cấu trúc câu hỏi đuôi

Ngoài những ngữ pháp giờ Anh thắc mắc đuôi thịnh hành như bên trên, tag question còn thật nhiều tình huống quan trọng đặc biệt bạn phải nắm vững nhằm rất có thể linh động vận dụng vào cụ thể từng thực trạng. 

3.1. Câu chất vấn đuôi của “I am …”

Đối với “I am”, các bạn sẽ gửi trở thành “aren’t I” Khi gửi tag question lịch sự thể phủ tấp tểnh, ko cần “am not”.

Bạn đang xem: cấu trúc câu hỏi đuôi

Ví dụ: I'm ready, aren't I?

3.2. Câu chất vấn đuôi với Must 

Khi dùng thắc mắc đuôi nhập tình huống với Must nhập câu, bạn phải xem xét về chân thành và ý nghĩa và nguyệt lão contact của Must vào cụ thể từng tình huống nhằm đưa ra quyết định cơ hội vấn đáp thắc mắc đuôi sao mang đến đúng mực. 

 • Khi Must nhập câu trình diễn miêu tả một việc cần thiết rất cần được tiến hành → Câu chất vấn đuôi người sử dụng Needn’t.

Ví dụ: You must go now, needn’t you?

 • Khi Must nhập câu trình diễn miêu tả sự quán triệt → Câu chất vấn đuôi tớ vẫn người sử dụng Must. 

Ví dụ: We mustn’t use the company’s phones for personal calls, must we?

 • Khi Must nhập câu trình diễn miêu tả sự Dự kiến mang ý nghĩa đúng mực cao của những người phát biểu → Câu chất vấn đuôi sẽ tiến hành phân tách dựa vào động kể từ theo gót sau must ở mệnh đề chủ yếu.

Ví dụ: After practicing for nearly 2 hours, you must be tired, aren’t you?

 • Khi Must nhập câu được vận dụng nhập công thức must + have + V3/Ved  nhằm mục tiêu trình diễn miêu tả một vấn đề xẩy ra ở quá khứ → Câu chất vấn đuôi bạn phải vận dụng haven’t. 

Ví dụ: They must have lied to tát you, haven’t they?

3.3. Câu chất vấn đuôi với “Have to”

đối với những động kể từ khuyết thiếu hụt như “have/has/had to”, tớ rất có thể người sử dụng trợ động kể từ “do/does/did” lúc đặt thắc mắc đuôi. 

Ví dụ: My child had to tát go to tát school yesterday, didn’t he? 

3.4. Câu chất vấn đuôi với “Let’s”

Nếu nhập câu với dùng động kể từ “Let’s”, hãy địa thế căn cứ nhập chân thành và ý nghĩa của Let nhưng mà phân chia động kể từ tương thích mang đến thắc mắc đuôi. 

 • Khi Let nhập câu mang ý nghĩa khêu ý và rủ ai cơ nằm trong thao tác làm việc gì, người sử dụng “shall we” so với thắc mắc đuôi. 

Ví dụ: Let's go by xe taxi, shall we?

 • Khi Let nhập câu đem hàm ý nài quy tắc Khi thực hiện một việc gì cơ, người sử dụng “will you” so với thắc mắc đuôi. 

Ví dụ: Let bu use the bicycle, will you?

 • Khi Let nhập câu đem chân thành và ý nghĩa kiến nghị người sử dụng “May I” 

Ví dụ: Let bu help you, may I?

3.5. Câu chất vấn đuôi nhập tình huống câu mệnh lệnh 

 • Khi nhập câu trình diễn miêu tả lời nói chào, tớ người sử dụng “won’t you” so với thắc mắc đuôi. 

Ví dụ: Eat some cookies, won’t you? 

 • Khi nhập câu trình diễn miêu tả sự nhờ vả, tớ người sử dụng “will you” so với thắc mắc đuôi. 

Ví dụ: give bu a hand, will you? 

