đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Đại học tập Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp (Cơ sở Hà Nội)
 • Tên giờ Anh: University of Economic and Technical Industries (UNETI)
 • Mã trường: DKK
 • Loại trường: Công lập
 • Hệ moi tạo: Đại học tập - Cao đẳng
 • Địa chỉ: 
  • Địa chỉ 1: Số 456 Minh Khai, Phường.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
  • Địa chỉ 2: Số 218 Đường Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội
 • SĐT: 048.621.504
 • Email: [email protected]
 • Website: http://uneti.edu.vn/, http://www.tuyensinh.uneti.edu.vn/ 
 • Facebook: www.facebook.com/daihocktktcn.hanoi

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023

I. tin tức chung

1. Thời lừa lọc xét tuyển

Phương thức 1: Xét tuyển chọn theo đòi thành phẩm Kỳ thi đua Reviews suy nghĩ bởi Đại học tập Bách khoa thủ đô hà nội ngôi nhà trì tổ chức

Bạn đang xem: đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp

 • Thời lừa lọc ĐK xét tuyển: Theo quy quyết định của Sở GD&ĐT và Thông báo của Đại học tập Bách khoa thủ đô hà nội.

Phương thức 2: Xét thành phẩm kỳ thi đua Reviews năng lượng bởi ĐH Quốc gia thủ đô hà nội tổ chức triển khai.

 • Thời lừa lọc ĐK xét tuyển: Theo quy quyết định của Sở GD&ĐT và Thông báo của Đại học tập Bách khoa thủ đô hà nội.

Phương thức 3: Xét tuyển chọn thành phẩm kỳ thi đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

 • Thời lừa lọc xét tuyển: Theo quy quyết định của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra.

Phương thức 4: Xét tuyển chọn thành phẩm học tập bạ trung học phổ thông.

 • Thời lừa lọc xét tuyển: Theo quy quyết định của Sở GD&ĐT và theo đòi thông tin nhập các mùa xét tuyển chọn được Nhà ngôi trường đăng lên bên trên Website.

Phương thức 5: Các cách thức khác:

 • Xét tuyển chọn trực tiếp so với những sỹ tử với mọi đối tượng người sử dụng được quy quyết định bên trên khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển chọn sinh chuyên môn Đại học; tuyển chọn sinh chuyên môn cao đẳng ngành huấn luyện và giảng dạy nhà giáo mần nin thiếu nhi hiện nay hành.
 • Tuyển trực tiếp theo đòi đề án tuyển chọn sinh riêng biệt của Nhà ngôi trường : Tiêu chí xét tuyển chọn trực tiếp vận dụng theo đòi Đề án tuyển chọn sinh của Trường Đại học tập Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp so với sỹ tử chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và những năm vừa qua. Chi tiết những tiêu chuẩn nhập thông tin tuyển chọn sinh sẽ tiến hành đăng lên bên trên khối hệ thống Website của phòng ngôi trường.

2. Đối tượng tuyển chọn sinh

 • Thí sinh vẫn chất lượng nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự.

3. Phạm vi tuyển chọn sinh

 • Tuyển sinh nhập toàn quốc.

4. Phương thức tuyển chọn sinh

4.1. Phương thức xét tuyển

 • Phương thức 1: Xét tuyển chọn theo đòi thành phẩm Kỳ thi đua Reviews suy nghĩ bởi Đại học tập Bách khoa thủ đô hà nội ngôi nhà trì tổ chức
 • Phương thức 2: Xét thành phẩm kỳ thi đua Reviews năng lượng bởi ĐH Quốc gia thủ đô hà nội tổ chức
 • Phương thức 3: Xét tuyển chọn thành phẩm kỳ thi đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023
 • Phương thức 4: Xét tuyển chọn thành phẩm học tập bạ THPT
 • Phương thức 5: Các cách thức khác

4.2. Ngưỡng đáp ứng unique nguồn vào, ĐK nhận ĐKXT:

a. Phương thức 1: Xét tuyển chọn theo đòi thành phẩm Kỳ thi đua Reviews suy nghĩ bởi Đại học tập Bách khoa thủ đô hà nội ngôi nhà trì tổ chức

