chất nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường

hint-header

Cập nhật ngày: 11-11-2022

Bạn đang xem: chất nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường


Chia sẻ bởi: Hoàng Đức Hiệp


Tại ĐK thông thường hóa học nào là sau đấy là hóa học lỏng?

Chủ đề liên quan

Ancol etylic tính năng với Na, chiếm được hiđro và hóa học nào là sau đây?

Tên thay cho thế của C2H5OH là

Ancol nào là sau đấy là ancol bậc II?

Chất nào là sau đấy là hóa học rắn ở ĐK thường?

Phenol cực kỳ độc, bởi vậy khi dùng phenol nên rất là cảnh giác. Công thức phân tử của phenol là

Chất nào là tại đây nhập cuộc phản xạ tráng bạc?

Chất X với công thức cấu trúc là CH3CH2CHO. Tên gọi của X là

Chất nào là sau đấy là anđehit?

Dung dịch hóa học nào là tại đây thực hiện quì tím hóa đỏ?

Chất nào là tại đây với sức nóng chừng sôi cao nhất?

Đốt cháy trọn vẹn 0,015 mol C3H8, chiếm được CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là

Phát biểu nào là tại đây sai?

A

Tính Hóa chất đặc thù của anken là dễ dàng nhập cuộc phản xạ nằm trong.

B

Trùng phù hợp butađien ở ĐK phù hợp chiếm được cao su đặc buna.

C

Các ankin đều nhập cuộc phản xạ với AgNO3 trong hỗn hợp NH3.

D

Isopren nằm trong loại hiđrocacbon ko no.

Xem thêm: tiếng anh lớp 2 sách mới

Phát biểu nào là tại đây đúng?

A

Tại ĐK thông thường, những hiđrocacbon thơm phức xỏ lá là hóa học lỏng.

B

Công thức phân tử của benzen là C8H8.

C

Toluen làm mất đi màu sắc hỗn hợp KMnO4 khi đun lạnh lẽo.

D

Công thức phân tử công cộng mặt hàng đồng đẳng của benzen là CnH2n-2 (n).

Benzen tính năng với Br2 (Fe, t0) bám theo tỉ trọng mol 1:1, chiếm được hóa học cơ học X. Tên gọi của X là.

Cho m gam ancol X (C2H5OH) tính năng trọn vẹn với sắt kẽm kim loại Na dư, chiếm được 0,448 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m

Đun propan -1-ol với H2SO4 quánh ở 1800C, chiếm được hóa học nào là sau đây?

Chất nào là tại đây tính năng với hỗn hợp HNO3 tạo ra axit picric?

Phát biểu nào là tại đây đúng?

A

Dung dịch phenol thực hiện quì tím trả lịch sự màu sắc hồng.

B

Phenol tính năng với NaOH tạo ra khí H2.

C

Phenol tính năng với NaHCO3 tạo ra khí CO2.

D

Xem thêm: căn bậc hai số học của 9 là

Phenol tính năng với Na tạo ra khí H2.

Cho 0,66 gam CH3CHO tính năng trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3, chiếm được m gam Ag. Giá trị của m là

Hiđro hóa trọn vẹn anđehit axetic (xúc tác Ni,to), chiếm được thành phầm là