công thức toán lớp 4

Tổng ăn ý kỹ năng toán lớp 4 là ôn tập luyện lại những dạng toán cơ phiên bản và cần thiết ở công tác toán lớp 4. Đây là bước đệm nhằm những em học tập chất lượng tốt toán lớp 5.

Bài học tập này mamnontritueviet.edu.vn tiếp tục tổng ăn ý kỹ năng toán lớp 4 các vấn đề, nội dung kỹ năng trọng tâm nhằm những con cái ôn tập luyện và gia tăng kỹ năng.

Bạn đang xem: công thức toán lớp 4

1. Ôn tập luyện về số ngẫu nhiên.

1.1. Số và chữ số

- Dùng 10 chữ số nhằm viết lách số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 • Có 10 số có một chữ số (từ 0 cho tới 9)

 • Có 90 số đem 2 chữ số (từ 10 cho tới 99)

 • Có 900 số đem 3 chữ số (từ 100 cho tới 999)

 • Có 9000 số đem 4 chữ số (từ 1000 cho tới 9999)

- Số ngẫu nhiên nhỏ nhất là số 0. Số ngẫu nhiên lớn số 1 ko có

- Hai số ngẫu nhiên thường xuyên rộng lớn (kém) nhau một đơn vị chức năng.

- Các số đem chữ số tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 gọi là số chẵn. Hai số chẵn thường xuyên rộng lớn xoàng xĩnh nhau 2 đơn vị chức năng.

- Các số đem chữ số tận nằm trong là một, 3, 5, 7, 9 gọi là số lẻ. Hai số lẻ thường xuyên rộng lớn xoàng xĩnh nhau 2 đơn vị chức năng.

1.2. Hàng và lớp

hàng và lớp

Hàng đơn trăm, hàng trăm, sản phẩm đơn vị chức năng ăn ý trở thành lớp đơn vị

Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn ăn ý trở thành lớp nghìn

1.2.1. Cách phát âm số ngẫu nhiên.

Để phát âm những số ngẫu nhiên tớ phát âm kể từ trái khoáy thanh lịch nên, hoặc kể từ sản phẩm cao cho tới sản phẩm thấp.

 • Các chữ số kể từ nên thanh lịch trái khoáy theo lần lượt nằm trong sản phẩm đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn, hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn ngàn, ...

 • Hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng trăm ngàn ăn ý trở thành lớp đơn vị chức năng.

 • Hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn ngàn ăn ý trở thành lớp ngàn.

1.3. Phép cộng

 • a + b = b + a

 • (a + b) + c = a + (b + c)

 • 0 + a = a + 0 = a

 • (a - n) + (b + n) = a + b

 • (a - n) + (b - n) = a + b - n x 2

 • (a + n) + (b + n) = a + b + n x 2

 • Nếu một hạng được vội vàng lên n phiên bên cạnh đó những số hạng còn sót lại được không thay đổi thì tổng này được tạo thêm một vài trúng tự (n - 1) phiên số hạng được vội vàng lên

 • Nếu số hạng bị giảm xuống n phiên, bên cạnh đó những số hạng còn sót lại được không thay đổi thì tổng cơ bị giảm xuống một vài trúng tự (1 -) số hạng bị giảm xuống.

 • Tổng của những số chẵn là một vài chẵn

 • Tổng của một vài lẻ và một vài chăn là một vài lẻ

 • Tổng của nhị số ngẫu nhiên thường xuyên là một vài lẻ

1.4. Phép trừ

 • a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

 • Nếu số bị trừ và số trừ nằm trong tăng hoặc rời n đơn vị chức năng thì hiệu của bọn chúng ko đổi

 • Nếu số bị trừ được vội vàng lên n phiên và không thay đổi số trừ thì hiệu được gia tăng một vài trúng tự (n - 1) phiên số bị trừ

 • Nếu số bị trừ không thay đổi, số trừ được vội vàng lên n phiên thì hiệu bị giảm xuống (n - 1) phiên số trừ

 • Nếu số bị trừ được gia tăng n đơn vị chức năng, số trừ không thay đổi thì hiệu giảm xuống n đơn vị

1.5. Phép nhân

 • a x b = b x a

 • a x (b x c) = (a x b) x c

 • a x 0 = 0 x a = 0

 • a x 1 = 1 x a = a

 • a x (b + c) = a x b + a x c

 • a x (b - c) = a x b - a x c

 • Trong một tích nếu như quá số được vội vàng lên n phiên bên cạnh đó mang 1 quá số không giống bị giảm xuống n phiên thì tích ko thay đổi.