 • Đối tượng và ĐK xét tuyển:Thí sinh tham gia thi đua kỳ thi đua Reviews suy nghĩ năm 2023 bởi Đại học tập Bách khoa thủ đô hà nội ngôi nhà trì tổ chức;
 • Đủ ĐK chất lượng nghiệp trung học phổ thông theo đòi quy định;

b. Phương thức 2: Xét thành phẩm kỳ thi đua Reviews năng lượng bởi ĐH Quốc gia thủ đô hà nội tổ chức

 • Thí sinh tham gia thi đua kỳ thi đua Reviews năng lượng năm 2023 bởi Đại học tập Quốc gia thủ đô hà nội ngôi nhà trì tổ chức;
 • Đủ ĐK chất lượng nghiệp trung học phổ thông theo đòi quy định;

c. Phương thức 3: Xét tuyển chọn thành phẩm kỳ thi đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023

 • Thí sinh tham gia thi đua kỳ thi đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và với ĐK dùng thành phẩm nhằm xét tuyển chọn đại học;
 • Đủ ĐK chất lượng nghiệp trung học phổ thông theo đòi quy định;
 • Đạt ngưỡng điểm xét tuyển chọn ít nhất bởi Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra quy quyết định.
 • Đối với ngành Ngôn ngữ anh, điểm môn Tiếng anh nhập tổng hợp xét tuyển chọn ít nhất đạt kể từ 6,00 điểm trở lên trên.

d. Phương thức 4: Xét tuyển chọn thành phẩm học tập bạ THPT

 • Thí sinh vẫn chất lượng nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;
 •  Dựa nhập thành phẩm học tập bạ trung học phổ thông nhằm xét tuyển chọn, cụ thể: Điểm tầm của 3 năm học tập (điểm tổng kết lớp 10, điểm tổng kết lớp 11 và điểm tổng kết lớp 12) của những môn nhập tổng hợp xét tuyển chọn theo đòi công thức: ĐXT = M1+ M2 + M3, nhập đó:

+ ĐXT: Điểm xét tuyển chọn.

+ M1 là vấn đề tầm những môn tổng hợp lớp 10; M2 là vấn đề tầm những môn tổng hợp lớp 11; M3 là vấn đề tầm những môn tổng hợp lớp 12.

 • Hạnh kiểm cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đạt loại Khá trở lên trên.
 • Đối với ngành Ngôn ngữ anh điểm tổng kết môn Tiếng anh năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đạt 7.00 điểm trở lên trên.

e. Phương thức 5: Phương thức khác

 • Xét tuyển chọn trực tiếp so với những sỹ tử với mọi đối tượng người sử dụng được quy quyết định bên trên khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển chọn sinh chuyên môn đại học; tuyển chọn sinh chuyên môn cao đẳng ngành huấn luyện và giảng dạy nhà giáo mần nin thiếu nhi hiện nay hành.        
 • Tuyển trực tiếp theo đòi đề án tuyển chọn sinh riêng biệt của Nhà trường: Tiêu chí xét tuyển chọn trực tiếp vận dụng theo đòi Đề án tuyển chọn sinh của Trường Đại học tập Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp so với sỹ tử chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và những năm vừa qua. Chi tiết những tiêu chuẩn nhập thông tin tuyển chọn sinh sẽ tiến hành đăng lên bên trên khối hệ thống Website

5. Học phí

Mức ngân sách học phí của trường Đại học tập Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp: thực hiện nay hình thức thu, vận hành ngân sách học phí theo đòi quy quyết định bên trên Nghị quyết định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 mon 10 năm năm ngoái của nhà nước. Mức thu ngân sách học phí trung bình tối nhiều của công tác phổ thông chuyên môn ĐH chủ yếu quy như sau:

 • Năm học tập 2019-2020: 16 triệu đồng/sinh viên.
 • Năm học 2020 - 2021: 16.000.000 VNĐ/ năm học.

