đơn vị của hệ số tự cảm

Câu hỏi:

26/08/2020 45,773

Bạn đang xem: đơn vị của hệ số tự cảm

D. Henri(H).

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án D

+ Đơn vị của thông số tự động cảm là Henry H.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vòng thừng bằng với 2 lần bán kính 10 centimet đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều phải có sự cân đối chạm màn hình từ Đề đánh giá 15 phút Vật Lí 11 Học kì 2 với đáp án (Đề 2). Từ thông gửi vào vòng thừng khi véc tơ chạm màn hình kể từ B hợp ý vị mặt mũi bằng vòng thừng một góc α = 30°

A. 50 Wb.

B. 0,005 Wb.

C. 12,5 Wb.

D. 1,25.10-3 Wb.

Câu 2:

Hiện tượng tự động cảm là hiện nay tượng:

A. Xuất hiện nay loại năng lượng điện khi nối mạch với mối cung cấp.

B. Xuất hiện nay loại năng lượng điện nhập mạch kín.

C. Xuất hiện nay loại năng lượng điện nhập mạch kín.

D. Cảm ứng kể từ xẩy ra vì thế độ mạnh loại năng lượng điện nhập mạch cơ biến chuyển thiên.

Câu 3:

Suất năng lượng điện động chạm màn hình của một thanh dẫn năng lượng điện vận động tịnh tiến bộ với véc tơ vận tốc tức thời ko thay đổi nhập một kể từ ngôi trường đều không phụ nằm trong nhập nhân tố này sau đây:

A. véc tơ vận tốc tức thời vận động của thanh.

B. thực chất sắt kẽm kim loại thực hiện thanh dẫn.

Xem thêm: máy biến thế dùng để làm gì

C. chiều nhiều năm của thanh.

D. chạm màn hình kể từ của kể từ ngôi trường.

Câu 4:

Theo tấp tểnh luật Lenxo, loại năng lượng điện cảm ứng

A. với chiều sao mang lại kể từ ngôi trường của chính nó ngăn chặn nguyên vẹn nhân thực hiện mạch năng lượng điện vận động.

B. xuất hiện nay khi nhập quy trình mạch kín vận động luôn luôn với bộ phận véc tơ vận tốc tức thời vuông góc với lối mức độ kể từ.

C. xuất hiện nay nhập quy trình mạch kín vận động luôn luôn với bộ phận véc tơ vận tốc tức thời tuy vậy song với lối mức độ kể từ.

D. với chiều sao mang lại kể từ ngôi trường của chính nó ngăn chặn nguyên vẹn nhân sinh rời khỏi nó.

Câu 5:

Một ống thừng với thông số tự động cảm L = 0,1 H, độ mạnh loại năng lượng điện qua quýt ống thừng tăng lên đặn kể từ 0 cho tới 10 A trong vòng thời hạn 0,1 s. Suất năng lượng điện động tự động cảm xuất hiện nay bên trên ống thừng trong vòng thời hạn cơ là

A. 40V.

B. 10V.

C. 30V.

D. 20V.

Câu 6:

Công thức này tại đây được dùng để làm tính chừng tự động cảm của một ống thừng trống rỗng bao gồm N vòng, diện tích S S, với chiều nhiều năm l?

A. L=4π.10-7N2ls

B. L=4π.10-7N2sl

C. L=10-7.Nls

Xem thêm: công thức tính bán kính hình tròn

D. L=10-7.N2sl