 • Trong một tích nếu như quá số được vội vàng lên n phiên bên cạnh đó, những quá số còn sót lại không thay đổi thì tích được vội vàng lên n phiên và ngược lại vô một tích mang 1 quá số bị giảm xuống n phiên, những quá số còn sót lại không thay đổi thì tích cũng trở thành giảm xuống n phiên (n > 0)

 • Trong một tích, nếu như đem tối thiểu một quá số chẵn thì tích cơ chẵn

 • Trong một tích, nếu như một quá số được gia tăng a đơn vị chức năng những quá số còn sót lại không thay đổi thì tích được tăng a phiên tích những quá số còn sót lại.

 • Trong một tích những quá số đều lẻ và đem tối thiểu 1 quá số đem tận nằm trong là 5 thì tích đem tận nằm trong là 5.

1.6. Phép chia

 • a : (b x c) = a : b : c = a : c : b (a,b > 0)

 • 0 : a = 0

 • a : c - b : c = (a - b) : c (c > 0)

 • a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

 • Trong phép tắc phân tách, nếu như số bị phân tách tăng hoặc giảm xuống n phiên (n > 0) bên cạnh đó số phân tách không thay đổi thì thương cũng tạo thêm (giảm đi) n phiên.

 • Trong một phép tắc phân tách, nếu như tăng số phân tách lên n phiên (n > 0) bên cạnh đó số bị phân tách không thay đổi thì thương giảm xuống n phiên và ngược lại. 

 • Trong một phép tắc phân tách, số phân tách và số bị phân tách nằm trong tăng hoặc rời n phiên thì thương ko thay đổi.

 • Trong một phép tắc phân tách đem dư, nếu như số bị phân tách và số phân tách nằm trong được vội vàng (giảm) n phiên (n > 0) thì số dư cũng rất được vội vàng (giảm) n phiên.

1.7. Dãy số 

dãy số cơ hội đều

1.8. Dấu hiệu phân tách không còn cho: 2, 3, 5, 9

dấu hiệu phân tách không còn mang đến 2,3,5,9

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 2: Các số đem tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân tách không còn mang đến 2

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 5: Các số đem tận nằm trong là 0, 5 thì phân tách không còn mang đến 5

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 3: Các số đem tổng những chữ số phân tách không còn mang đến 3 thì phân tách không còn mang đến 3.

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 9: Các số đem tổng những chữ số phân tách không còn mang đến 9 thì phân tách không còn mang đến 9.

2. Ôn tập luyện về phân số và những phép tắc tính phân số

2.1. Khái niệm phân số

Khái niệm phân số

Khái niệm phân số 1

2.2. Tính hóa học cơ phiên bản của phân số

 • Nếu nhân cả tử số và kiểu số của một phân số với nằm trong một vài ngẫu nhiên không giống 0 thì được một phân số tự phân số tiếp tục mang đến.

 • Nếu phân tách cả tử số và kiểu số của một phân số với nằm trong một vài ngẫu nhiên không giống 0 thì được một phân số tự phân số tiếp tục mang đến.

2.3. So sánh những phân số

a) So sánh những phân số nằm trong kiểu số

Trong nhị phân số đem nằm trong kiểu số:

 •  Phân số này đem tử số nhỏ thêm hơn thì phân số cơ nhỏ thêm hơn.
 • Phân số này đem tử số to hơn thì phân số cơ to hơn.
 •  Nếu tử số đều bằng nhau thì nhị phân số cơ đều bằng nhau.

b) So sánh những phân số nằm trong tử số

 Trong nhị phân số đem nằm trong tử số:

 •  Phân số này đem kiểu số nhỏ thêm hơn thì phân số cơ to hơn.
 •  Phân số này đem kiểu số to hơn thì phân số cơ nhỏ thêm hơn.
 •  Nếu kiểu số đều bằng nhau thì nhị phân số cơ đều bằng nhau.

c) So sánh những phân số không giống mẫu

 Muốn đối chiếu nhị phân số không giống kiểu số, tớ rất có thể quy đồng kiểu số nhị phân số cơ rồi đối chiếu những tử số của nhị phân số mới nhất.