5.1. Chính sách ưu tiên

 • Thí sinh trúng tuyển chọn nhập học tập thừa kế học tập bổng khuyến nghị học hành, quyết sách ưu tiên, ưu đãi theo đòi quy quyết định hiện nay hành;
 • Thí sinh được tùy ý lựa lựa chọn vị trí học hành thủ đô hà nội hoặc Tỉnh Nam Định theo đòi yêu cầu của cá thể. Nhà ngôi trường ưu tiên điểm xét tuyển chọn thấp rộng lớn và không lấy phí 500 điểm ở KTX và hạn chế ngân sách học phí những ngành đặc trưng mang lại năm học tập 2023 – 2024 so với sỹ tử trúng tuyển chọn và nhập học tập bên trên hạ tầng Tỉnh Nam Định.
 • “Học bổng khuyến nghị tài năng” và “Học bổng tương hỗ học tập tập”:
 • Năm học tập 2023 – 2024 Nhà ngôi trường vận dụng quyết sách cấp cho “Học bổng khuyến nghị tài năng” và “Học bổng tương hỗ học tập tập” mang lại sỹ tử trúng tuyển chọn và nhập học tập nhập kỳ tuyển chọn sinh vào năm 2023, nhằm mục đích khuyến nghị những sỹ tử với kết quả chất lượng nhập học hành, bên cạnh đó tạo ra ĐK mang lại sỹ tử được thêm thời cơ và yên lặng tâm học hành bên trên Trường Đại học tập Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp:

II.  Các ngành tuyển chọn sinh 

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp ý xét tuyển
1 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh
– Chuyên ngành Biên phiên dịch
– Chuyên ngành Phương pháp giảng dạy
A01, D01, D09 và D14
2 7340101 Ngành Quản trị kinh doanh
– Chuyên ngành Quản trị sale tổng hợp
– Chuyên ngành Quản trị nhân lực
– Chuyên ngành Quản trị buôn bán hàng

A00; A01; C01 và D01

3 7340115 Ngành Marketing
– Chuyên ngành Quản trị Marketing
– Chuyên ngành Truyền thông Marketing
4 7340121 Ngành Kinh doanh thương mại
– Chuyên ngành Kinh doanh thương mại
– Chuyên ngành Thương mại năng lượng điện tử
– Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế
5 7510605 Ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng
6 7340201 Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng
– Chuyên ngành Tài chủ yếu doanh nghiệp
– Chuyên ngành Ngân hàng
– Chuyên ngành Công nghệ tài chính
– Chuyên ngành Đầu tư tài chính
7 7340204 Ngành chỉ bảo hiểm
– Chuyên ngành Định phí bảo hiểm
– Chuyên ngành Kinh tế bảo hiểm
– Chuyên ngành chỉ bảo hiểm xã hội
8 7340301 Ngành Kế toán
– Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
– Chuyên ngành Kế toán nhà hàng quán ăn khách hàng sạn
– Chuyên ngành Kế toán công
9 7340302 Kiểm toán
10 7480102 Ngành Mạng PC và TTDL
– Chuyên ngành Mạng PC & truyền thông dữ liệu
– Chuyên ngành An toàn thông tin
11 7480108 Công nghệ chuyên môn máy tính
– Chuyên ngành Công nghệ nhúng và lập trình sẵn di động
– Chuyên ngành Trí tuệ tự tạo và điều khiển và tinh chỉnh thông minh
12 7480201 Ngành Công nghệ thông tin
– Chuyên ngành Công nghệ thông tin
– Chuyên ngành Hệ thống thông tin
13 7510201 Ngành CNKT cơ khí
– Chuyên ngành Công nghệ sản xuất máy
– Chuyên ngành Máy và hạ tầng kiến thiết máy
– Chuyên ngành Kỹ thuật đo và gia công thông minh
14 7510203 Ngành CNKT cơ năng lượng điện tử
– Chuyên ngành Kỹ thuật Robot
– Chuyên ngành Hệ thống Cơ năng lượng điện tử
– Chuyên ngành Hệ thống Cơ năng lượng điện tử bên trên Ô tô
15 7510205 Ngành Công nghệ chuyên môn Ô tô
– Chuyên ngành Công nghệ chuyên môn Ô tô
– Chuyên ngành Máy – Gầm dù tô
– Chuyên ngành Điện – Cơ năng lượng điện tử dù tô
16 7510301 Ngành CNKT năng lượng điện, năng lượng điện tử
– Chuyên ngành Điện gia dụng và công nghiệp
– Chuyên ngành Hệ thống hỗ trợ điện
– Chuyên ngành Thiết bị năng lượng điện, năng lượng điện tử
17 7510302 Ngành CNKT năng lượng điện tử – viễn thông
– Chuyên ngành Hệ thống nhúng và năng lượng điện tử ứng dụng
– Chuyên ngành Truyền thông số kỹ thuật và IoT
18 7510303 Ngành CNKT điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hoá
– Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp
– Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và khối hệ thống thông minh
– Chuyên ngành Thiết bị đo thông minh
19 7540202 Ngành Công nghệ sợi, dệt
20 7540204 Ngành Công nghệ tết, may
– Chuyên ngành Công nghệ may
– Chuyên ngành Thiết nối tiếp Thời trang
21 7540101 Ngành Công nghệ thực phẩm
– Chuyên ngành Công nghệ lên men
– Chuyên ngành Công nghệ bảo vệ và Chế biến hóa thực phẩm
– Chuyên ngành Quản lý unique thực phẩm
A00; A01; B00 và D07
22 7460108 Ngành Khoa học tập dữ liệu
– Chuyên ngành Khoa học tập dữ liệu
– Chuyên ngành Phân tích dữ liệu
A00; A01; C01 và D01
23 7810103 Ngành Quản trị công ty phượt và lữ hành
– Chuyên ngành Quản trị lữ hành
– Chuyên ngành Quản trị khách hàng sạn