Xem thêm: các câu đố hack não

 • Khi nhập câu trình diễn miêu tả sự rời khỏi mệnh lệnh, tớ người sử dụng “can/could/would you” so với thắc mắc đuôi. 

Ví dụ: Go out, can’t you? 

 • Khi nhập câu trình diễn miêu tả khẩu lệnh bên dưới dạng phủ tấp tểnh, tớ người sử dụng “will you” so với thắc mắc đuôi. 

Ví dụ: Don’t marry her, will you? 

3.6. Câu chất vấn đuôi với Nobody, Anyone, Everybody, Someone …

Khi mệnh đề chủ yếu với căn nhà ngữ là 1 trong những trong mỗi đại kể từ biến động chỉ người như everyone, someone, anyone, no one, everybody, somebody, nobody và anybody, bạn phải vận dụng “they” mang đến căn nhà ngữ của thắc mắc đuôi. 

Tuy nhiên, bạn phải Note nhị yếu hèn tố: 

 • Khi căn nhà ngữ là ‘no one’ hoặc ‘nobody’ – “không ai cả/ ko một ai”, thắc mắc đuôi rất cần được phân tách ở dạng xác minh.

 • Khi những đại kể từ biến động trở thành ‘they’ nhập thắc mắc đuôi, tớ tiếp tục người sử dụng (trợ) động kể từ số nhiều mang đến ‘they’.

Ví dụ:

 • Everyone can enter this room, can’t they?

 • No one likes this dish, tự they?

3.7. Câu chất vấn đuôi với câu với đại kể từ biến động chỉ vật

Khi căn nhà ngữ của câu là những đại kể từ biến động chỉ vật như: Nothing, something, everything thì tất cả chúng ta người sử dụng đại kể từ “it” thực hiện căn nhà kể từ nhập thắc mắc đuôi.

Ví dụ: Everything is okay, isn’t it? 

3.8. Câu chất vấn đuôi với câu cảm thán 

Khi mệnh đề chủ yếu nhập câu là câu cảm thán, bạn phải người sử dụng danh kể từ nhập câu thay đổi trở thành đại kể từ thực hiện căn nhà ngữ. Trợ động kể từ được xem là am, is, are. 

Ví dụ: Such a handsome man, isn’t he?

3.9. Câu chất vấn đuôi Khi mệnh đề chủ yếu với căn nhà ngữ ‘this’/ ‘that’/ ‘these’ / ‘those’

 • Khi mệnh đề chủ yếu với căn nhà ngữ là ‘this’ hoặc ‘that’, căn nhà ngữ nhập thắc mắc đuôi được xem là ‘it’.

 • Khi mệnh đề chủ yếu với căn nhà ngữ là ‘these’ hoặc ‘those’, căn nhà ngữ nhập thắc mắc đuôi được xem là ‘they’.

Ví dụ:

 • This/ That is your máy vi tính, isn’t it?

 • These/ Those are the mooncakes you bought this afternoon, aren’t they?

3.9. Câu chất vấn đuôi với “Had better”

Khi nhập câu người sử dụng nguyên tố Had better (viết tắt là ‘d better) với mục tiêu thể hiện lời nói khuyên nhủ, các bạn sẽ chọn  Had và người sử dụng ở dạng phủ tấp tểnh Hadn’t so với thắc mắc đuôi. 

Xem thêm: cách đổi đơn vị đo khối lượng

Ví dụ: I had better liên hệ that customer right now, hadn’t I?

3.10. Câu chất vấn đuôi với “Would rather”

Khi mệnh đề chủ yếu trình diễn miêu tả sự mong ước hoặc sự lựa chọn với việc xuất hiện tại của ‘would rather’ nhằm trình diễn miêu tả sự mong ước hoặc sự lựa chọn, thắc mắc đuôi tiếp tục mượn ‘would’ và người sử dụng ở dạng phủ tấp tểnh ‘wouldn’t’.

Ví dụ: Our daughter would rather stay trang chính, wouldn’t she?