luyện tập chung

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ Toán lớp 5: Luyện luyện cộng đồng 1 trang 15 Giải Toán lớp 5 trang 15 ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm hiểu từng phần hoặc nhấn nhanh chóng nhập phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn nhất nhé.

Giải Toán lớp 5: Luyện luyện cộng đồng giúp những em học viên lớp 5 xem thêm đáp án, chỉ dẫn giải cụ thể 5 bài luyện nhập SGK Toán 5 trang 15. Qua cơ, gom những em học viên ôn luyện, gia tăng lại kiến thức và kỹ năng, tập luyện tài năng giải Toán lớp 5 của tôi thiệt thuần thục.

Đồng thời, cũng gom thầy cô xem thêm nhằm biên soạn giáo án bài xích Luyện luyện cộng đồng của Chương 1 Toán lớp 5 mang lại học viên của tôi. Vậy chào thầy cô và những em nằm trong theo gót dõi nội dung bài viết tiếp sau đây của Pgdphurieng.edu.vn:

Bạn đang xem: luyện tập chung

Đáp số Toán 5 trang 15

Bài 1: frac{2}{10}; frac{44}{100}; frac{25}{100}; frac{46}{100}

Bài 2:frac{42}{5}; frac{23}{4}; frac{31}{7}; frac{21}{10}

Bài 3:

a) frac{1}{10}; frac{3}{10}; frac{9}{10}

b) frac{1}{1000}; frac{8}{1000}; frac{25}{1000}

c) frac{1}{60}; frac{6}{60}=frac{1}{10};

frac{12}{60}=frac{1}{5}

Bài 4: 

2m 3dm = 2m + dfrac{3}{10}m = 2dfrac{3}{10}m;

4m 37cm = 4m + dfrac{37}{100}m = 4dfrac{37}{100}m;

1m 53cm = 1m + dfrac{53}{100}m = 1dfrac{53}{100}m.

Bài 5: 327cm; 32dfrac{7}{10} dm; 3dfrac{27}{100} m

Hướng dẫn giải bài xích luyện Toán 5 trang 15

Bài 1

Chuyển những phân số sau trở nên phân số thập phân:

frac{14}{70};        frac{11}{25} ;       frac{75}{300} ;        frac{23}{500} .

Gợi ý đáp án:

frac{14}{70} =frac{14:7}{70:7}=frac{2}{10}

frac{11}{25} =frac{11 times 4}{25 times 4}=frac{44}{100}

frac{75}{300} =frac{75:3}{300:3}=frac{25}{100}

frac{23}{500} =frac{23 times 2}{500 times 2}=frac{46}{1000}

Bài 2

Chuyển những láo lếu số sau trở nên phân số:

8frac{2}{5} ;       5frac{3}{4} ;        4frac{3}{7} ;        2frac{1}{10} .

Gợi ý đáp án:

8frac{2}{5} =frac{42}{5}

5frac{3}{4} =frac{23}{4}

4frac{3}{7} =frac{31}{7}

2frac{1}{10} =frac{21}{10}

Bài 3

Viết phân số phù hợp nhập khu vực chấm:

a) 1dm = … m

3dm = … m

9dm = … m

c) 1 phút = … giờ

6 phút = … giờ

12 phút = … giờ

Hướng dẫn:

10dm = 1m

1dm = frac{1}{10}m

3dm = frac{3}{10}m

Gợi ý đáp án:

a) 1dm = frac{1}{10}m

3dm = frac{3}{10}m

9dm = frac{9}{10} m

b) 1g = frac{1}{1000} kg

8g = frac{8}{1000} kg

25g = frac{25}{1000} kg

c) 1 phút = dfrac{1}{60} giờ

6 phút = dfrac{6}{60}giờ = dfrac{1}{10} giờ

12 phút = dfrac{12}{60} giờ =dfrac{1}{5} giờ

Bài 4

Viết những số đo chừng lâu năm (theo mẫu):

5m 7dm;      2m 3dm;       4m 37cm;     1m 53cm.

Mẫu: 5m 7dm = 5m + dfrac{7}{10} m = 5dfrac{7}{10} m

Gợi ý đáp án:

2m 3dm = 2m + dfrac{3}{10}m = 2dfrac{3}{10}m;

4m 37cm = 4m + dfrac{37}{100}m = 4dfrac{37}{100}m;

1m 53cm = 1m + dfrac{53}{100}m = 1dfrac{53}{100}m.

Bài 5

Đo chiều lâu năm của một sợi chão được 3m và 27 centimet. Hãy viết lách số đo chừng lâu năm của sợi chão bên dưới dạng số đo sở hữu đơn vị chức năng là: xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét.

Gợi ý đáp án:

+) Ta có: 3m và 27 centimet = 3m + 27 centimet = 300cm + 27cm = 327cm;

Vậy chiều lâu năm sợi chão là 327cm.

+) 327cm =320cm + 7cm = 32dm + 7cm =32dfrac{7}{10} dm;

Vậy chiều lâu năm sợi chão là 32dfrac{7}{10} dm.

+) 3m và 27 centimet = 3m + 27 centimet = 3dfrac{27}{100} m

Xem thêm: kết bài nói với con

Vậy chiều lâu năm sợi chão là 3dfrac{27}{100} m

Cảm ơn các bạn tiếp tục theo gót dõi nội dung bài viết Toán lớp 5: Luyện luyện cộng đồng 1 trang 15 Giải Toán lớp 5 trang 15 của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích hãy nhờ rằng nhằm lại phản hồi và reviews trình làng trang web với người xem nhé. Chân trở nên cảm ơn.