2.4. Các phép tắc tính phân số

a) Phép nằm trong phân số

 •  Muốn nằm trong nhị phân số đem nằm trong kiểu số, tớ nằm trong nhị tử số cùng nhau và không thay đổi kiểu số.

 • Muốn nằm trong nhị phân số không giống kiểu số, tớ quy đồng kiểu số nhị phân số, rồi nằm trong nhị phân số cơ.

  Xem thêm: phân tích 10 câu cuối bài vội vàng

b) Phép trừ phân số

 •  Muốn trừ nhị phân số đem nằm trong kiểu số, tớ trừ tử số của phân số loại nhất mang đến kiểu số của phân số loại nhị và không thay đổi kiểu số.

 • Muốn trừ nhị phân số không giống kiểu số, tớ quy đồng kiểu số nhị phân số, rồi trừ nhị phân số cơ.

c) Phép nhân phân số

 Muốn nhân nhị phân số tớ lấy tử số nhân với tử số, kiểu số nhân với kiểu số.

d) Phép phân tách phân số

Muốn phân tách một phân số cho 1 phân số, tớ lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

Lưu ý: Phân số hòn đảo ngược của một phân số là phân số hòn đảo ngược tử số trở thành kiểu số, kiểu số trở thành tử số.

3. Ôn tập luyện đại lượng 

3.1. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

 • Để đo lượng những vật nặng trĩu hàng trăm, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn ki-lô-gam, người tớ người sử dụng những đơn vị: yến, tạ, tấn.

 • Để đo lượng những vật nặng trĩu hàng trăm, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn gam, người tớ người sử dụng những đơn vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.

 • Mỗi đơn vị chức năng đo lượng đều vội vàng 10 phiên đơn vị chức năng nhỏ thêm hơn ngay lập tức sau nó.

 • Mỗi đơn vị chức năng đo lượng đều xoàng xĩnh 1/10 phiên đơn vị chức năng to hơn ngay lập tức trước nó

3.2. Bảng đơn vị chức năng đo phỏng dài

Bảng đơn vị chức năng đo phỏng dài

Mỗi đơn vị chức năng đo phỏng nhiều năm đều vội vàng 10 phiên đơn vị chức năng nhỏ thêm hơn ngay lập tức sau nó.

Mỗi đơn vị chức năng đo phỏng nhiều năm đều xoàng xĩnh 1/10 phiên đơn vị chức năng to hơn ngay lập tức trước nó.

Một số đơn vị chức năng đo diện tích S: mét vuông, km2, dm2, cm2

 • 1km2 = 1 000 000m2

 • 1m2 = 100dm2

 • 1m2 = 10 000cm2

 • 1dm2 = 100cm2

3.3. Giây - thế kỷ

Chú ý:

1 năm = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

Tháng một, mon tía, mon năm, mon bảy, mon 8, mon mươi, mon mươi nhị có: 31 ngày.

Tháng tư, mon sáu, mon chín, mon mươi một có: 30 ngày.

Tháng nhị đem 28 ngày (vào năm nhuận đem 29 ngày).

1 phút = 60 giây

1 giờ = 60 phút = 3600 giây

4. Ôn tập luyện về số khoảng cộng

4.1. Bài toán mò mẫm số khoảng cộng

Một vài ba kỹ năng cần thiết nhớ

 • Muốn mò mẫm số khoảng nằm trong của tương đối nhiều số, tớ tính tổng của những số cơ, rồi lấy tổng cơ phân tách mang đến số những số hạng.

Ví dụ: Tìm khoảng nằm trong của 18, 19, 23 là

(18 + 19 + 23) : 3 = 20

 • Số khoảng nằm trong của sản phẩm cơ hội đều : (số đầu + số cuối) : 2

4.2. Bài toán: Tìm số hạng lúc biết khoảng nằm trong và số hạng không giống.

Dạng tính khoảng cộngDùng sơ đồ dùng nhằm giải toán khoảng cộng

5. Ôn tập luyện dạng mò mẫm nhị số lúc biết tổng và hiệu

tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu

6. Ôn tập luyện mò mẫm nhị số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ của nhị số cơ.

