it isn't necessary to finish the work today

Chọn câu sở hữu nghĩa sớm nhất với câu tiếp tục mang đến bằng phương pháp lựa chọn đáp án A, B, C, hoặc D.

Câu 19284: It isn't necessary to lớn finish the work today.

Bạn đang xem: it isn't necessary to finish the work today

A. You don't have finish the work today.

B. You need finish the work today.

C. You have to lớn finish the work today.

D. You don't need finish the work today.

  • Xem điều giải

Câu căn vặn : 19284

Xem thêm: diện tích toàn phần khối trụ

Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vô lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định hùn học viên lớp 9 học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.