bài tập câu hỏi đuôi

Câu chất vấn đuôi là một trong những dạng ngữ pháp giờ đồng hồ Anh đặc biệt dễ khiến cho lầm lẫn Lúc tiếp xúc. Vì thế, ôn luyện những dạng bài tập câu hỏi đuôi thông thường xuyên tiếp tục giúp cho bạn học tập chắc hẳn kỹ năng và kiến thức và dùng nhuần nhuyễn rộng lớn. quý khách hàng sở hữu thoải mái tự tin về năng lực Anh ngữ của tớ không? Cùng VUS thách thức phiên bản đằm thắm qua chuyện những bài tập câu hỏi đuôi tiếp sau đây nhé!

Lý thuyết về thắc mắc đuôi bạn phải nắm

Dù chỉ là một trong những dạng thắc mắc ngắn ngủn tuy nhiên thắc mắc đuôi lại sở hữu thật nhiều phát triển thành thể với quy tắc dùng không giống nhau. Song, cốt lõi kỹ năng và kiến thức của thắc mắc đuôi tiếp tục gồm:

Bạn đang xem: bài tập câu hỏi đuôi

 • Vai trò: Dùng nhằm xác nhận lại vấn đề hoặc lôi kéo sự tán thành.
 • Công thức: Câu xác định, thắc mắc phủ định? (hoặc ngược lại)
 • Quy tắc chính: Các trợ động kể từ nhập thắc mắc đuôi tiếp tục thuận theo đòi số của công ty ngữ, thì và trái chiều với dạng câu xác định hoặc xác định của mệnh đề chủ yếu.

VD:

His brother likes coffee, doesn’t he? (Anh trai của anh ý ấy mến coffe, nên không?)

She will come tomorrow, won’t she? (Cô ấy sẽ tới vào trong ngày mai, nên không?)

They can swim, can’t they? (Họ biết tập bơi, nên không?)

bài tập câu hỏi đuôi
[Có đáp án] Ôn luyện những dạng bài tập câu hỏi đuôi thông thường gặp

Công thức thắc mắc đuôi

Câu chất vấn đuôi sẽ có được dạng như thắc mắc Yes/No ngắn ngủn gọn gàng chỉ mất trợ động kể từ và công ty ngữ. Chúng tiếp tục theo đòi sau mệnh đề chủ yếu của câu và ngăn cơ hội vày lốt phẩy sẽ tạo trở thành một câu văn hoàn hảo.

Cấu trúc câu tiếp tục như sau:

KHẲNG ĐỊNH

Affirmative statement, negative tag?

VD: He does his homework, doesn’t he? (Anh ấy thực hiện bài xích tập dượt về mái ấm nên không?)

PHỦ ĐỊNH

Negative statement, affirmative tag?

VD: They don’t know bủ, tự they? (Họ ko biết tôi, nên không?)

Các tình huống quan trọng đặc biệt nhập thắc mắc đuôi

Điều khiến cho kỹ năng và kiến thức thắc mắc đuôi trở thành thử thách với khá nhiều bạn làm việc cơ là việc phong phú về phong thái dùng của chính nó. Có thật nhiều tình huống nước ngoài lệ khiến cho thắc mắc đuôi ko tuân theo đòi quy tắc như:

Xem thêm: chu kỳ kinh nguyệt ở người diễn ra trung bình bao nhiêu ngày

 • “Must” tùy nhập nghĩa của câu tuy nhiên sẽ có được thắc mắc đuôi không giống nhau như thể hiện tại sự nghiêm cấm là “must”, sự quan trọng là “need”, sự Dự kiến là “do/does”.
 • Câu sở hữu mệnh đề phụ thì công ty ngữ thắc mắc đuôi tiếp tục theo đòi công ty ngữ của mệnh đề phụ.
 • Câu chính thức vày “Let’s” thì thắc mắc đuôi luôn luôn là “Shall we”.
 • Câu khẩu lệnh sẽ có được thắc mắc đuôi là “Will you”.
 • Câu cảm thán thì thắc mắc đuôi tiếp tục dùng trợ động là Tobe ở lúc này.
 • Câu ước mong muốn sở hữu “wish” thì thắc mắc đuôi sẽ có được cấu tạo “May + S”.
 • Đại kể từ biến động chỉ người thực hiện công ty ngữ mệnh đề chủ yếu thì công ty ngữ thắc mắc đuôi được xem là “they”.
 • Đại kể từ biến động chỉ vật thực hiện công ty ngữ mệnh đề chủ yếu thì công ty ngữ thắc mắc đuôi được xem là “it” hoặc “they”.
 • Khi nhập câu sở hữu trạng kể từ phủ toan hoặc phân phối phủ toan thì thắc mắc đuôi tiếp tục không cần thiết phải thêm thắt “not”.

