đề thi kiến trúc máy tính

Đề ganh đua không còn môn Kiến Trúc Máy Tính những khóa trước được PTITVL tổ hợp lại.
Hy vọng với những đề này canh ty những phần nào là vô quy trình ôn ganh đua.
Cập nhật ngày: 11/05/2015
Đề ganh đua Kiến trúc PC Khóa D12CN:

d12cn1Đề số 1 – D12CN – KTMT

Bạn đang xem: đề thi kiến trúc máy tính

d12cn2Đề số 2 – D12CN – KTMT

d12cn3Đề số 3 – D12CN – KTMT

d12cn4Đề số 4 – D12CN – KTMT

Đề ganh đua Kiến trúc PC Khóa D11CN:

d11cn1Đề số 1 – D11CN – KTMT

d11cn2Đề số 2 – D11CN – KTMT

d11cn3Đề số 3 – D11CN – KTMT

d11cn4Đề số 4 – D11CN – KTMT

Xem thêm: cách tính điểm trung bình môn

Đề ganh đua Kiến trúc PC Khóa D09CN:

d09-de-1-ktmt
Đề số 1 D09CN – KTMT

d09-de-2-ktmt
Đề số 2 D09CN – KTMT

d09-de-3-ktmt
Đề số 3 D09CN – KTMT
d09-de-4-ktmt
Đề số4 D09CN – KTMT

Đề ganh đua Kiến trúc PC khóa D08CN:

d08-de-1-ktmt
Đề số 1 D08CN – KTMT

d08-de-2-ktmt
Đề số 2 D08CN – KTMT

Xem thêm: góc phần tư thứ nhất

d08-de-3-ktmt
Đề số 3 D08CN – KTMT

d08-de-4-ktmt
Đề số 4 D08CN – KTMT

Chúc chúng ta ôn luyện chất lượng tốt và đạt sản phẩm cao. Sau Lúc ganh đua đoạn, nếu như tạo được đề, vui sướng lòng share mang đến chúng ta khóa sau bằng phương pháp gửi đề ganh đua về mang đến PTITVL nhé!