điện phân 200ml dung dịch cuso4

Câu hỏi:

28/08/2019 52,035

Điện phân (với năng lượng điện vô cùng trơ) 200ml dung dch CuSO4 độ đậm đặc x mol/l, sau đó 1 thời hạn thu được hỗn hợp Y vẫn còn đấy blue color, sở hữu lượng tách 8 gam đối với hỗn hợp thuở đầu. Cho 16,8 gam bột Fe vô Y, sau khoản thời gian những phản ng xẩy ra trọn vẹn, chiếm được 12,4 gam sắt kẽm kim loại. Giá trị của X là :

Bạn đang xem: điện phân 200ml dung dịch cuso4

Đáp án D

Vì hỗn hợp Y vẫn còn blue color nên Y vẫn còn chứa Cu2+ khồng hề bị năng lượng điện phân.

Khi cho tới Fe vô hỗn hợp Y có phn ứng:

Theo tấp tểnh luật bảo toàn lượng, tớ có:

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điện phân hỗn hợp CuCl2 với năng lượng điện viên trơ, sau một thời hạn chiếm được 0,32 gam Cu catot và một lượng khí X ở anot. Hấp thụ trọn vẹn lượng khí X vô 200ml dung dịch NaOH ( sức nóng phỏng thường). Sau phản xạ, độ đậm đặc NaOH còn sót lại là 0,05M (giả thiết th tích hỗn hợp ko thay cho đổi). Nồng phỏng thuở đầu của hỗn hợp NaOH là

A. 0,15M

B. 0,2M

C. 0,1M

D. 0,05M

Câu 2:

Điện phân hỗn hợp NaOH với độ mạnh dòng năng lượng điện là 10 A vô thi gian tham 268 giờ. Sau khi năng lượng điện phân còn sót lại 100g hỗn hợp NaOH sở hữu độ đậm đặc 24%. Nồng phỏng % của dd NaOH trước khí năng lượng điện phân là:

A. 4,2%

B. 2,4%

C. 1,4%

D. 4,8%

Câu 3:

Điện phân 150ml hỗn hợp AgNO3 1M với năng lượng điện vô cùng trơ vô t giờ, độ mạnh loại năng lượng điện ko thay đổi 2,68A (hiệu suất quy trình điện phân là 100%), chiếm được hóa học rắn X, hỗn hợp Y và khí Z, Cho 12,6 gam Fe vô Y, sau khoản thời gian những phản xạ kết thúc giục thu được 14,5 gam lếu kim loại tổng hợp loạivà khí NO (sn phẩm khử duy nhất). Giá trị của t

A. 0,8.

Xem thêm: diện tích xq hình nón

B. 0,3.

C. 1,0.

D. 1,2.

Câu 4:

Người tớ pha trộn H2 và O2 vì như thế cách thức năng lượng điện phân hỗn hợp NaOH với năng lượng điện vô cùng trơ, độ mạnh loại năng lượng điện 0,67A vô thời hạn 40 giờ. Dung dịch thu được sau năng lượng điện phân sở hữu lượng 100 gam và độ đậm đặc NaOH là 6%. Nồng phỏng hỗn hợp NaOH trước năng lượng điện phân là (giả thiết lượng nước cất cánh tương đối ko xứng đáng k).

A. 5,08%

B. 6,00%

C. 5,50%

D. 3,16%

Câu 5:

Khi năng lượng điện phân dung dịch muối bột, độ quý hiếm pH ngay sát 1 năng lượng điện vô cùng tạo thêm. Dung dịch muối bột cơ là:

A. KCl

B. CuSO4

C. AgNO3

D. K2SO4

Câu 6:

Sau một thời hạn năng lượng điện phân 200ml hỗn hợp CuSO4 với năng lượng điện vô cùng graphit, lượng của hỗn hợp tách 8g. Đlàm kết tủa không còn ion Cu2+ vô dd còn sót lại sau năng lượng điện phân, nhớ dùng 100ml dung dịch H2S 0,5M. Nồng phỏng mol của hỗn hợp CuSO4 trước lúc năng lượng điện phân là

A. 0,5M

B. 0,75M

C. 1M

Xem thêm: i think he will join us

D. 1,5M