chiến lược toàn cầu của mỹ

Phạm Đức Thuận *

* Tác fake contact ([email protected])

Article Sidebar

Ngày nhận bài: 29-05-2014

Bạn đang xem: chiến lược toàn cầu của mỹ

Ngày duyệt đăng: 29-08-2014

Ngày xuất bản: 25-10-2014

Title:

Trích dẫn

Thuận, Phường. Đ. (2014). NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU CỦA MỸ ĐẾN CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PHÁP Tại ĐÔNG DƯƠNG (1945 - 1954). Tạp chí Khoa học tập Đại học tập cần thiết Thơ, (33), 33-38. Truy vấn kể từ https://mamnontritueviet.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/view/1365

Chuyên mục

Xã hội-Nhân văn

Abstract

After World War II, the U.S. advocated using a global strategy đồ sộ confirm its position. In this context, the French war in Indochina crisis, France had đồ sộ carry a heavy burden on the war in Indochina in order đồ sộ maintain its rights here. During the period from 1945 đồ sộ 1954, France received enormous help from the U.S., whichmade a strong impact on the military transformation - politically important not only in Indochina but also in France and around the world. TheU.S.intervention was seen as the start of theU.S.involvement in the Vietnam War (1954-1975).

Keywords: The global strategy, Vietnam war, Dien Bien Phu

Từ sau trận đánh giành giật toàn cầu lượt loại II, Mỹ dữ thế chủ động thiết kế kế hoạch toàn thị trường quốc tế nhằm mục tiêu khẳng xác định thế siêu cường bên trên toàn cầu. Trong toàn cảnh cơ, trận đánh giành giật của Pháp ở Đông Dương càng ngày càng lên đường vô thất vọng, thực dân Pháp nên mang trong mình 1 trọng trách nguy hiểm vô trận đánh giành giật ở Đông Dương nhằm mục tiêu giữ lại quyền lợi ở điểm này. Trong xuyên suốt thời hạn từ thời điểm năm 1945 cho tới 1954, Pháp đã nhận được được sự giúp sức đồ sộ rộng lớn của Mỹ, sự giúp sức cơ vô trận đánh giành giật ở Đông Dương (1945-1954) đang được đem những tác dụng mạnh mẽ và tự tin cho tới những gửi đổi mới quân sự chiến lược - chủ yếu trị cần thiết không chỉ là ở Đông Dương mà còn phải cả ở Pháp và bên trên toàn cầu. Sự can thiệp của Mỹ còn được coi như thể khởi điểm cho việc tụt xuống lội của đế quốc này vô trận đánh giành giật nước Việt Nam (1954 ? 1975).

Xem thêm: công thức quá khứ hoàn thành

Từ khóa: Chiến lược toàn thị trường quốc tế, cuộc chiến tranh nước Việt Nam, Điện Biên Phủ

Article Details

Tài liệu tham ô khảo

Henry Navare (2004), Đông Dương lâm chung, NXB Công an dân chúng, thủ đô.

Lê Phụng Hoàng (2009), Lịch sử mối liên hệ quốc tế (1945-1975), Khoa Lịch sử - Đại học tập SP TP TP HCM.

Lưu Văn Lợi và Nguyễn Hồng Thạch (2002), Pháp tái mét cướp Đông Dương và cuộc chiến tranh rét mướt, NXB Công an dân chúng, Thanh Hóa.

Viện lịch sử hào hùng quân sự chiến lược nước Việt Nam (2004), Chiến thắng Điện Biên Phủ - mốc vàng lịch sử hào hùng, chân lý thời đại, NXB Quân group dân chúng, thủ đô.

Võ Nguyên Giáp (2006), Đường cho tới Điện Biên Phủ, NXB Quân group dân chúng, thủ đô.

Vũ Dương Ninh (2012), Lịch sử mối liên hệ quốc tế,NXB ĐH sư phạm thủ đô, thủ đô.

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Cơ quan tiền ngôi nhà quản: Trường Đại học tập Cần Thơ

Giấy phép tắc sinh hoạt số: 233/GP-BTTTT ngày 10-7-2023

Xem thêm: học phí đại học mở

Cơ quan tiền cung cấp phép: Sở tin tức và Truyền thông

Copyright ©2023 Trường Đại học tập Cần Thơ

Thiết nối tiếp & cải tiến và phát triển bởi vì CUSC

Tác giả

Bình luận