đề tuyển sinh lớp 10 môn toán

(Chinhphu.vn) - Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên TP Hà Nội công tía đề ganh đua và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024.

Đề ganh đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội năm 2023 - Hình ảnh 1.

Bạn đang xem: đề tuyển sinh lớp 10 môn toán

 Đáp án môn ganh đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội năm 2023 - Hình ảnh 2.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội năm 2023 - Hình ảnh 3.

Đề và đáp án môn ganh đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 4.

Đáng lưu ý, bên trên đáp án môn Toán sở hữu bổ sung cập nhật thêm thắt đáp án vô tình huống sỹ tử hiểu sai sót đề bài xích là vết âm bởi đề ganh đua bị in lù mù.

Trước cơ, vào trong ngày 12/6, một số trong những cha mẹ đang được ý kiến đề nghị với Sở GD&ĐT TP Hà Nội về sự đề ganh đua Toán lớp 10 bị in lù mù khiến cho con trẻ chúng ta lầm lẫn và sai đáp án.

Sau cơ, Sở GD&ĐT TP Hà Nội đang được thao tác với Hội đồng rời khỏi đề ganh đua và những phần tử tương quan và thể hiện phương phía xử lý.

Từ thành quả xác minh, bên trên ý thức bảo đảm an toàn quyền hạn và sự công bình tối nhiều mang đến sỹ tử, Sở GD&ĐT TP Hà Nội đang được chỉ huy Hội đồng rời khỏi đề ganh đua bổ sung cập nhật đáp án vô tình huống học viên hiểu sai sót là sở hữu vết (-) bởi mực in ko rõ ràng. Việc chấm bài xích tiếp tục theo đuổi đáp án được bổ sung cập nhật so với những bài xích sở hữu sự hiểu sai sót.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội năm 2023 - Hình ảnh 4.

Xem thêm: bạo lưc học đường powerpoint

 Đề ganh đua Ngữ văn tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 6.

 Đáp án môn ganh đua Ngữ văn tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 7.

Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 8.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 9.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 10.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 11.

Xem thêm: sông núi nước nam vua nam ở

Đáp án môn ganh đua giờ đồng hồ Anh tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 12.

Bạn hiểu tải: 

  • tuyển chọn sinh lớp 10
  • Hà Nội