cơ cấu ngành kinh tế không phản ánh

Câu hỏi:

18/06/2022 1,993

Bạn đang xem: cơ cấu ngành kinh tế không phản ánh

A. trình phỏng phân công huân động xã hội.

B. việc dùng làm việc bám theo ngành.

C. trình phỏng cách tân và phát triển lực lượng tạo ra.

D. việc chiếm hữu kinh tế tài chính bám theo bộ phận.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Đáp án đích thị là: D

Cơ cấu ngành là phần tử cơ phiên bản nhất của tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính, phản ánh trình độ chuyên môn phân công huân động xã hội, việc dùng làm việc bám theo ngành và trình độ chuyên môn cách tân và phát triển của lực lượng tạo ra.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thành phần nào là tại đây không được xếp vô tổ chức cơ cấu cương vực một quốc gia?

A. Khu chiết xuất.

B. Ngành tạo ra.

C. Điểm tạo ra.

D. Vùng kinh tế tài chính.

Câu 2:

GNI phản ánh nội lực của

A. nguồn khoáng sản.

B. nền kinh tế tài chính.

C. nguồn làm việc.

D. vốn góp vốn đầu tư.

Câu 3:

Xem thêm: ca3(po4)2

Thành phần nào là tại đây không được xếp vô tổ chức cơ cấu bộ phận kinh tế tài chính của một quốc gia?

A. Nhà nước.

B. Ngoài nước nhà.

C. Nông - lâm - ngư nghiệp.

D. Khu vực với vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.

Câu 4:

GDP và GNI trung bình đầu người là tiêu chuẩn để

A. đánh giá bán unique cuộc sống thường ngày và tuổi hạc lâu ở từng vương quốc.

B. thể hiện tại sự tùy thuộc vào nền kinh tế tài chính, dân sinh sống ở những nước.

C. thể hiện tại cường độ tiện nghi ngại, dạy dỗ và đặc thù kinh tế tài chính.

D. đánh giá bán trình độ chuyên môn cách tân và phát triển kinh tế tài chính và nút sinh sống dân sinh sống.

Câu 5:

Nhận lăm le nào là tại đây không đúng với GNI?

A. Đo lường tổng mức vốn công dân đem quốc tịch.

B. Đánh giá bán sự phát triển kinh tế tài chính của từng vương quốc.

C. GDP dùng để làm phân tách quy tế bào, tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính.

D. GNI là thước đo tổng thống nhất của nền kinh tế tài chính.

Câu 6:

Nhận lăm le nào là tại đây đích thị với GNI?

A. GDP dùng để làm phân tách quy tế bào, tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính.

B. Thể hiện tại mối cung cấp của tôn tạo rời khỏi vô một vương quốc.

C. Thể hiện tại sự phồn vinh, kỹ năng cách tân và phát triển kinh tế tài chính.

D. GNI là thước đo tổng thống nhất của nền kinh tế tài chính.

Xem thêm: mô phân sinh là gì