A00; A01; C00 và D01

24 7810201 Ngành Quản trị khách hàng sạn

*Xem thêm: Các tổng hợp môn xét tuyển chọn Đại học tập - Cao đẳng

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn chỉnh nhập những ngành học tập của trường Đại học tập Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp những năm vừa qua như sau:

Ngành học Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023

Xét theo đòi KQ thi đua THPT

Xét theo đòi học bạ trung học phổ thông (đợt 1)

Xét theo đòi KQ thi đua THPT

Xét theo đòi học bạ trung học phổ thông (đợt 1)

Xét theo đòi KQ thi đua THPT

Xét theo đòi học bạ trung học phổ thông (đợt 1)

Xét theo đòi KQ thi đua THPT

Xét theo đòi học bạ THPT

Ngôn ngữ Anh

15,50

16

18,50

19,25

21,50

23,00

25,50

23,00

25,50

Quản trị kinh doanh

16,75

17,50

20,50

21,50

23,00

23,50

26,00

23,30

25,50

Kinh doanh thương mại

16,75

16,50

19,50

20,75

21,75

24,00

26,50

24,00

26,00

Tài chủ yếu – Ngân hàng

15

16

18,50

18,50

20,75

22,80

25,20

23,00

25,50

Mạng PC và truyền thông dữ liệu

16,50

17,50

20

19,75

21,50

22,20

24,80

22,20

24,50

Kế toán

15,50

17

19,50

19,25

21,50

22,50

25,00

22,50

25,00

Xem thêm: nước ta có bao nhiêu dân tộc

Công nghệ thông tin

18,50

19,50

22

21,50

22,50

24,00

25,80

24,00

26,00

Công nghệ chuyên môn cơ khí

16

17

20

19,75

21,00

21,50

24,00

22,00

24,50

Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử

17,50

18,50

21,50

20,75

22,00

22,00

24,20

22,20

24,50

Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử

16

18,50

20,50

20,50

22,00

22,00

24,20

22,50

25,00

Công nghệ chuyên môn điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa

18,25

18,50

22

21,25

22,50

23,00

25,50

23,30

25,50

Công nghệ thực phẩm

15,50

16

19

19,00

20,50

21,00

23,50

20,00

22,50

Công nghệ sợi, dệt

15

15

18

18,00

19,00

19,00

21,00

19,00

21,00

Công nghệ dệt, may

17,50

18

21,50

19,25

21,00

21,00

23,50

20,00

22,50

Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử - viễn thông

15,50 16,50 19 18,50 21,00 21,80 24,10 22,20
24,50

Công nghệ chuyên môn máy tinh

      19,75 21,50 22,20 24,80 22,50
24,50

Công nghệ chuyên môn dù tô

      20,50   22,80 25,20 23,00
25,50

Quản trị công ty phượt và lữ hành

      19,25 21,50 24,00 26,50 23,00
25,50

Bảo hiểm

          21,00 23,50 21,00
23,50

Khoa học tập dữ liệu

          22,00 24,20 22,00
24,50

Marketing

              23,70
26,00

Kiểm toán

              22,50
25,00

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

              23,30
25,50

Quản trị khách hàng sạn

Xem thêm: diện tích toàn phần khối trụ

              23,30
25,50

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trường Đại học tập Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

Khi với đòi hỏi thay cho thay đổi, update nội dung nhập nội dung bài viết này, Nhà ngôi trường vui sướng lòng gửi mail tới: [email protected]