Để thuần thục được điểm ngữ pháp này, bạn phải tiến hành bài tập câu hỏi đuôi thông thường xuyên. Đồng thời, tiếp thu kiến thức và thao tác làm việc nhập môi trường xung quanh tiếp xúc Anh ngữ với gia tốc cao cũng là một trong những cơ hội nâng lên hành động tự nhiên vô nằm trong hiệu suất cao.

Xây dựng nền tảng vững chãi, đột phá khả năng nằm trong kho tàng: Bí quyết học tập giờ đồng hồ Anh

Các dạng bài tập câu hỏi đuôi nhập giờ đồng hồ Anh

bài tập câu hỏi đuôi
[Có đáp án] Ôn luyện những dạng bài tập câu hỏi đuôi thông thường gặp

Nào, nằm trong VUS ôn lại kỹ năng và kiến thức nằm trong chuỗi bài tập câu hỏi đuôi bên dưới. Hãy soát lại đáp án nhằm tự động chấm coi các bạn đạt được từng nào điểm nhé!

Bài tập dượt 1 – Choose the best answer

 1. There’ll be lots to tát see in Thủ đô New York, _____ ?
A – aren’t thereB – isn’t itC – won’t thereD – will there
 1. I’m wrong, _____ ?
A – tự IB – aren’t youC – am not ID – aren’t I
 1. He would rather stay in, _____ ?
A – would heB – wouldn’t heC – shouldn’t heD – don’t he
 1. We took this one last holiday, _____ ?
A – didn’t weB – did weC – didn’t theyD – did they
 1. Switch on the television, _____ ?
A – tự youB – don’t youC – will youD – won’t you
 1. He won’t tell her, _____ ?
A – will heB – does heC – won’t heD – doesn’t he
 1. You’ve got a xế hộp, _____ ?
A – tự youB – have youC – haven’t youD – don’t you
 1. They are going to tát attend the meeting, _____ ?
A – aren’t theyB – will theyC – are theyD – won’t they
 1. Hoi An was first named Faifo, _____ ?
A – isn’t itB – was itC – is itD – wasn’t it
 1. Let’s go to tát the buổi tiệc ngọt, _____ ?
A – will weB – shall weC – don’t weD – tự we

Đáp án

12345678910
CDBACACADB

Bài tập dượt 2 – Complete the tag questions

 1. She’s a wonderful doctor, _____ ?
 2. You haven’t finished your exam yet, _____ ?
 3. Let’s go to tát dinner after the play, _____ ?
 4. Someone told you the meeting started at ten, _____ ?
 5. We didn’t see him again after he left the cafe, _____ ?
 6. My brother is a great football player, _____ ?
 7. She hasn’t told him about the wedding yet, _____ ?
 8. I’m getting much better at English, _____ ?

Đáp án

 1. She’s a wonderful doctor, isn’t she?
 2. You haven’t finished your exam yet, have you?
 3. Let’s go to tát dinner after the play, shall we?
 4. Someone told you the meeting started at ten, didn’t they?
 5. We didn’t see him again after he left the cafe, did we?
 6. My brother is a great football player, isn’t he?
 7. She hasn’t told him about the wedding yet, has she?
 8. I’m getting much better at English, aren’t I?

Bài tập dượt 3 – Complete the sentences with tag question

bài tập câu hỏi đuôi
[Có đáp án] Ôn luyện những dạng bài tập câu hỏi đuôi thông thường gặp
 1. He can’t tự everything he wants, _____ ?
 2. He must go now to tát not miss the bus, _____ ?
 3. Students should finish their homework on time, _____ ?
 4. Juliet must love Romeo a lot, _____ ?
 5. I think Santa Claus is not real, _____ ?
 6. Let’s go out for dinner, _____ ?
 7. Keep silent, _____ ?
 8. What huge buildings, _____ ?
 9. No one likes that chef, _____ ?
 10. I am your best friend, _____ ?

