một ô tô có khối lượng 2 tấn

Câu hỏi:

06/06/2020 9,690

Một xe hơi sở hữu lượng 2 tấn khi trải qua A sở hữu véc tơ vận tốc tức thời 72 km/h  thì bác tài tắt máy, xe pháo vận động lờ đờ dần dần đều cho tới B thì sở hữu véc tơ vận tốc tức thời 18km/h. tường quãng lối AB ở ngang lâu năm 100m.

Bạn đang xem: một ô tô có khối lượng 2 tấn

a, Xác lăm le thông số quái sát μ1 trên phần đường AB.

b, Đến B xe pháo vẫn ko nổ máy và nối tiếp down nghiêng BC lâu năm 50m, biết dốc phù hợp với mặt mày bằng ở ngang một góc α=300 . tường hệ sồ quái sát thân thuộc bánh xe pháo và dốc nghiêng là μ2=0,1 . Xác lăm le véc tơ vận tốc tức thời của xe pháo bên trên chân dốc nghiêng C. 

a. Ta sở hữu  vA=72(km/h)=20(m/s);vB=18(km/h)=5(m/s)

Chọn mốc thế năng bên trên AB

Theo lăm le luật bảo toàn năng lượng WA=WB+Ams

WA=12mvA2=12.2000.202=4.105(J)WB=12mvB2=12.2000.52=25000(J)Ams=μ1.m.g.AB=μ1.2000.10.100=2.106.μ1(J)4.105=25000+2.106.μ1μ1=0,1875

b. Chọn mốc thế năng bên trên C 

zB=BC.sin300=50.0,5=25(m)

Theo lăm le luật bảo toàn năng lượng WB=WC+Ams

WB=12mvB2+mgzB=12.2000.52+2000.10.25=525000(J)WC=12mvC2=12.2000.vC2=1000.vC2(J)

Ams=μ2.m.g.cos300.BC=0,1.2000.10.32.50=86602,54(J)525000=1000vC2+86602,54vC=20,94(m/s)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

Xem thêm: lai kinh tế là gì

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật trượt kể từ đỉnh của mặt mày bằng nghiêng  nghiêng AB, tiếp sau đó nối tiếp trượt  bên trên mặt mày bằng AB, tiếp sau đó nối tiếp trượt bên trên mặt mày bằng ở ngang BC như hình vẽ với AH= 0,1m, BH=0,6m. thông số quái sát trượt thân thuộc vật và nhị mặt mày bằng là  

a. Tính véc tơ vận tốc tức thời của vật lúc đến B.                 

b. Quãng lối vật trượt được bên trên mặt mày bằng ngang.

Câu 2:

Vật trượt ko véc tơ vận tốc tức thời đầu bên trên máng nghiêng một góc α=600 với AH=1m , Sau cơ trượt tiếp bên trên mặt mày bằng ở ngang BC= 50cm và mặt mày bằng nghiêng DC một góc β=300 biết thông số quái sát  thân thuộc vật và 3 mặt mày bằng là như nhau và vì chưng μ=0,1 . Tính chừng cao DI tuy nhiên vật lên được

Câu 3:

Để đóng góp một chiếc cọc sở hữu lượng m1 = 10kg xuống nền khu đất người tớ dung một búa máy. Khi hoạt động và sinh hoạt, nhờ sở hữu một mô tơ công suất =1,75kW , sau 5s búa máy nâng vật nặng nề lượng m2 = 50kg lên tới mức chừng cao h0 = 7m đối với đầu cọc, và tiếp sau đó thả rơi xuống nện nhập đầu cọc. Mỗi phiên nện nhập đầu cọc vật nặng nề nảy lên h = 1m. tường khi va vấp va, 20% cơ năng lúc đầu trở thành sức nóng và thực hiện biến dị những vật. Hãy tính:

a. Động năng vật nặng nề truyền cho tới cọc.

b. Lực cản khoảng của khu đất.

c. Hiệu suất của mô tơ búa máy. Lấy g =10m/s2.

Câu 4:

:  Mặt bằng nghiêng  phù hợp với phương ngang một góc α=300 , tiếp sau là mặt mày bằng ở ngang như hình vẽ. một vật trượt ko véc tơ vận tốc tức thời lúc đầu kể từ đỉnh A của mặt mày phăng nghiêng với chừng cao h=1m và tiếp sau đó nối tiếp trượt bên trên mặt mày bằng nằn ngang một khoảng tầm là BC. Tính BC, biết thông số quái sát thân thuộc vật với nhị mặt mày bằng đều là μ=0,1

Xem thêm: i think he will join us

Câu 5:

Hiệu suất mô tơ của một đầu tàu chạy năng lượng điện và chế độ truyền vận động là 80%. Khi tàu chạy với véc tơ vận tốc tức thời là 72 km/h mô tơ sinh đi ra một năng suất là 1200kW. Xác lăm le lực kéo của đầu tàu?

Câu 6:

Hai vật sở hữu lượng m1=800g, m2=600g  được nối cùng nhau vì chưng thừng ko dãn như hình vẽ, khi đầu nhị vật đứng yên tĩnh. Khi thả đi ra vật nhị vận động được 50cm thì véc tơ vận tốc tức thời của chính nó là v=1(m/s). tường m1 trượt bên trên mặt  phẳng nghiêng góc α=300 so với phương ở ngang và sở hữu thông số quái sát . Tính thông số quái sát μ