học