6.1. Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ

tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ

6.2. Tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ

tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ

7. Ôn tập luyện dạng toán đặt điều tính của phép tắc nhân, phân tách, nằm trong, trừ.

7.1 Phép nhân

 • Khi triển khai phép tắc tính tớ triển khai kể từ nên qua chuyện trái

 • Ta theo lần lượt đem những tích riêng biệt loại 1, 2, 3… lúc để tính ghi nhớ phải để trực tiếp sản phẩm những chữ số

7.2 Phép chia

 • Thực hiện nay phép tắc tính bám theo trật tự kể từ trái khoáy qua chuyện nên.

 • Có đầy đủ 3 phép tắc tính vô phép tắc phân tách gồm: Chia tiếp sau đó nhân rồi sau cuối trừ.

 • Trong phép tắc phân tách đem dư thì số dư khi nào cũng nhỏ rộng lớn số phân tách.

7.3 Phép cộng

Quy tắc: Muốn nằm trong nhị số ngẫu nhiên tớ rất có thể thực hiện như sau:

 • Viết số hạng này bên dưới số hạng cơ sao cho những chữ số ở và một sản phẩm đặt điều trực tiếp cột cùng nhau.

 • Cộng những chữ số ở từng sản phẩm bám theo trật tự kể từ nên thanh lịch trái khoáy, tức là kể từ sản phẩm đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn, … .

7.4. Phép trừ

Quy tắc: Muốn trừ nhị số ngẫu nhiên tớ rất có thể thực hiện như sau:

 • Viết số hạng này bên dưới số hạng cơ sao cho những chữ số ở và một sản phẩm đặt điều trực tiếp cột cùng nhau.

 • Trừ những chữ số ở từng sản phẩm bám theo trật tự kể từ nên thanh lịch trái khoáy, tức là kể từ sản phẩm đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn, … 

8. Ôn tập luyện hình học

 • Nếu tăng chiều nhiều năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tạo thêm a x 2

 • Nếu tăng chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tạo thêm a x 2

 • Nếu rời chiều nhiều năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục rời lên a x 2 đơn vị

 • Nếu rời chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục rời lên a x 2 đơn vị

 • Nếu vội vàng một chiều này cơ của hình chữ nhật lên từng nào phiên thì diện tích S tiếp tục tạo thêm từng ấy phiên.

 • Nếu rời một chiều này cơ của hình chữ nhật lên từng nào phiên thì diện tích S tiếp tục giảm xuống số lần

 • Trong hình vuông vắn, nếu như tăng 1 cạnh lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tạo thêm 4 x a đơn vị

 • Trong hình vuông vắn nếu như cạnh tạo thêm a phiên thì diện tích S tạo thêm a x a lần

8.1. Hình bình hành và diện tích S hình bình hành

8.1.1. Hình bình hành

hình bình hành

8.1.2.  Diện tích hình bình hành

diện tích hình bình hành

8.2. Hình thoi và diện tích S hình thoi.

8.2.1.  Hình thoi

hình thoi

8.2.2. Diện tích hình thoi

Cho hình thoi ABCD đem AC = m, BD = n

Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC sẽ được hình chữ nhật MNCA như hình vẽ.

cách tính diện tích S hình thoi

Dựa vô hình vẽ tớ có:

Diện tích hình thoi ABCD tự diện tích S hình chữ nhật MNCA

Diện tích hình chữ nhật MNCA là:

Vậy diện tích S hình thoi ABCD là: (m x n) : 2

Diện tích hình thoi tự tích của phỏng nhiều năm hai tuyến đường chéo cánh phân tách mang đến 2 (cùng đơn vị chức năng đo)

Xem thêm: trường đại học kỹ thuật công nghiệp

(Trong đó: S là diện tích S hình thoi; m, n là phỏng nhiều năm của hai tuyến đường chéo)

Trên đó là bài tổng ăn ý kỹ năng toán lớp 4 nhằm hùn những em ôn tập luyện, gia tăng kỹ năng đáp ứng mang đến học tập toán lớp 5. Các em nhập cuộc tăng khóa đào tạo và huấn luyện toán online của mamnontritueviet.edu.vn để tìm hiểu nhiều kỹ năng hoặc nhé.