đồng bằng duyên hải miền trung nhỏ hẹp vì

2. Ai tiếp tục lấy áo long cổn (áo thêu dragon mang lại mái ấm vua) trao mang lại Lê Hoàn và mời mọc ông lên thực hiện vua?a. Đinh Tiên Hoàng                        b. Đinh Liễnc. Đinh Toàn                                  d. Thái hậu chúng ta Dương3. Quân Tống tiến công nhập VN vị những lối nào?a. Đường thủy                         b. Đường bộc. Đường Fe.                         d. Đường thủy và đường 4. Ai là kẻ dời đô kể từ Hoa...

Đọc tiếp

Bạn đang xem: đồng bằng duyên hải miền trung nhỏ hẹp vì

2. Ai tiếp tục lấy áo long cổn (áo thêu dragon mang lại mái ấm vua) trao mang lại Lê Hoàn và mời mọc ông lên thực hiện vua?

a. Đinh Tiên Hoàng                        b. Đinh Liễn

c. Đinh Toàn                                  d. Thái hậu chúng ta Dương

3. Quân Tống tiến công nhập VN vị những lối nào?

a. Đường thủy                         b. Đường bộ

c. Đường Fe.                         d. Đường thủy và đường

4. Ai là kẻ dời đô kể từ Hoa Lư( Ninh Bình) rời khỏi Thăng Long?

a. Lý Thường Kiệt

b. Lý Thái Tổ( Lý Công Uẩn)

c. Lý Thánh Tông c. Lý Chiêu Hoàng

5. Kinh trở thành Thăng Long thời Lý với những gì quánh biệt?

a. Có đường tàu, lối thủy lên đường những nước.             

b. phần lớn thành tháp, hoàng cung, đền rồng miếu, phố phường nhộn nhịp

c. Có cầu Long Biên bắc qua quýt sông Hồng

d. Có nhiều mái ấm cao tầng liền kề, khách hàng sạn

6. Nhà Lý dời đô rời khỏi Thăng Long nhập năm nào?

Xem thêm: kể chuyện tiếng vĩ cầm ở mỹ lai

a. Năm 1009                       b. Năm 1010                 c. Năm 1226     

d. Năm 2010 

7. Ai tiếp tục thay tên nước là Đại Việt? 

a. Lý Thánh Tông                       b. Lý Nhân Tông

c. Lý Thái Tổ                             d Lý Anh Tông

8.Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lăng lượt thứ hai ra mắt nhập năm nào? 

a. Năm 1075- 1077

b. năm 1072 - 1075

c. Năm 1076- 1077 d. Năm 1077 

9.Ai là kẻ chỉ đạo quần chúng tớ kháng chiến chống quân Tống xâm lăng lượt 2?

a. Lý Thường Kiệt                 b. Lý Huệ Tông

c. Lý Thánh Tông                       d. Lý Chiêu Hoàng 10.

Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lăng lượt thứ hai ra mắt bên trên sông nào?           

a. Sông Như Nguyệt                    b. Sông Hồng              c. Sông Cửu Long

Xem thêm: công thức tính tỉ trọng

d. Sông Đuống

11. Chủ trương " ngồi yên tĩnh đợi giặc ko vị đem quân tiến công trước nhằm ngăn thế mạnh mẽ của giặc" là của ai?

a. Lê Hoàn                      b. Lý Công Uẩn               c. Lý Thánh Tông d. Lý Thường Kiệt