Đáp án

 1. He can’t tự everything he wants, can he?
 2. He must go now to tát not miss the bus, needn’t he?
 3. Students should finish their homework on time, shouldn’t they?
 4. Juliet must love Romeo a lot, doesn’t she?
 5. I think Santa Claus is not real, isn’t he?
 6. Let’s go out for dinner, shall we?
 7. Keep silent, will you?
 8. What huge buildings, aren’t they?
 9. No one likes that chef, do they?
 10. I am your best friend, aren’t I?

Bài tập dượt 4 – True or False

 1. I wish to tát see my children, don’t I? – (True/False)
 2. Nothing was there, was it? – (True/False)
 3. Something is coming, isn’t it? – (True/False)
 4. Let’s follow the new mentor, don’t we? – (True/False)
 5. When I was young, I rarely went out with friends, didn’t I? – (True/False)
 6. Everyone loves Taylor Swift, don’t they? – (True/False)
 7. We wish to tát take a day off next week, don’t we? – (True/False)
 8. What a beautiful lady, isn’t she? – (True/False)
 9. You mustn’t use the company’s equipment for personal use, must you? – (True/False)
 10. Do not touch that door, tự you? – (True/False)

Đáp án

 1. I wish to tát see my children, don’t I? (False)
 2. Nothing was there, was it? – (True)
 3. Something is coming, isn’t it? – (True)
 4. Let’s follow the new mentor, don’t we? – (False)
 5. When I was young, I rarely went out with friends, didn’t I? – (False)
 6. Everyone loves Taylor Swift, don’t they? – (True)
 7. We wish to tát take a day off next week, don’t we? – (False)
 8. What a beautiful lady, isn’t she? – (True)
 9. You mustn’t use the company’s equipment for personal use, must you? – (True)
 10. Do not touch that door, tự you? – (False)

VUS tiếp mức độ mang đến mới con trẻ đoạt được sau này ngời sáng sủa nằm trong Anh ngữ chuẩn chỉnh quốc tế

bài tập câu hỏi đuôi
[Có đáp án] Ôn luyện những dạng bài tập câu hỏi đuôi thông thường gặp

Mỗi một lứa tuổi tiếp tục mến phù hợp với lượng kỹ năng và kiến thức và cách thức học tập không giống nhau. Nhằm đưa về trong suốt lộ trình tiếp thu kiến thức chuẩn chỉnh quốc tế, khơi hé Anh ngữ một cơ hội ngẫu nhiên và hiệu suất cao mang đến học tập viên ở từng giai đoạn với từng yêu cầu, VUS tiếp tục design những khóa huấn luyện và đào tạo độc quyền:

 • Tiếng Anh THCS vững chãi giúp cho bạn con trẻ thoải mái tự tin tiến thủ bước ước mơ nằm trong Young Leaders (11 – 15 tuổi).
 • Vững vàng trọn vẹn khả năng, thành thục những kế hoạch thực hiện bài xích mang đến học tập viên đoạt được thành công xuất sắc những chứng từ Anh ngữ quốc tế với kết quả ước mơ nằm trong IELTS ExpertIELTS Express.
 • Mở khóa kho báu kỹ năng và kiến thức nhiều nghành, tiếp mức độ cho mình con trẻ hội nhập toàn cầu và giao tiếp giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh như người phiên bản xứ nằm trong iTalk.
 • Biến tan nỗi sợ hãi mất gốc giờ đồng hồ Anh với trong suốt lộ trình cách tân và phát triển kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên nằm trong English Hub.

Giáo trình của những khóa huấn luyện và đào tạo đều được biên soạn kể từ những NXB dạy dỗ toàn thị trường quốc tế như Oxford University Press, National Geographic Learning, Cambridge University Press and Assessment, British Council IELTS Vietnam, Macmillan Education,… và tinh ranh chỉnh thích hợp mang đến học tập viên phiên bản địa.

