đề thi anh vào 10 năm 2022

Dưới trên đây là đề thi đua, đáp án môn Tiếng Anh, kỳ thi đua tuyển chọn sinh vô lớp 10 bên trên Thành Phố Hà Nội vô 4 năm vừa qua.