Học viên bên trên VUS sẽ tiến hành khơi hé ngữ điệu một cơ hội ngẫu nhiên nhất nhập môi trường xung quanh tiếp xúc 100% giờ đồng hồ Anh. phẳng những cách thức dạy dỗ học tập khoa học tập như cách thức học tập tò mò (Discovery-based Learning), cách thức học tập truy vấn (Inquiry-based Learning), cách thức học tập triệu tập khả năng (Skill-based Learning), giảng dạy dỗ phần mềm technology (Technology-based Learning)… học tập viên hé khóa cỗ khả năng quan trọng nhất của thế kỷ:

 • Kỹ năng tiếp xúc (Communication).
 • Kỹ năng thao tác làm việc group (Collaboration).
 • Kỹ năng dùng technology (Computer Literacy).
 • Kỹ năng phản biện (Critical Thinking).
 • Kỹ năng tạo ra (Creativity).

Với hệ sinh thái xanh tiếp thu kiến thức văn minh tích hợp ý technology 4.0, học tập viên rất có thể đơn giản tiếp cận bài học kinh nghiệm, ôn tập dượt và rèn luyện phân phát âm chuẩn chỉnh vày trí tuệ tự tạo (AI) bất kể ở đâu và ngẫu nhiên lúc nào. Như vậy chung học tập viên tối ưu hóa thời hạn và tiếp thu kiến thức một cơ hội hiệu suất cao rộng lớn.

VUS – Hệ thống trung tâm Anh ngữ và sinh hoạt nước ngoài khóa tiên phong hàng đầu nước ta

Xem thêm: đề thi vật lý thpt quốc gia 2022

Với những xài chuẩn chỉnh cao về quality dạy dỗ học tập và công ty, VUS dã thuyết phục được rộng lớn 2.700.000 mái ấm gia đình Việt và trở nên người các bạn sát cánh uy tín mang đến nhiều mới con trẻ nằm trong niềm mơ ước Anh ngữ.

 • 6 năm được NEAS Đánh Giá đạt chuẩn chỉnh quality giảng dạy dỗ toàn thị trường quốc tế.
 • 100% hạ tầng thỏa mãn nhu cầu những tiêu chuẩn quality về giảng dạy dỗ và công ty chuẩn chỉnh quốc tế.
 • 100% lớp học tập sở hữu nghề giáo là kẻ phiên bản xứ tới từ những vương quốc dùng giờ đồng hồ Anh là ngữ điệu chủ yếu.
 • 2.700+ nghề giáo đảm bảo chất lượng và tài năng chiếm hữu vày giảng dạy dỗ ngữ điệu Anh toàn thị trường quốc tế như TESOL, CELTA, TEFL,…
 • Đối tác hạng nút Vàng với Cambridge University Press & Assessment (hạng nút cao nhất).
 • Đối tác hạng nút Platinum với British Council (hạng nút cao nhất).

Trong hành trình dài 30 năm không ngừng nghỉ tiếp mức độ, VUS tiếp tục nâng bước mang đến rộng lớn 180.918 học tập viên tài năng đoạt được những chứng từ Starters, Movers, Flyers, IELTS,… với kết quả tài tình. Như vậy đã hỗ trợ khối hệ thống đạt Kỷ lục Việt Nam về con số học tập viên đạt chứng từ Anh ngữ quốc tế tối đa VN. Đây là một trong những trong mỗi minh bệnh mang đến quality giảng dạy dỗ tiên phong hàng đầu bên trên VUS.

bài tập câu hỏi đuôi
[Có đáp án] Ôn luyện những dạng bài tập câu hỏi đuôi thông thường gặp

Thông qua chuyện những bài tập câu hỏi đuôi bên trên, bạn cũng có thể đơn giản ôn luyện kỹ năng và kiến thức tận nơi và nâng lên năng lực dùng giờ đồng hồ Anh của tớ. Song, nhằm tu dưỡng khả năng và không ngừng mở rộng năng lực phần mềm ngữ điệu, bạn làm việc rất cần phải rèn luyện thông thường xuyên bên trên môi trường xung quanh tiếp thu kiến thức gọn gàng và có tính chuyên nghiệp. VUS được xem là lựa lựa chọn hoàn hảo mang đến bạn!